ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ МІСЬКОГО АРХІВУ

 • Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території міста.

 • Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності з питаннях архівної  справи і діловодства.

 • Внесення до  Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться.

 • Складає і за погодженням з  Державним  архівом Львівської області подає на  затвердження до виконкому Трускавецької міської ради план розвитку архівної справи та забезпечує його  виконання.

 • Забезпечує зберігання, облік і охорону :

  документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами дер-жавної влади, місцевого самоврядування, підприємствами,  установами та організаціями незалежно від  форми  власності  та  об’єднаннями  громадян,  які  діють  (діяли)  на території  міста; документів  особового походження; фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії міста; друкованих, ілюстрованих та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної  роботи; облікових документів і довідкового апарату до  них.

 • Організовує роботу, пов’язану з віднесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

 • Готує матеріали для проведення державним архівом Львівської області державної реєстрації документів Національного архівного фонду, незалежно від місця їх зберігання та форми власності на них.

 • Інформує державний архів Львівської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання.

 • Подає на затвердження виконкому Трускавецької міської ради список підприємств, установ та організацій, документи яких підлягають зберіганню у міському архіві, готує пропозиції щодо уточнення цього списку.

 • Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства на підприєм-ствах, в установах та організаціях міста незалежно від форм власності, надає їм методичну допомогу у впровадженні прогресивних систем діловодства та зберігання документів.

 • Веде зведений облік архівних документів, що зберігають підприємства, установи та організації, подає належні відомості про ці документи Державному архіву Львівської області.

 • Надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам та орга-нізаціям з упорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства.

 • Передає державному архіву Львівської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання.

 • Створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі міського архіву.

 • Виконує функції архівної установи (трудового архіву) для зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на території м.Трускавця, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду.

 • Видає архівні довідки, копії документів та іншим чином задовольняє запити фізичних і юридичних осіб.

 • Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.             

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *