РІШЕННЯ № 84 від 17.12.2020 року Про затвердження Цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(ТРЕТЯ ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ ВОСЬМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  17 грудня 2020 року                    № 84

 

                 

Про затвердження Цільової

соціальної програми оздоровлення

та відпочинку дітей демобілізованих учасників

антитерористичної операції, дітей з сімей

загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей

позбавлених батьківського піклуванняна2021рік

 

З метою формування та реалізації державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО,сім`їзагиблих учасників АТО та дітей-сирітабодітейпозбавленихбатьківськогопіклуванняу Трускавецькій міській територіальній громаді, враховуючи висновки профільних постійних комісій міської ради, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                   В И Р I Ш И Л А:

 

 1. Затвердити Цільову соціальну програму «Оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2021рік», згідно додатку.
 2. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) передбачити кошти на виконання соціальної програми, визначених Цільовою соціальною програмою оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2021рік»Трускавецької міської територіальної громади  на 2021рік.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, підприємництва, комунальної власності та майна (голова комісії А. Стародуб) та з гуманітарних питань (освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, молодіжної політики), депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування (голова комісії А.Тріщук).

 

                                                                                  Міський голова                                                              А. Кульчинський

 

Паспорт
міської соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції,дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на2021рік

 • Ініціатор розроблення програми Трускавецька міська рада
 • Дата,номер документа

про затвердження програми______________________________________

 • Розробник програми Виконавчий комітет (міський центр соціальних служб Трускавецької міської ради)
 • Співрозробники програми________________________________________
 • Відповідальний виконавець програми міський центр соціальних служб Трускавецької міської ради
 • Учасники програми міський центр соціальних служб Трускавецької міської ради
 • Термін реалізації програми01.2021р.-31.12.2021р.
 • Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)_________________________________

 • Загальний обсяг фінансових

ресурсів,необхідних для реалізації

програми,тис.грн,всього99,9тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету 99,9тис.грн.
 • Коштів інших джерел(вказати)__________________________________

Міський голова                     КульчинськийА.Б.­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________(П.І.Б.)(підпис)

             

                                                                                                                                   

Відповідальний

ВиконавецьПрограми

міський центр соціальних

служб для сім`ї,дітей та

молоді Онаць Н.П._____________

  (П.І.Б.)                                   (підпис)

Тел.:5-11-25

Додаток

до рішення міської ради

84 від 17.12.2020р.

МІСЬКАЦІЛЬОВАСОЦІАЛЬНАПРОГРАМА

оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції, дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на2021рік

 

ВСТУП

 

     Програма «Оздоровленнятавідпочинкудітейдемобілізованихучасниківантитерористичноїоперації,дітейзсімейзагиблихучасниківАТОтадітей-сирітабодітейпозбавленихбатьківськогопіклуванняна2021рік»розроблена відповідно до Указу Президента України “Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції”.

 

Проблема, на розв’язання якої спрямована програма 

Актуальність розроблення і прийняття цієї Програми зумовлена необхідністю сприяння в наданні соціальної підтримки 108 демобілізованих учасників АТО, в яких виховується 65 дітей, 51сімей учасників АТО, 4сім`їзагиблих учасників АТО,

25 дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування, які проживають на території Трускавецької МТГ.

 

Мета програми 

Метою Програми є створення умов для зміцнення фізичного та психологічного здоров’я у дітей шляхом належної організації оздоровлення та відпочинку. Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

 

Шляхи розв’язання проблеми

Основними шляхами розв’язання проблем оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО, членів їх сімей, членів сімей загиблих військовослужбовців та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування:

 • – організація та придбання путівок для літнього відпочинку дітей демобілізованих учасників АТО, дітей сімей загиблих та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування;
 • – систематичне проведення зустрічей з демобілізованими учасниками АТО та членами їх сімей, членами сімей загиблих військовослужбовців та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування з метою вивчення їх потреб та визначення видів соціальної допомоги, яких вони потребують (психологічна підтримка на етапі адаптації до мирного життя, первинна психологічна діагностика, мотивації на отримання послуг кваліфікованих спеціалістів, відновлення комунікативних навичок та навичок позитивного сприйняття себе та оточуючих, формування групової взаємодії).

Інвестиційне забезпечення програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету в сумі 99,9 тис. грн.

Термін виконання Програми – 1 рік:

 • 2020 рік – 99,9 тис. грн.;

Очікуваний результат виконання програми

 • Організувати оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої уваги та підтримки;
 • Забезпечити збереження життя і здоров’я дітей під час перебування у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку;
 • Сприяти організації в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку змістовного дозвілля: проведення національно-патріотичних, культурно-масових, фізкультурно-спортивних заходів тощо;
 • У 2021 році 15 дітей демобілізованих учасників АТО 1 – 7 хвилі мобілізації.

Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням заходів з реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

міської соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції,дітей з сімей загиблих учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на2021рік

(назва програми)

тис. грн.

Обсягкоштів,якіпропонуєтьсязалучитинавиконанняпрограми

2021рік

20__рік

20__рік

20__рік

Усьоговитратнавиконанняпрограми

Усього,

99,9

99,9

утомучислі

міськийбюджет

99,9

99,9

коштинебюджетнихджерел**

*якщостроквиконанняпрограми5ібільшероків,вонаподіляєтьсянаетапиітаблицяоформляєтьсянакожнийзнихокремо.

**кожнийбюджеттакожнеджереловказуєтьсяокремо

Керівник установи-
головного розпорядник
а коштів ______КульчинськийА.Б._______________                              ______________

                                                                                  (П.І.Б.)                                                                      (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                          Онаць Н.П.

                                                                                   (П.І.Б.)                                                                      (підпис)

тел.:5-11-25

Затверджено

Міський голова

_________________________

«__»__________20___року

ПовнаназваПрограми

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,фінансів,підприємництвакомунальної власності і майна Трускавецької міської ради

____Стародуб А.Г.__________

«__»__________20_року

Погоджено

Голова комісії (повна назва) Трускавецької міської ради,до компетенції якого належить програма

___Тріщук А.___________

«__»__________20__року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

__ПономаренкоН.А.________

«__»________20__року

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

Міської ради

__Федоричак М.М.________

«__»________20__року

МП

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

__Заверюха М.Р._________

«__»________20__року

МП

Керівник установи – розробник програми

Трускавецький МЦСС

_____Онаць Н.П._____

«__»__________20__року

МП

                                                                            м. Трускавець

                                                                                    2020рік

                         Секретар міської ради                                                     Н.Пономаренко

                                              

Перелік завдань,заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

міської соціальної програми
оздоровлення та відпочинку дітей демобілізованих учасників антитерористичної операції,дітей з сімей загиблих

учасників АТО та дітей-сиріт або дітей позбавлених батьківського піклування на 2021рік

(назва програми)

з/п

Назвазавдання

Перелікзаходівзавдання

Показникивиконаннязаходу,один. виміру

Виконавецьзаходу,показника

Фінансування

Очікуванийрезультат

Джерела**

Обсяги,тис. грн.

2021рік***

1.

Завдання

Проведеннялітньогооздоровчоговідпочинку

Захід

ПридбанняпутівокдлявідпочинкудітейучасниківАТО,сімейзагиблихтадітей-сирітабодітейпозбавленихбатьківськогопіклування

затрат

Обсягвидатківнапроведеннялітньогооздоровчогодитячоговідпочинку,тис.грн.99900

Міськийцентрсоціальнихслужб

Міськийбюджет

99900

створенняумовдляполіпшенняздоров’ядітей,охопленнядітейтасімейзагиблихрухомтаздоровийспосібжиття,заняттямифізичноюкультуроютаспортом,щопозитивновплиненазменшеннязахворюваностідітей,формуваннянавичокздоровогоспособужиття

продукту

кількістьучасниківлітньогооздоровчогодитячоговідпочинку,осіб15

 

 

 

Ефективності

Середнівитратизаоднуособу,грн.6660грн.

 

 

 

Якості

Збільшеннякількостідітейлітньогооздоровленнявпорівняннізминулимроком,4.4%

Міськийцентрсоціальнихслужб

Міськийбюджет

99900

створенняумовдляполіпшенняздоров’ядітей,охопленнядітейтасімейзагиблихрухомтаздоровийспосібжиття,заняттямифізичноюкультуроютаспортом,щопозитивновплиненазменшеннязахворюваностідітей,формуваннянавичокздоровогоспособужиття

Усьогонаетапабонапрограму:99900

 

 

*якщостроквиконанняпрограми5ібільшероків,вонаподіляєтьсянаетапиітаблицязаповнюєтьсянакожнийзнихокремо.

**вказуєтьсякожнеджерелоокремо.

***завдання,заходитапоказникивказуютьсянакожнийрікпрограми.

Керівник установи-
головного
розпорядника коштів             _____КульчинськийА.Б._______________                                         ______________                                                                                                                            (П.І.Б.)                                                                                 (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                 ____Онаць Н.П.______________                                             ______________

                                                                                               (П.І.Б.)                                                                                (підпис)

                                             тел.:5-11-25