ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ІНСПЕКЦІЇ З БЛАГОУСТРОЮ

Основні завдання інспекції з благоустрою

1. Контроль за станом благоустрою міста.

2. Контроль за дотриманням правил благоустрою, забезпеченнячистоти, порядку та додержаннятиші в громадськихмісцях та житловоїзабудовиміста.

3. Сприяннярозвитку та поліпшення стану благоустрою міста.

4. Притягненнявиннихдовідповідальності за порушеннязаконодавстваусфері благоустрою міста.

5. Профілактиказапобіганняправопорушень в сфері благоустрою міста.

Функції Інспекції

Інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1. Проводить рейди та перевірки територій та об’єктів міста щодо стану їх благоустрою.

2. Проводить рейди та перевіркидодержанняпідприємствами, установами, організаціямиусіх форм власності та фізичними особами законодавства у сфері благоустрою міста.

3.Проводить перевірки виконання благоустрою прилеглої території об’єктів після закінчення будівництва (реконструкції, ремонту).

4. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері благоустрою населених пунктів для притягнення винних до адміністративної відповідальності.

5. Здійснює дії по забезпеченню подання позовів до суду виконавчим комітетом міської ради про відшкодування шкоди, завданої об’єктам та елементам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою міста Трускавця.

6. Приймає у відповідності до чинного законодавства заходи щодо припинення робіт, які проводяться самовільно і порушують стан благоустрою міста. Контролює забезпечення чистоти, порядку та тиші в місті, очищення територій та об’єктів від побутових відходів. Контролює дотримання суб’єктами господарювання затверджених Правил благоустрою міста Трускавця.

7. Вносить пропозиції про розвиток та поліпшення стану об’єктів та елементів благоустрою міста, удосконалення Правил благоустрою міста Трускавця.

8. Розглядає безпосередньо звернення та скарги підприємств, установ, організацій і громадян, що відносяться до її компетенції.

 9. Здійснюєпрофілактикузапобіганняпорушеньзаконодавства в сфері благоустрою територіїміста.

10. Інформуєміську раду та її виконавчі органи про результатиперевірок.

11. Готує матеріали та пропозиції, в межах своєї компетенції, на сесійні засідання міської ради та постійні комісії міської ради, на виконавчі органи міської ради, а також ініціює проведення таких засідань.

12. Залучаєгромадськихінспекторів з благоустрою до участівперевірках шляхом оформленнявідповідногонаправлення.

13. Вносить пропозиції по створеннюкомунальнихпідприємств, установ та організацій у сфері благоустрою чи покращенні їх роботи.

14.Виявляєфакти самочинного будівництва, щопорушують Правила благоустрою міста та направляєтакіматеріаликомпетентним органам для відповідногореагуваннязгідно норм чинного законодавства.

 15. Вносить на розглядвиконавчогокомітетупропозиціїщодополіпшеннясфери благоустрою населеного пункту.

16. Здійснює реєстрацію дозволів (ордерів) на порушення елементів благоустрою та інформує міську раду та її виконавчий комітет про видані дозволи (ордери), які погіршили стан благоустрою міста.

 17. Не допускає в своїйдіяльностіпорушеннявимогантикорупційногозаконодавства.

 18. Здійснює іншіповноваженнявідповідно до чинного законодавства.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *