РІШЕННЯ № 100 Від 03 березня 2016 року Про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради від 04.02.2016р.№75 «Про затвердження міської цільової Програми з фінансування робіт по виготов- ленні технічної документації житлового фонду на 2016-

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                              

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від 03   березня 2016 року            № 100

        

Про внесення змін до рішення Трускавецької міської ради від 04.02.2016р.№75 «Про затвердження міської цільової Програми з фінансування робіт по виготов-   ленні технічної документації житлового фонду   на

2016-2017 роки»

З метою виготовлення технічних паспортів для багатоквартирних житлових будинків, що є власністю Трускавецької міської ради та перебувають на балансі КП «Трускавецьжитло» та будинків, які передані на баланс ОСББ, без наявної технічної документації, проведення інвентаризації житлового фонду, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.5 Закону України      «Про особливості реалізації права власності в багатоквартирних будинках», на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України , міська рада

В И Р І Ш И Л А :

            1. Внести зміни до міської цільової Програми з фінансування робіт по виготовленні технічної документації житлового фонду на 2016-2017 роки, виклавши її   в новій редакції, згідно додатку.

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

 

     Міський голова                                                         А. Кульчинський

                                                Додаток  
                                   до рішення міської ради

                                  № 100 від 03 березня 2016 р.

Програма

     з фінансування робіт

   по виготовленні технічної документації   житлового

   фонду     на 2016-2017 роки

м. Трускавець

 

1.Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

 

     Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про   місцеве самоврядування в Україні», «Про особливості реалізації права власності багатоквартирних будинках», Бюджетного кодексу України.        

     Відповідно до п.5 та п.6 ст.5 Закону України « Про особливості реалізації права власності багатоквартирних будинках», замовник будівництва або попередній власник будинку зобов’язаний передати один примірник технічної документації на будинок, згідно з переліком, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства, співвласникам в особі їх об’єднання або особі, уповноваженій співвласниками у передбаченому цим Законом порядку. У разі, якщо об’єднання співвласників багатоквартирного будинку не створено та уповноважену особу не визначено, примірник технічної документації на будинок передається управителю, якщо його обрано відповідно до закону. А також, у разі зміни форми управління багатоквартирним будинком особа, яка здійснювала управління, повинна передати наявну в неї технічну та іншу передбачену законодавством документацію на будинок особі, визначеній співвласниками такого будинку.

   Відсутність повного комплекту технічної документації багатоквартирного житлового будинку стримує розвиток та діяльність ОСББ.

Враховуючи те , що даний закон вступає в дію з 01.07.2016р., Трускавецька міська рада , як власник житлових будинків, повинна передати їх у спільну власність власників квартир.

Житловий фонд м.Трускавця налічує 159 багатоквартирних житлових будинків, з них на балансі КП «Трускавецьжитло» перебуває 121 житловий будинок.   Згідно поданої документації КП « Трускавецьжитло», для можливості передачі об’єктів житлового фонду власникам квартир, необхідно виготовити технічні паспорти на 56 житлових будинків.

                                                   2. Мета програми

 

Мета програми полягає у проведенні інвентаризації житлового фонду, що є власністю Трускавецької міської ради та перебуває на балансі КП «Трускавецьжитло», а також будинків, які передані на баланс ОСББ, без наявної технічної документації.

                               3.Завдання та заходи виконання Програми

     Завданням програми є виготовлення 56 технічних паспортів для багатоквартирних житлових будинків та будинків, які передані на баланс ОСББ, без наявної технічної документації , що дасть змогу забезпечити повну паспортизацію житлового фонду та забезпечить стале функціонування житлового фонду м. Трускавця.

 

         4. Шляхи та відповідальність за виконання Програми

   4.1 Відповідальним за реалізацію Програми є Управління комунального майна Трускавецької міської ради.

   4.2 Здійснення Програми відбувається шляхом укладанням договорів КП «Трускавецьжитло» з організацією, що має право на виконання даного виду робіт, відповідно до вимог чинного законодавства України.

                5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

5.1Провести інвентаризацію житлового фонду , що є власністю Трускавецької міської ради.

5.2 Виготовити технічні паспорти для 56 житлових багатоквартирних будинків та будинків , які передані на баланс ОСББ,без наявної технічної документації.                                   

                               6.Фінансове забезпечення Програми

6.1 Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Трускавця і визначається щороку , виходячи з реальних фінансових можливостей.

6.2 Загальний обсяг фінансування Програми у 2016-2017роки передбачений згідно додатку до цієї Програми.

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

зфінансування робіт по виготовленні технічної документації житлового фонду на 2016-2017роки

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Програми з фінансування робіт по виготовленні технічної документації житлового фонду на 2016-2017роки

(назва програми)

 1. 1.Ініціатор розроблення програми   Управління ЖКГіБ

                                                        Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 Управління комунальної власності Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ КП “Трускавецьжитло” __
 1. 5.Відповідальний виконавець програми Управління комунальної власності Трускавецької міської ради

 

 1. 6.Учасники програми__Управління комунальної власності, КП «Трускавецьжитло»              

 

 1. 7.Термін реалізації програми 2016р., 2017р.
 1. 1.Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   ________ 233,4 тис.грн.                                               

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету ________ 233,4тис. грн.
 2. 2.Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів           

Начальник управління комунальної власності             Сегер О.Я.                                                                           

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник управління комунальної власності           Сегер О.Я.  

                                                                                   


Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

з фінансування робіт по виготовленні технічної документації житлового фонду на 2016-2017р.

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016 рік 2017рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 199,3 34,1 233,4
у тому числі
міський бюджет 199,3 34,1 233,4
кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                            

            Начальник управління комунальної власності                                     Сегер О.Я.  

 

 

         Відповідальний виконавець Програми

         Начальник управління комунальної власності                                       Сегер О.Я.  

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

з фінансування робіт по виготовленні технічної документації житлового фонду на 2016-2017 роки

2016 рік

№ з/п Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги

 

1.

Виготовлення технічної документації житлового фонду затрат, тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 199,3

Виготовлення 45 технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки

Продукту,шт.

    45
Ефективності:грн./шт.     4428,9

якості ,%

    100
Усього на програму       199,3  
                                                   2017 рік

 

1.

Виготовлення технічної документації житлового фонду

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ Місцевий бюджет 34,1 Виготовлення 11 технічних паспортів на багатоквартирні житлові будинки

Продукту, шт.

   

11

Ефективності:грн./шт.

    3100

якості ,%

    100
Усього на програму       34,1  
                           

           Керівник установи –
         головного розпорядника   коштів                             

           Начальник управління комунальної власності                        Сегер О.Я.  

 

         Відповідальний виконавець Програми

         Начальник управління комунальної власності                          Сегер О.Я.  

 

                                                           Секретар міської ради                                                                        Н.Пономаренко

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *