РІШЕННЯ № 1132 від 13 грудня 2018 року Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2019-2021 рр.

УКРАЇНА 

                                       ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА                      

Львівської області

            (СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

Від  13   грудня 2018 року                      № 1132

        

Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2019-2021 рр.

     Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою організації робіт з очищення та озеленення територій, санітарного очищення, формування зовнішнього виду міста, надання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців і забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля в м.Трускавець , міська рада

                                                                                                                         В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову Програму розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2019-2021 рр. згідно  додатку.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( А.Остапчук).

                                                                                               Міський голова                                      А.Кульчинський                          

                           

    

                                                                                                              Додаток

                                                                                                                 до рішення міської ради

                                                                                                                № 1132 від 13.12.2018р.

 

 

 

Програма

розвитку житлово-комунального     господарства м.Трускавця

на 2019-2021 рр.

  

м.Трускавець

 

 

 1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

Житлово-комунальне господарство – це одна з найважливіших галузей господарського комплексу міста, що забезпечує його життєдіяльність – це провідна галузь, що створює необхідні умови для життєдіяльності населення, покликана виконувати комплекс робіт і послуг з утримання і ремонту житлового фонду, вулично-дорожньої мережі, зовнішнього освітлення, благоустрою міста, озеленення, тощо.

         Однією з цілей стратегічного розвитку міста Трускавець на період до 2021 року визначено створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою. Благоустрій міста – це комплекс заходів для створення сприятливих умов життєдіяльності мешканців міста, що здійснюються з метою раціонального використання території міста, належного утримання, відновлення та охорони об’єктів благоустрою.

       Впродовж останніх років у місті проведена значна робота у сфері благоустрою, що включає поточні видатки на прибирання території, вивіз твердих побутових відходів, поточний ремонт та обслуговування вуличного освітлення, оплату за використану електроенергію вуличним освітленням, а також роботи по встановленню дорожніх знаків, нанесення горизонтальної розмітки, ліквідації стихійних сміттєзвалищ, озеленення вулиць, ремонт тротуарів та вулиць міста, покращення фізичного стану об’єктів благоустрою.

       Програма з розвитку житлово-комунального господарства міста Трускавця на 2019-2021 роки направлена на забезпечення життєдіяльності міста в цілому.

         Програма враховує головні завдання в законодавчих і нормативних актах з питань житлово-комунального господарства та визначає основні цілі і заходи реформування, розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Трускавця на 2019-2021 роки. Програма розроблена на виконання Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і фінансування робіт з комплексного благоустрою міста, а також встановлює певний перелік заходів, об’ємів і пропозицій щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою та санітарного стану,

Основні виконавці програми:

 • Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради;
 • Комунальне підприємство «Парк Курортний».

Комунальне підприємство «Парк Курортний» Трускавецької міської ради є спеціалізованим підприємством з надання послуг санітарного очищення, санітарного прибирання м. Трускавця, інших об’єктів благоустрою міста.

 1. Мета Програми

     Метою Програми є реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території міста Трускавець та покращення, естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців та гостей міста, підвищення експлуатаційних якостей об’єктів благоустрою та продовження строків їх служби.

Програмою передбачається проведення робіт у наступних напрямках:

– покращення зовнішнього вигляду та санітарного стану міста;

– окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб, газонів, смуг зелених насаджень;

– удосконалення схеми озеленення та освітлення вулиць міста;

– забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ та утримання їх в належному стані);

– забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин.

                        3.Шляхи та відповідальність за виконання Програми

   Відповідальним за реалізацію програми є Управління житлово-комунального господарства трускавецької міської ради .

                        

 1. Перелік завдань і заходів Програми

   Реалізація Програми відбуватиметься шляхом виконання організаційних, інженерно-технічних, екологічних та економічних заходів, що забезпечать комплексний благоустрій території міста та сприятливе для життєдіяльності людини середовище, а саме:

1) проведення заходів з санітарного очищення міста;

– організація ручного та механізованого прибирання території міста та парку в літній та зимовий період,

– вивіз твердих побутових відходів по місту та парку Курортному ,

– ліквідація стихійних звалищ відходів;

2) вирішення загальних питань благоустрою:

– утримання об’єктів благоустрою в належному стані;

– очищення мережі відведення дощових стоків;

– регулювання чисельності безпритульних тварин;

3) утримання зелених насаджень:

-окультурення зелених насаджень з одночасною санітарною вирізкою сухих, аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та квітників, газонів, смуг зелених насаджень;

   4 )забезпечення належних умов для поховання померлих:

– впорядкування та належне утримання міських кладовищ ;

– надання послуг з захоронення одиноких та невідомих осіб;

5) поточний ремонт та технічне обслуговування мереж вуличного освітлення;

6) поточний ремонт тротуарів, вулиць та внутрішньо квартальних проїздів;

7) очищення ливневих решіток;

8) проведення паспортизації об’єктів;

9) забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху /дорожніх знаків. дорожньої розмітки/ та ін.

 1. Фінансове забезпечення Програми

   Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського бюджету м. Трускавця, згідно з планом заходів на її проведення, що затверджується щорічно окремим рішенням сесії Трускавецьої міської ради, в межах асигнувань, передбачених бюджетом, шляхом спрямування коштів відповідним виконавцям.

В ході реалізації заходів Програми можливі коригування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт і виходячи з реальних можливостей бюджету.

   Загальний обсяг фінансування Програми у 2019-2021 роках передбачений згідно додатку № 3 до цієї Програми.

 1. 5. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

     Щорічні (квартальні ) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до   фінансового управління міської ради.           Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми здійснюється управлінням ЖКГ і Б щомісячно.


 

   Паспорт
міської цільової Програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Трускавця на 2019-2021рр.

                                                 (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
 1. Співрозробники програми КП “Парк “Курортний”
 1. Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ

                                                                     Трускавецької міської ради

 1. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
 1. Термін реалізації програми____2019- 2021рр.     ______________
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2019 рік; 2020 рік;   2021 рік. __

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 108714,88 тис.грн. у тому числі:

 • Коштів міського бюджету   108714,88 тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)________-_____
 • Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        ______________                ______________

Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                

Начальник УЖКГ і Б     Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Тел.:5-40-05


   Ресурсне забезпечення міської цільової Програми

     розвитку житлово-комунального господарства

   м.Трускавця на 2019-2021рр.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2019 рік

2020 рік

2021 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

30589,04

36023,9

42101,94

108714,88

у тому числі

міський бюджет

30589,04

36023,9

42101,94

108714,88

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів        Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С.В.___                                             _______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                  (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                          Начальник УЖКГ і Б

Максимич С. В.______                       _________________________                       (П. І. Б.)                                                                        (підпис)

тел.:5-40-05

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної цільової

Програма розвитку житлово-комунального господарства   м.Трускавця на 2019-2021рр.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу. один. виміру

Виконавець заходу показника

Фінансування

Очікуваний результат

 

 

Джерела**

Обсяги

2019 рік

1

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат . тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1870,00

Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста

продукту . тис.кВт.

697,76

ефективності. грн./кВт

2,78

якості. %

100

2

– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат . тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1440,00

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту світлоточок.шт.

1631

ефективності.грн./шт.

882,89

якості. %

100

3

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста)

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

259,00

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту .шт.

17

ефективності т.грн./шт

15,24

якості.%

100

4

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків. дорожньої розмітки/

 

Встановлення дорожніх знаків

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

180,00

Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху

продукту .шт.

68

ефективності.т.грн./шт

2,65

якості

100

Нанесення дорожньої розмітки

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,00

Організація дорожнього руху

продукту .м ²

2000

ефективності.т.грн./м ²

0,30

якості

100

5

– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

820,00

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок. працюючих мереж освітлення

продукту .км

60

ефективності. т.грн/км

13,66

якості. %

100

6

Очищення ливневих решіток

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

240,00

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту . шт..

90

ефективності т.грн./шт..

2,67

якості. %

100

7

Поточний ремонт тротуарів. вулиць. внутрішньо квартальних проїздів

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

4500,00

Утримання тротуарів в належному стані

продукту . м2

7258,1

ефективності т.грн./м2

0,62

якості. %

100

8

Поточний ремонт об’єктів благоустрою

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

680,04

Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою

продукту . шт.

18

ефективності т.грн./шт.

37,78

якості. %

100

9

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам. організаціям) / одержувач б/к КП«Парк Курортний»/

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

20000,0

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста. вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

 9.1

-забезпечення облаштування утримання окремої території /парку. скверів/

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3005,20

Забезпечення догляду за зеленими насадженнями. санітарна вирізка сухих аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев, утримання клумб та квітників, газонів, смуг зелених насаджень

продукту .т.м ²

576,80

ефективності.тис. грн./м ²

якості %

5,21

100

 9.2

-забезпечення санітарного оброблення вулиць /ручне прибирання вулиць міста та парку/

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

7591,8

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста. покращить зовнішній вигляд та санітарний стан міста

продукту .т.м ²

167,94

ефективності. грн./м ²

45,20

якості.%

100

9.3

-забезпечення вивозу твердих побутових відходів по місту та парку

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3088,5

Забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення   ТПВ з території міста

продукту . м ³

6355,20

ефективності грн/м ³

486,00

якості. %

100

 9.4

– забезпечення санітарного оброблення вулиць   /механічне прибирання вулиць міста та парку курортного /

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

4999,7

Забезпечення механічного прибирання вулиць міста в зимовий період посипання піщано-соляною сумішшю та очищення доріг від снігу

продукту . км

26,70

ефективності.т.грн./км

187,24

якості.%

100

 9.5

– забезпечення благоустрою та утримання міських кладовищ

затрат .т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

547,4

Забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ та утримання їх в належному стані)

продукту .га

7,50

ефективності. т.грн/га

73,01

якості %

100

9.6

-забезпечення відлову. стерилізації та утримання безпритульних тварин

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

287,4

Проведення заходів з відлову та стерилізації для регулювання чисельності безпритульних тварин

продукту .шт.

100,80

ефективності т.грн./шт

2,85

якості.%

100

 9.7

– забезпечення утримання міського стадіону

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

268,0

Забезпечення утримання міського стадіону у належному стані (косіння. прибирання)

продукту. тис. м2

13,43

ефективності.т.грн./м2

19,96

якості.%

100

 9.8

– забезпечення функціонування фонтану

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

212,00

Забезпечення безперебійної роботи фонтану на Дрогобицькому кільці та утримання його у належному стані

продукту. шт.

1

ефективності.т.грн./шт.

212,00

якості.%

100

ВСЬОГО

 

 

 

30589,04

 

 

2020 рік

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2057,00

Забезпечення електроенергією та освітлення вулиць міста

продукту тис.кВт

721,75

ефективності грн./кВт

2,85

якості.%

100

 2

– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1728,00

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту.світлоточок

1631

ефективності. грн/світлот.

1059,47

якості.%

100

 3

– Вуличне освітлення та зовнішні електромережі (забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

984,00

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок. працюючих мереж освітлення

продукту .км

60

ефективності. т.грн./км

16,40

якості.%

100

 4

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою вулиць міста

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

310,90

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту . один.

8

ефективності.тис.грн/од.

38,85

якості.%(співвідн.до попереднього року)

100

 5

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху :

 5.1

Встановлення та ремонт дорожніх знаків

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

216,00

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

продукту .шт.

72

ефективності.т.грн./шт

3,00

якості.%

100

 5.2

Нанесення та відновлення дорожньої розмітки

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

720,00

Організація дорожнього руху

продукту .м ²

1086

ефективності.т.грн./шт

0,66

якості.%

100

 6

-забезпечення поточних ремонтів об’єктів благоустрою

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

720,00

Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою

продукту. шт.

18

ефективності т.грн/шт

40,00

якості.%

100

 7

Очищення ливневих решіток

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

288,00

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту. шт.

90

ефективності т.грн/шт

3,20

якості.%

100

 8

Поточний ремонт тротуарів.вулиць та внутрішньоквартальних проїздів

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

5000,00

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та   внутрішньоквартальних проїздів забезпечить належний стан тротуарів та внутрішньоквартальних проїздів

продукту. м2

7462,68

ефективності т.грн/м2

0,670

якості.%

9

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам. організаціям.) /одержувач бюджетних коштів КП «Парк Курортний»/

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

24000,0

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста. вивезення побутових відходів. утримання міських кладовищ. догляд за деревами. кущами. газонами

 9.1

-забезпечення облаштування утримання окремої території /парку. скверів/

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Забезпечення догляду за зеленими насадженнями. санітарна вирізка сухих. аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев. утримання клумб та квітників. газонів. смуг зелених насаджень

3606,3

продукту .тис. м. кв

576,80

ефективності. тис.грн/м.кв

6,25

якості. %

100

 9.2

-забезпечення санітарного оброблення вулиць /ручне прибирання вулиць міста та парку/

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

9110,3

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста. покращить зовнішній вигляд та санітарний стан міста

Продукту. тис.м ²

158,40

ефективності. грн./м ²

57,51

якості.%

100

 9.3

-забезпечення вивозу твердих побутових відходів по місту та парку

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

3706,2

Забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення   ТПВ з території міста

продукту. м ³

5985

ефективності. грн/ м ³

619,28

якості. %

100

 9.4

– забезпечення санітарного оброблення вулиць   /механічне прибирання вулиць міста та парку курортного /

затрат . тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

5999,6

Забезпечення механічного прибирання вулиць міста в зимовий період посипання піщано-соляною сумішшю та очищення доріг від снігу

продукту . км

25,20

ефективності т.грн./км

238,06

якості. %

100

 9.5

– забезпечення благоустрою та утримання міських кладовищ

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

656,8

Забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ та утримання їх в належному стані)

продукту . га.

7,10

ефективності т.грн./га

92,51

якості. %

100

 9.6

-забезпечення відлову. стерилізації та утримання безпритульних тварин

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

344,80

Проведення заходів з відлову та стерилізації для регулювання чисельності безпритульних тварин

продукту . шт.

95

ефективності т.грн./шт.

3,63

якості. %

100

 9.7

– забезпечення утримання міського стадіону

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

321,5

Забезпечення утримання міського стадіону у належному стані (косіння. прибирання)

продукту . тим. м. кв.

12,67

ефективності т.грн./м. кв.

25,40

якості. %

100

 9.8

– забезпечення функціонування фонтану

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

254,5

Забезпечення безперебійної роботи та утримання у належному стані фонтану на Дрогобицькому кільці

продукту . шт.

1,00

ефективності т.грн./шт.

254,40

якості. %

100

ВСЬОГО

36023,90

                                                                                                        2021рік

 1

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат . тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2262,70

Забезпечення електроенергією   освітлення вулиць міста

продукту . тис.кВт.

674,43

ефективності. грн./кВт

3,36

якості. %

100

  2

-технічне обслуговування освітлювальних мереж

затрат . тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2073,60

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту світлоточок.шт.

1631

ефективності.грн./шт.

1271,37

якості. %

100

  3

– проведення паспортизації   об’єктів благоустрою             (вулиць міста)

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

372,00

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

продукту .шт.

10

ефективності т.грн./шт

37,20

якості.%

100

 4

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків. дорожньої розмітки/

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

 

продукту .шт.

ефективності т.грн./шт

якості.%

 4.1

Встановлення дорожніх знаків

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

259,20

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

продукту .шт.

53

ефективності.т.грн./шт

4,89

якості

100

 4.2

Нанесення дорожньої розмітки

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

864,00

Організація дорожнього руху

продукту .м ²

1515

ефективності.т.грн./м ²

0,57

якості

100

 5

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1180,84

 

 

 

Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для   безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

продукту .км

60

ефективності. т.грн/км

19,68

якості. %

100

 6

 Очищення липневих решіток

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

245,60

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

продукту . шт.

165

ефективності т.грн./шт.

1,49

якості. %

100

 7

Поточний ремонт тротуарів. вулиць та внутрішньо квартальних проїздів

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

5180,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів та внутрішньо квартальних проїздів забезпечить покращення стану вуличньо-дорожньої мережі

продукту . м2

6805,55

ефективності т.грн./м2

0,720

якості. %

100

 8

Поточний ремонт об’єктів благоустрою

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

864,00

Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою

продукту . шт.

18

ефективності т.грн./м2

48,00

якості. %

100

 9

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам. організаціям.) /одержувач бюджетних коштів КП «Парк Курортний»/

затрат т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

28800,0

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста. вивезення побутових відходів. утримання міських кладовищ. догляд за деревами. кущами. газонами

 9.1

-забезпечення облаштування утримання окремої території /парку. скверів/

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

4327,60

Забезпечення догляду за зеленими насадженнями. санітарна вирізка сухих. аварійних дерев та формуванням крон існуючих дерев. утримання клумб та квітників. газонів. смуг зелених насаджень

продукту. тис. м. кв.

544

ефективності грн./ м. кв.

7,96

якості.%

100

 9.2

-забезпечення санітарного оброблення вулиць /ручне прибирання вулиць міста та парку/

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

10932,4

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста. покращить зовнішній вигляд та санітарний стан міста

продукту. тис. м. кв.

158,40

ефективності. грн/м. кв.

69,02

якості.%

100

 9.3

-забезпечення вивозу твердих побутових відходів по місту та парку

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

4447,5

Забезпечення своєчасного і повного збору та вивезення   ТПВ з території міста

продукту . м ³

5985

ефективності. грн./ м ³

743,12

якості.%

100

 9.4

– забезпечення санітарного оброблення вулиць   /механічне прибирання вулиць міста та парку курортного /

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

7199,7

Забезпечення механічного прибирання вулиць міста в зимовий період посипання піщано-соляною сумішшю та очищення доріг від снігу

продукту .км

25,20

ефективності.т. грн./км

285,68

якості.%

100

 9.5

– забезпечення благоустрою та утримання міських кладовищ

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

788,2

Забезпечення належних умов для поховань померлих (впорядкування існуючих кладовищ та утримання їх в належному стані)

продукту . м ³

7,10

ефективності. грн./м ³

111,05

якості.%

100

 9.6

-забезпечення відлову. стерилізації та утримання безпритульних тварин

затрат .тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

413,8

Проведення заходів з відлову та стерилізації для регулювання чисельності безпритульних тварин

продукту .шт.

100

ефективності. грн./шт.

4,14

якості.%

100

 9.7

– забезпечення утримання міського стадіону

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

385,8

Забезпечення утримання міського стадіону у належному стані (косіння. прибирання)

продукту . тис. м ²

12,67

ефективності. т.грн./ м ²

30,45

якості.%

100

 9.8

– забезпечення функціонування фонтану

затрат . т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

305,0

Забезпечення безперебійної роботи та утримання у належному стані фонтану на Дрогобицькому кільці

продукту .т. м ²

1

ефективності. грн./м ²

305,0

якості.%

100

 

Всього по благоустрою

42101,94

Усього на етап або на програму:

108714,88

 

Начальник УЖКГіБ                      Максимич С. В. ______________

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                       Максимич С. В. ________________

 

 

                                                                                    Секретар міської ради                                                       Н.А.Пономаренко

 

               

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *