Здійснює  реєстрацію  договорів  оренди  комунального майна.

Виконує  повноваження  представника  міської  ради  у господарських товариствах, де у статутному фонді є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Трускавець.

Може виступати замовником та приймальником виконаних ремонтних робіт та робіт  після реконструкції.

Погоджує перепланування та перепрофілювання об’єктів.

Здійснює захист майнових прав Трускавецької міської ради, зокрема, і у випадку

володіння нею часткою статутного капіталу, пакетом акцій підприємств інших форм власності.

Готує проекти рішень міської ради про передачу майна комунальної власності у заставу, концесію, оренду цілісних майнових комплексів підприємств, організацій і установ комунальної власності, їх структурних підрозділів та вносить їх на розгляд міської ради у встановленому порядку.

Передає майно,  що  є  на  балансі  Управління   та  готує  документи  для  передачі майна комунальної власності цілісних майнових комплексів  підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади міста, їх структурних підрозділів, нерухоме та інше індивідуально визначене майно в оренду у встановленому міською радою порядку та в межах законодавства України, здійснює функцію Орендодавця, видає розпорядження (накази) з цих питань.

Готує документи для укладення договорів концесії цілісних майнових комплексів підприємств, організацій і установ комунальної власності, їх структурних підрозділів та передачі у заставу у порядку, встановленому чинним законодавством, на підставі рішень, прийнятих міською радою.

Виступає орендодавцем  щодо нерухомого майна,  яке перебуває на балансі

Управління, а також стосовно майнових комплексів згідно рішень  міської ради  (договори без погодження Управління вважаються  недійсними).

Перераховує кошти, отримані по договорах оренди, де Управління виступає

орендодавцем, в місцевий бюджет після сплати обов’язкових платежів. Контролює

правильність нарахування та використання орендної плати підприємствами комунальної

форми   власності.

Організовує проведення конкурсів, аукціонів з продажу комунального майна.

Висвітлює в засобах масової інформації процес приватизації комунального майна.

Укладає з покупцями договори купівлі-продажу об’єктів комунальної власності та

контролює виконання умов договорів.

Організовує передачу покупцям відчуженого майна.

Забезпечує подання інформації  та внесення змін до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов.        

Проводить  обстеження  житлових  приміщень  за  зверненнями громадян.

Вносить  пропозиції  на  розгляд  міськвиконкому  про  надання  в  оренду  житла  громадянам  міста.

Надає практичну  допомогу  мешканцям  міста  щодо  їх  участі  в  державних  програмах.

Готує  розпорядження органу приватизації про передачу квартир (будинків у  власність  громадян, кімнат у гуртожитках.

Оформляє платіжні доручення на погашення житлових чеків  для відкриття депозитних рахунків у відділенні ощадбанку.

Видає встановленого зразка Свідоцтва про право власності на житло.

Забезпечує ефективність використання комунального майна:

1. Здійснює оперативний облік майна комунальної власності, забезпечує контроль за його використанням, збереженням; відслідковує його рух, проводить або надає дозвіл на списання, обмін та передачу з балансу на баланс майна комунальної власності територіальної громади міста Трускавець комунальних підприємств, організацій та установ Трускавецької міської ради, яке знаходиться у них на правах господарського відання або оперативного управління. Закріплює за зазначеними структурами майно комунальної власності на правах господарського відання, оперативного управління в порядку, встановленому чинним законодавством. Веде технічний нагляд за станом комунального майна.

2. Здійснює технічний нагляд за проведенням поточних та капітальних ремонтів.

3. Контролює діяльність комунальних підприємств, установ та організацій в частині ефективного використання ними наділеного їм майна.

4. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств міста. Готує пропозиції щодо беззбиткової діяльності комунальних підприємств. Готує пропозиції щодо подальшої діяльності комунальних підприємств.

5. Щорічно станом на 01 грудня проводить збір фінансових планів на наступний бюджетний рік та здійснює їх аналіз. Матеріали проведеного аналізу скеровує на розгляд комісії міської ради.

6. Щоквартально проводить збір звітів про фінансовий стан комунальних підприємств міста. Матеріали проведеного аналізу скеровує на розгляд комісій міської ради. 

7. Щорічно станом на 01 січня проводить збір інформації по інвентаризації майна підприємствами, установами та організаціями комунальної форми власності.

8. Готує документи, необхідні для здійснення реєстрації права власності на комунальне майно територіальної громади міста  та  інших  форм  власності, та надає їх до відповідних реєстраційних органів.

9. Готує проекти рішень та виносить на розгляд міської ради, у встановленому порядку, пропозиції щодо передачі або придбання у комунальну власність територіальної громади міста підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальної громади міста в порядку, встановленому чинним законодавством. Здійснює приймання майна у комунальну власність, передачу майна з комунальної власності до інших форм власності за рішеннями міської ради, оформлює відповідні акти приймання-передачі в порядку, встановленому чинним законодавством.

10. Готує проекти рішень міської ради про передачу в оперативне управління або господарське відання підприємствам, організаціям, установам комунальної власності територіальної громади міста майна комунальної власності та вносить їх на розгляд міської ради в установленому порядку.

11.Організовує і контролює проведення інвентаризації майна комунальної власності територіальної громади міста Трускавець; проводить інвентаризацію та оцінку цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, установ комунальної власності територіальної громади міста, їх структурних підрозділів, що передаються в оренду Управлінням, у тому числі нерухомого майна.

12. Готує документи для укладення договорів  оренди майна комунальної власності, у тому числі на нежитлові приміщення, будівлі  та  іншого  майна, що перебуває у повному господарському віданні або оперативному  управлінні підприємств, установ та організацій комунальної форми власності  та контролює виконання цих договорів. вносить до них зміни, продовжує термін їх дії та здійснює контроль за їх виконанням.

13. Розраховує вартість за користування комунальним майном при здачі його в оренду. Передача в оренду комунального майна здійснюється на підставі Положення про оренду комунального майна м.Трускавця, що затверджується міською радою.

14. Готує і виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо умов та доцільності відчуження комунального майна.

15. Формує проекти міської програми приватизації та переліки об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації.

16. Забезпечує організацію виконання міської програми приватизації у відповідності до законодавства України про приватизацію.

17. Готує звіти про хід та результати приватизації комунального майна.

18. Дає пропозиції про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або  визнано недійсним.

Здійснює, веде квартирний облік громадян, які потребують покращення житлових умов за   місцем їх проживання:

1.Проводить щорічну перереєстрацію черговиків,  які перебувають  на квартирному  обліку  за  місцем  проживання  та  за  місцем  роботи.

2. Готує пропозицій по розподілу та наданню житлових приміщень  та житлової площі в гуртожитках, переданих до комунальної власності територіальної громади міста.

3. Оформляє документи на відселення громадян з ветхих та аварійних будинків.

4. Готує проекти рішень на засідання виконавчого комітету міської ради, по житлових питаннях.

5. Здійснює облік незаселеного житла, вносить пропозиції щодо його розподілу.

6. Надає послуги населенню при вирішенні питання обміну жилих приміщень державного житлового фонду.

7. Проводить облік громадян, які потребують покращення житлових умов та бажають прийняти участь у програмі «Доступне житло».

8. Організовує  прийом громадян по житлових питаннях та питаннях приватизації

державного житлового фонду.

9. Надає методичну та консультативну допомогу установам, організаціям та

підприємствам міста, які самостійно ведуть квартирний облік, щодо питань житлового законодавства.

10. Подає  пропозиції  на  розгляд  житлової  комісії  та виконавчого  комітету  Трускавецької  міської  ради  по  питаннях  зміни  договору  найму  та  відкриття  особового  рахунку,  виключення  жилих  приміщень  з  числа  службових  та гуртожитків,  переоформлення  облікових  квартирних  справ,  внесення  змін  та  доповнень  до особових  квартирних  справ.

11. Готує проекти рішень про надання дозволу на приватизацію кімнат у гуртожитках при проведеному переплануванні.

12. Виконує розрахунки пов’язані з приватизацією квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках.

13. Готує проекти рішення виконавчого комітету міської ради про оформлення і видачу громадянам дублікатів свідоцтв про право власності взамін втрачених, або пошкоджених.

14. Веде облік приватизованих  квартир.

15. Організовує роботу по проведенню засідань: громадської комісії з житлових питань, комісії по складанню та уточненню списків громадян, які мають право на одержання житлових чеків при проведенні приватизації державного житлового фонду, наглядової ради з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових  територій, яка діє при виконавчому комітеті Трускавецької ради.

 

Перейти до вмісту