225-р. 05.06.2018 року “Про затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2018 рік “

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

М І С Ь К И Й   Г О Л О В А

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

   Від 05.06. 2018 р.                                    №225-р

Про затвердження та внесення змін до

паспортів бюджетних програм виконавчого

комітету Трускавецької міської ради на 2018 рік

 

                На виконання наказу Міністерствам фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення Трускавецької міської ради від 31.05.2018 № 910 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2018 рік»

НАКАЗУЮ:
       1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2018 рік виконавчого комітету Трускавецької міської ради:
         – КПКВКМБ 0210170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування»;
         – КПКВКМБ 0218220 «Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення»;
         – КПКВКМБ 0218230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;
       – КПКВКМБ 0219800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів».
       2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм виконавчого комітету Трускавецької міської ради на 2018 рік :
   –     КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад»;
–         КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
–         КПКВКМБ 0212110 «Первинна медична допомога населенню»;
–         КПКВКМБ 0212140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»;  
–         КПКВКМБ 0217320 «Будівництво об’єктів соціально-культурного призначення».
  1. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

      Міський голова                                                                 КульчинськийА.Б.