ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ

Метою Відділу є забезпечення роботи міської ради та її виконавчих органів на підставі, в межах повноважень і у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Основними завданнями Відділу є: організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів міською радою, виконавчими органами міської ради, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних  обов’язків, а також представництво прав та  інтересів Трускавецької міської ради, її виконавчих органів, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

 Повноваження відділу

У межах своєї компетенції, Відділ:

1. Забезпечує правильне застосування законодавства міською радою та її виконавчими органами, інформує міського голову про необхідність вжиття заходів щодо зміни, призупинення або скасування актів, прийнятих з порушенням законодавства.

2. Перевіряє на відповідність чинному законодавству проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, при поданні їх на підпис і при наявності віз керівників відповідних виконавчих органів міської ради, візує їх.

У разі невідповідності проекту рішення, розпорядження, законодавству, а також якщо внесені до нього Відділом пропозиції не враховані, Відділ, не візуючи проект, за необхідності подає письмовий висновок з пропозиціями щодо законного вирішення відповідного питання для прийняття остаточного рішення міською радою, виконавчим комітетом, міським головою чи керівником виконавчого органу ради.

Внесення проектів рішень на розгляд міської ради, виконавчого комітету, видання розпоряджень міського голови без попереднього розгляду Відділом не допускається.

3. Представляє у встановленому законодавством порядку права та  інтереси міської ради, виконавчого комітету міської ради, її виконавчих органів, міського голови в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів.

4. Бере участь у розробці та підготовці проектів нормативних актів міської ради, її виконавчих органів та інших документів правового характеру.

5. Готує проекти розпорядчих актів міської ради, її виконавчих органів і міського голови, в тому числі нормативного характеру.

6. Забезпечує облік та зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, а також актів нормативного характеру, прийнятих міською радою, виконавчим комітетом і виданих міським головою, підтримує їх у контрольному стані.

7. Надає правову допомогу депутатам та постійним комісіям міської ради, посадовим особам виконавчих органів міської ради.

8 За зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та пропозиції з інших питань, віднесених до компетенції міської ради.

9. Приймає участь у розробці і дає правову оцінку проектам господарських договорів та інших правочинів, що укладаються міським головою від імені міської ради та її виконавчих органів.

10. Готує позови до суду про визнання незаконними актів державних органів, інших органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадян, які обмежують права територіальної громади міста, повноваження Трускавецької міської ради, її виконавчих органів міської ради та посадових осіб.

11. Сприяє своєчасному вжиттю заходів за актами прокурорського реагування, рішеннями, постановами та ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів.

12. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних чи контролюючих  органів, результати претензійної і позовної роботи Відділу, розробляє пропозиції  щодо  усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності виконавчих органів Трускавецької міської ради, вносить їх на розгляд керівництва.

13. Приймає участь у розробці концепцій, програм тощо міського значення.

14. Приймає участь в роботі у постійних комісій міської ради та виконавчого комітету, тимчасових комісій, робочих груп, створених за розпорядженнями міського голови.

15. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з правових питань.

16. Методологічно сприяє організації правової роботи на підприємствах, установах та організаціях, які належать до міської комунальної власності, здійснює заходи щодо правового виховання населення міста, що передбачені програмою розвитку правової освіти населення.

19. Надає методичні рекомендації щодо реалізації законодавства, нормативних актів, прийнятих міською радою, виконавчим комітетом, виданих міським головою, а також щодо погодженого функціонування та взаємодії органів місцевого самоврядування з іншими державними органами та їх посадовими особами.

20. Проводить  разом з іншими виконавчими органами міської ради роботу по перегляду актів з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством, готує пропозиції щодо скасування, відміни, внесення до них змін або доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до чинного законодавства. Організовує контроль за виконанням рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до компетенції відділу.

21. Аналізує діяльність політичних партій і громадських організацій у місті, розробляє пропозиції відносно заходів, направлених на взаємодію міського голови з політичними партіями і громадськими організаціями з питань здійснення соціально-економічних реформ, розвитку демократичної, соціальної, правової держави.

22. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу громадсько-політичних настроїв населення і оцінку громадсько-політичної ситуації у місті, проводить соціологічні дослідження з громадсько-політичних проблем.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *