Проект рішення, який не набрав необхідної кількості голосів Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(__________СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ) 

Р І Ш Е Н Н Я

Від                2019 року                          

м. Трускавець

                 

Про внесення змін до Комплексної  Програми

розвитку фізичної культури і спорту

у м. Трускавці на 2015-2019 роки

 

 

У зв’язку із збільшенням спортивних заходів з олімпійських видів спорту, враховуючи лист-звернення ГО «Футбольна школа «КМС», керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                              В И Р I Ш И Л А :

 

1.Внести зміни до Переліку заходів Комплексної  Програми розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці на 2015-2019 роки (в редакції рішення міської ради від 28.02.2019року №1221) на 2019 рік, а саме:

– п. 1  «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту» збільшити на 10,0тис.грн.;

– п.3 «Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті» зменшити на 10,0тис.грн.

 

та викласти Додаток 3 «Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми» в частині 2019 року в новій редакції, що додається.

2.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А. Остапчук) та з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики (М. Кіселичник).

  

                                                                       Міський голова                                                    А. Кульчинський

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

 

КОМПЛЕКСНА  ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у м. Трускавці

на 2015-2019 роки

з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

                                                           2019 рік

 

532,0

 

1.      Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

 

115,0

 

 

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів   з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.20

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради; ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

70,0

Збільшення чисельності населення що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. 600

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн., 117,0

 

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.15

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; відділ освіти міської ради; ДЮСК «Спортовець»;

ФСТ «Спартак»; спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

45,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од.240

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн,.187,5

2. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

127,0

 

 

Завдання 1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од.11

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; ДЮСК «Спортовець»;

спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

10,0

Збільшення чисельності населення що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя

Продукту

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, од. 45

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань, грн. 222,0

 

Завдання 2

Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань

Загальноміські спортивно-масові заходи;
Спартакіади серед учнівської молоді, організацій та установ міста;
чемпіонати, першості , турніри, Кубки серед  учнів, юнаків, дівчат, чоловіків, жінок,  ветеранів
( у тому числі  відкриті)

Затрат

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од. 11

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради; ДЮСК «Спортовець»;

спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

117,0

Збільшення чисельності населення,що залучена  до різних видів фізкультурно-оздоровчої,  спортивної роботи та  до здорового способу життя.

Продукту

Кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, од. 510

Ефективності

Середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань, грн. 230,0

                                             3.Підтримка організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в місті

 

290,0

 

 

Сприяння діяльності   організацій   фізкультурно-спортивної спрямованості

Забезпечення участі   збірних команд міста в   чемпіонатах, першостях області та району

Затрат

кількість організацій, яким надається фінансова підтримка з бюджету, од.;1

кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (у розрізі закладів, організацій), що отримують фінансову підтримку з бюджету, од.;42

кількість осіб , які займаються організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості (, що отримують фінансову підтримку з бюджету, осіб, 40

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту міської ради;

ДЮСК «Спортовець»;

спортивні клуби незалежно від форми власності

Міський бюджет

290,0

 

 

Продукту

кількість людино-днів спортивних заходів (у розрізі їх видів), що проводяться організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку з бюджету, люд.-день, 1680

Ефективності

середні витрати на одну особу , яка займається в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості що отримують фінансову підтримку з бюджету, 7250грн;

середні витрати на проведення одного спортивного заходу (у розрізі їх видів)   організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку з бюджету, 6905грн;

середні витрати на проведення одного людино-дня спортивного заходу (у розрізі їх видів) закладами фізичної культури і спорту, що отримують фінансову підтримку з бюджету, грн.173,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Керівник установи –
головного розпорядника коштів                          Кульчинський А. Б.                          ______________

                                                                                 (П. І. Б.)                                                          (підпис)

 

Відповідальний
виконавець Програми                                 Коваль Р. Л.                                                    ______________

                              (П. І. Б.)                                                              (підпис)

Залишити відповідь

Перейти до вмісту