ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ ДЕПУТАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

            а)  бере  участь  у  складанні  заходів  міської  ради  та  її  виконкому  по  виконанню  основних  завдань  соціально-економічного  розвитку  міста;  складає  проекти  перспективних  і  поточних  планів  організаційної  роботи  міської  ради  та  її  виконкому,  сприяє  їх  реалізації ;

            б)  готує  і  виносить  на  розгляд  виконкому  міської  ради  пропозиції  про  організаційні  заходи  по  підготовці  і  проведенню  на  території  міста  виборів  Президента  України,  до  Верховної  Ради  України,  місцевих  рад,  всеукраїнського  і  міського  референдуму.

Контролює  виконання  цих  заходів,  сприяє  виборчим  комісіям  у  здійсненні  ними  своїх  завдань ;                                                       

            в)  забезпечує  облік  і  бере  участь  у  попередньому  вивченні  доручень виборців,  реалізація  яких  належить  до  відання  міської  ради.  Готує  разом  з відділом планування інвестицій  та  іншими  відділами  і  управліннями  міської ради  заходи  по  виконанню доручень  виборців,  здійснює  контроль  за  їх  реалізацією ;

            г)  забезпечує  організаційну  підготовку  сесій  міської  ради  і  засідань  комісій,  попереднє  обговорення  проектів  рішень  ради  з  найважливіших  питань  на  зборах  трудових  колективів  і  за  місцем  проживання  громадян ;

            д)  узагальнює  і  вносить  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради  пропозиції  і  зауваження,  висловлені  депутатами  на  сесіях  ради,  бере  участь  у  складанні  заходів  по  їх  виконанню.

            Забезпечує  підготовку  інформацій  про  хід  виконання  рішень  ради  по  депутатських  запитах,  а  також  про  реалізацію  пропозицій,  зауважень  і  звернень  депутатів ;

            е)  подає  методичну  і  практичну  допомогу  в  підготовці  і  проведенні  засідань  постійних  комісій  міської  ради,  разом  з  іншими  відділами  і  управліннями  міської  ради  сприяє  виконанню  рекомендацій,  прийнятих  постійними  комісіями  ради ;

            ж)  сприяє  депутатам  міської  ради  у  здійсненні  їх  повноважень.

Узагальнює  і  організовує  своєчасний  розгляд  пропозицій,  внесених  виборцями  при  звітах  депутатів ;

            з)  бере  участь  в  організації  звітів  виконавчого  комітету  міської  ради,  відділів  і  управлінь  міської  ради  на  зборах  трудових  колективів  та  за  місцем  проживання  громадян,  зборів-зустрічей  керівництва  міської  ради  та  виконкому  з  мешканцями  міста.  Узагальнює  пропозиції  і  критичні  зауваження,  висловлені  громадянами  під  час  таких  звітів,  зборів-зустрічей.

            Спільно  з  відділами  та  управліннями міської ради готує  довідковий  матеріал  депутатам  для  їх  звітів.   Веде  облік  звітів  відділів  і  управлінь  міської  ради ;

            і)  забезпечує  ведення  статистичної  звітності  про  зміни  в  складі  депутатів,  виконавчого  комітету,  постійних  комісій  і  про  організаційну  роботу  міської  ради,  виконкому,  відділів,  управлінь,  про  комісії  при  виконкомі,  депутатські  фракції.

            Готує  довідки,  звіти,  інформації  з  питань  організаційно-масової  роботи  міської  ради ;

            к)  готує  проекти  рішень  міської  ради,  рішень  і  розпоряджень  виконавчого  комітету  міської  ради  з  питань  організаційно-масової  роботи.     

            л)  приймає, реєструє і передає за призначенням депутатські запити, звернення, заяви;   реєструє і відправляє відповіді на депутатські  запита, звернення.

            Веде журнал реєстрації депутатських запитів, звернень відповідно до діловодства.

            м)  здійснює реєстрацію рішень міської ради, забезпечує їх  своєчасне доведення до виконавців та розміщення на сайті  міської ради. Веде журнал обліку  наданих рішень;

            н) забезпечує копіювання та тиражування проектів рішень, рішень міської ради та інших документів згідно до резолюцій керівництва;

            о)  реєструє  листи, заяви, скарги, що надходять на розгляд постійних комісій. Веде журнал реєстрації;

            п)  забезпечує тиражування аудіо записів сесій міської ради;

            р)  оформляє посвідчення помічників-консультантів депутатів міської ради.  Веде журнал обліку видачі посвідчень;

            с)  забезпечує видачу довідок  про участь депутатів у сесіях міської ради, засідань постійних комісій для відшкодування їм середнього заробітку  за основним місцем роботи. Веде журнал реєстрації довідок;

            т)  організує прийом виборців депутатами міської ради;

            у)  реєструє проекти рішень міської ради для оприлюднення на сайті міської ради, веде журнал реєстрації;

            ф)  реєструє проекти рішень міської ради, які надходять на розгляд постійних комісій. Веде журнал реєстрації.

           

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *