Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів Про розроблення детального плану території земельних ділянок за адресою вул.Т.Шевченка,28 та вул.Т.Шевченка,30

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від __ ________   2019р.            №____

Про розроблення детального плану

території земельних ділянок за

адресою вул.Т.Шевченка,28 та

вул.Т.Шевченка,30

           

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, п.42 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву ТзОВ “ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ” №22/05-01 від 22.05.2019р., міська рада

                                                                                                                                           В И Р І Ш И Л А:

  1. Розробити детальний план території земельних ділянок (кадастровий номер 4611500000:01:010:0048; 4611500000:01:010:0049) розташованих за адресою вул.Т.Шевченка,28 та вул.Т.Шевченка,30 у м.Трускавці, для будівництва апартаментів з вбудованими приміщеннями комерційного призначення та підземного паркінгу.
  2. Замовником детального плану території визначити виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
  3. Землекористувачу ТзОВ “ТРУСКАВЕЦЬ АПАРТМЕНТ” забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:

            4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

            4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та   пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;

            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;

            4.4. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної документації;

            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до  проекту містобудівної документації.

            4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (Наконечний Ю.О.).

 

                                                                                   Міський голова                                                                 А.Кульчинський

Залишити відповідь

Перейти до вмісту