РІШЕННЯ № 118 Від 10 березня 2016 року Про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця березня 2016 року

  УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від  10 березня 2016 року                  118

 

Про проведення конкурсу з визначення

виконавця послуг з вивезення побутових

відходів на території міста Трускавця

 

Відповідно до п. 55 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про відходи»,  керуючись  постановами  Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.  № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів», від 16.11.2011р. №1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів»,  з метою впорядкування та належної організації діяльності у сфері поводження з побутовими відходами  в місті Трускавці,  міська рада  

                                   

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Провести конкурс з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця. 

2.  Утворити конкурсну комісію з визначення виконавця послуг з вивезення  побутових відходів на території міста Трускавця та затвердити її склад, згідно з  додатком № 1.

3. При проведенні конкурсу користуватися Порядком проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173.

4. Затвердити конкурсну документацію з умовами проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця, згідно з додатком №2.          

5. Опублікувати оголошення про проведення конкурсу у офіційному друкованому засобі  масової  інформації та розмістити на офіційному веб-порталі міської ради.

6. Рішення конкурсної комісії про результати проведення конкурсу на визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території м. Трускавця подати на розгляд виконавчого комітету міської ради.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій (М.Мицько).

 

Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

          Додаток №1

до рішення міської ради

                                                                                                           від 10.03.2016р. № 118

 

Склад

конкурсної комісії з визначення  виконавця послуг з вивезення побутових відходів  на території м. Трускавця  

 

 

Голова комісії :

Балицький О. М.

– заступник міського голови

Заступник голови комісії:

Максимич С. В.

 

 

– начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва міської ради

Секретар комісії:

Козар Н. М.

 

– головний спеціаліст управління житлово-комунального господарства і будівництва  міської ради

        Члени комісії :

Мицько М. І.

 

– голова постійної комісії з питань житлово- комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій

Стасишин Б. О.

 

Директор КП “Трускавецьжитло”

 

 

Степаненко А. Ф.

– депутат Трускавецької міської ради, голова  ОСББ «Надія»

Грищенко  О.П.                             член  Трускавецького виконавчого комітету

 

Домбровська З. М.                       – депутат Трускавецької міської ради

 

Грабовський С. М. .                      – депутат Трускавецької міської ради

 

 

 

 

 

         Секретар ради                                        Н.Пономаренко


                                                                                                           Додаток №2

                                                                                                  до рішення           міської ради

    № 118 від 10.03.2016р.

 

 

Положення

про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця

 

1. Загальні положення

        1.1. Дане Положення розроблено відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”, Постанови Кабінету Міністрів України від 25.07.2005 року № 631 “Про затвердження порядку проведення конкурсу з надання житлово-комунальних послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2011р. № 1173 “Питання надання послуг з вивезення побутових відходів”, інших нормативно-правових актів.

       1.2. Положення визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця.

       1.3. Метою проведення конкурсу є розвиток ринкових відносин, ліквідація монополії у сфері надання житлово-комунальних послуг.

       1.4. Основними принципами проведення конкурсу є:

– відкритість процедури організації та проведення конкурсу;

– доступність інформації про конкурс;

– об’єктивність та неупередженість конкурсної комісії;

– поінформованість громадян про результати конкурсу.

      1.5. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, мають таке значення:

конкурсна документація – комплект документів, які надсилаються організатором конкурсу його учасникам для підготовки конкурсних пропозицій;

конкурсна пропозиція – комплект документів, які готуються учасником конкурсу згідно з установленими вимогами та подаються організаторові конкурсу;

організатор конкурсу – виконавчий комітет Трускавецької міської ради;

учасник конкурсу – суб’єкт господарювання, що подав конкурсну пропозицію.

    Інші поняття вживаються у значенні, наведеному в Законі України “Про житлово-комунальні послуги”.

 

2. Порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця.

        2.1. Організація і проведення конкурсу здійснюється виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

        2.2. Для проведення конкурсу організатор конкурсу готує конкурсну документацію, яка має містити таку інформацію:

   1) найменування, місцезнаходження організатора конкурсу;

   2) підстава для проведення конкурсу (дата та номер рішення органу місцевого самоврядування);

   3) місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону особи, в якої можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів;

   4) кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

– наявність матеріально-технічної бази;

– вартість надання послуг;

– досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

– наявність та кількість працівників відповідної кваліфікації;

   5) обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг згідно з  критерієм, що  визначається  відповідно  до Правил  надання  послуг  з  вивезення  побутових

відходів;

   6) перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам;

   7) характеристика території, де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів: розміри та межі певної території населеного пункту та перелік розміщених у зазначених межах об’єктів утворення побутових відходів, середня відстань до об’єктів поводження з відходами та їх місцезнаходження.

   8) характеристика об’єктів утворення побутових відходів за джерелами їх утворення:

а) багатоквартирні житлові будинки:

     – загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

    – місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

    – відомості про балансоутримувачів будинків;

    – наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

б) одноквартирні житлові будинки:

   – загальна кількість будинків, кількість мешканців таких будинків;

   – місцезнаходження будинків, їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання);

   – кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та каналізація, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах;

   – наявність, кількість, місцезнаходження, об’єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів;

  – характеристика під’їзних шляхів;

в) підприємства, установи та організації:

  – загальна кількість та перелік підприємств, установ та організацій, їх характеристика (бюджетні або інші споживачі, наявність каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання), місцезнаходження, кількість, об’єм, місцезнаходження та належність контейнерів;

   – площа зелених насаджень на території підприємства, установи та організації (у разі їх  наявності);

    9) характеристика, включаючи потужність, та місцезнаходження об’єктів поводження з побутовими відходами (об’єкти перероблення, сортування, утилізації, видалення відходів, об’єкти поводження з небезпечними відходами у складі побутових відходів тощо).

        У разі відсутності відповідного об’єкта поводження з побутовими відходами на певній території або недостатнього обсягу потужностей для відповідної кількості побутових відходів (небезпечних відходів у складі побутових відходів) відходи повинні перевозитися до відповідного найближчого об’єкта поводження з ними;

  10) вимоги до конкурсних пропозицій;

  11) критерії оцінки конкурсних пропозицій;

  12) проведення організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації та внесення змін до неї;

  13) способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій;

  14) місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

         2.3. Конкурсна документація затверджується Трускавецькою міською радою.

         2.4. Організатор конкурсу утворює комісію, до складу якої входять на паритетних засадах: представники організатора конкурсу,  підприємств житлово-комунального господарства, а також (за їх згодою) органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, власників (їх об’єднань) або наймачів, користувачів, у тому числі орендарів розміщених у межах певної території населеного пункту житлових приміщень, земельних ділянок, які не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання конкурсних пропозицій дали свою згоду бути членами конкурсної комісії.

       Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

      До складу конкурсної комісії не можуть входити представники учасника конкурсу та особи, що є його близькими родичами (чоловік, дружина, діти, батьки, брати, сестри, онуки, дід та баба).

        2.5. Персональний склад конкурсної комісії та положення про комісію затверджується рішенням сесії  Трускавецької міської ради.

        2.6. Передбачені конкурсною документацією умови проведення конкурсу обов’язкові для конкурсної комісії та його учасників.

        2.7. Організатор конкурсу публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинне містити інформацію, передбачену підпунктами 1 – 4, 7 – 9, 13 пункту 2.2. цього Порядку, а також про способи і місце отримання конкурсної документації.

       2.8. Кінцевий строк подання конкурсних пропозицій не може бути менший ніж 30 календарних днів з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу.

       2.9. Організатор конкурсу може встановити плату за участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі вноситься на рахунок його організатора.

       2.10. Конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі. У разі встановлення плати за участь у конкурсі конкурсна документація подається особисто або надсилається поштою на підставі документа про внесення такої плати.

       2.11. Учасник конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій письмово звернутися за роз’ясненням щодо змісту конкурсної документації до організатора конкурсу, який зобов’язаний надіслати йому протягом трьох робочих днів письмову відповідь.

        2.12. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснення щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою надання відповідних роз’яснень. Про місце, час та дату проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. Організатором конкурсу ведеться протокол зазначених зборів, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

        2.13. Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

      2.14. У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу повинен продовжити строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж сім календарних днів.

 

        3. Подання документів

        3.1. Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали  (або) засвідчені в установленому законодавством порядку копії  документів:

   – балансового звіту суб’єкта господарювання за останній звітній період;

  – довідки відповідних органів державної податкової інспекції і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

  – документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

  – документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

  – технічних паспортів на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

  – довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів: тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер, найменування організації, якій належать спеціально обладнані транспортні засоби, номер телефону керівника такої організації;

   – довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

   – довідки про проходження водіями медичного огляду;

   – документа, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

    – документа, що містить інформацію про кількість відходів, залучених учасником до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

    – кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо;

    – інших документів, які подаються за бажанням учасника конкурсу і містять відомості про його здатність надавати послуги з вивезення побутових відходів (впровадження роздільного збирання, інформація про наявність диспетчерської служби тощо) належного рівня якості.

         3.2. Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

        3.3. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

       3.4. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, які подали документи на участь у конкурсі.

        3.5. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

        3.6. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу отримання конкурсної пропозиції та порядкового номеру реєстрації.

 

          4. Проведення конкурсу

         4.1. Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями проводиться в день закінчення строку їх подання у місці та час, передбачених конкурсною документацією, в присутності всіх учасників конкурсу або уповноважених ними осіб, що з’явилися на конкурс.

            Розкриття конверта з конкурсною пропозицією може проводитися за відсутності учасника конкурсу або уповноваженої ним особи.

        4.2. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє

наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

        4.3. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

        4.4. За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія відхиляє пропозиції з таких причин:

    – учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

   – конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації;

   – встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення;

   – учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справі про його банкрутство.

        4.5. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

   – неподання конкурсних пропозицій;

   – відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. цього Положення.

        4.6. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

 

         5. Визначення переможця конкурсу та укладення договору

         5.1. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені з причин, передбачених пунктом 4.4.цього Положення, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

 

        5.2. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

        Перевага надається тому учасникові конкурсу, що подав конкурсній комісії проект або затверджену інвестиційну програму (програму капітальних витрат) розвитку підприємства, яка повинна включати заходи щодо впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, а також інформацію:

     про кількість відходів, залучених ним до повторного використання; кількість відходів, які використовуються як вторинна сировина;

   – кількість відходів, які відправляються на захоронення, тощо.

         5.3. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

          Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами

комісії, що брали участь у голосуванні.

         5.4. Протокол засідання конкурсної комісії та текст договору про надання житлово- комунальних послуг затверджуються міською радою.

         5.5. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати конкурсу підписуються головою та секретарем конкурсної комісії і надсилаються усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу міською радою.

         5.6. Договір про надання житлово-комунальних послуг з переможцем конкурсу укладається після затвердження протоколу засідання конкурсної комісії та тексту договору міською радою протягом десяти календарних днів на строк не менш як п’ять років.

         5.7. У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту, повинен становити 12 місяців, після чого організовується і проводиться новий конкурс.

         5.8. Протягом десяти днів після припинення договору на надання послуг з вивезення побутових відходів на певній території населеного пункту проводиться новий конкурс на надання послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній таким договором.

         5.9. Спори, що виникають у зв’язку з проведенням конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

           6. Фінансування проведення конкурсу

          6.1. Фінансування роботи з підготовки та проведення конкурсу здійснюється його організатором за рахунок коштів, внесених учасниками конкурсу як плата за участь у конкурсі, а також власних коштів.

         6.2. У разі коли конкурс не відбувся, внесена його учасниками плата повертається їм, а витрати на підготовку конкурсу відшкодовуються за рахунок його організатора.

         6.3. Якщо конкурс відбувся, внесена його учасниками плата не повертається і використовується для покриття витрат, пов’язаних з його підготовкою та проведенням.

 

           7. Розгляд спорів

          7.1. Спори, що виникають у результаті проведення конкурсу, розглядаються в установленому законодавством порядку.

 

  

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

по проведенню конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця

 

З М І С Т

 

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу.

2. Підстава для проведення конкурсу.

3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів.

4. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим кваліфікаційним вимогам.

8. Характеристика об’єктів утворення відходів.

9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

10. Вимоги до конкурсних пропозицій.

11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій.

12. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації.

13. Внесення змін до конкурсної документації.

14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій.

15. Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій.

18. Додаток № 1 до конкурсної документації “Проект Договору про надання послуг з вивезення побутових відходів”.

19. Додаток № 2 до конкурсної документації ” Конкурсна форма “ПРОПОЗИЦІЯ”.

 

 

                                   КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

    

         1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, 82200, Львівська  область., м.Трускавець, вул. Бориславська, 1, Управління житлово-комунального господарства і будівництва, каб.25,.

       

        2. Підстава для проведення конкурсу:

Рішення сесії Трускавецької міської ради (_____________________  ______________________________________________________________________) від «___»_________ 20____ року №_____

      

         3. Місце і час проведення конкурсу, прізвище та посада, номер телефону осіб, в яких можна ознайомитися з умовами надання послуг з вивезення побутових відходів:

    3.1.Місце: 82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська, 2.

    3.2.Дата: ___________

    3.3.Час: _______________

    3.4. Балицький Олексій Михайлович – заступник міського голови

    3.5. Максимич Сергій Васильович – начальник управління житлово-комунального господарства і  будівництва Трускавецької міської ради, каб.25 , тел. (03247)-5-40-05.

      

           4.Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

    4.1. Реєстрація учасників конкурсу в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців.

   4.2. Наявність в учасника конкурсу достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових (твердих, рідких побутових відході, великогабаритних ремонтних відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах, організаціях на території міста.

   4.3. Наявність або можливість забезпечення матеріально-технічної бази на території міста, технічний стан якої дозволяє забезпечити зберігання та охорону спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових, здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів, підтримання належного санітарного стану спеціально обладнаних транспортних засобів.

   4.4. Вартість послуги з вивезення побутових відходів.

   4.5. Досвід роботи на території України не менше 3-х років з надання послуги.

   4.6. Наявність працівників відповідної кваліфікації в кількості достатній для надання послуги з збирання та вивезення побутових відходів відповідно до вимог нормативних документів.

   4.7. Наявність ліцензій та дозволів на надання послуги, якщо це передбачено чинним законодавством України.

   4.8. Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів.

   4.9. Відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів, передбачених законодавством України.

        

         5. Обсяг послуг з вивезення побутових відходів та вимоги щодо якості надання послуг.

         Конкурс проводиться на послуги з вивезення твердих побутових відходів з всієї території м. Трускавець що передбачає зокрема:

    – організацію надання підприємствам, установам, організаціям, мешканцям міста послуг з вивезення побутових відходів відповідно до стандартів, нормативів передбачених Законами України “Про житлово-комунальні послуги”, « Про відходи», постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2008р.№ 1070 «Про затвердження правил надання послуг з вивезення побутових відходів», санітарних Правил та встановлених норм;

   – балансоутримання об’єктів поводження з відходами та організація їх належної експлуатації відповідно до їх цільового призначення;

  – планування заходів щодо збереження та сталого функціонування об’єктів та забезпечення споживачів послугами з збирання та вивезення побутових відходів.

 

6. Перелік документів, які подаються учасником конкурсу для підтвердження відповідності учасника встановленим

кваліфікаційним вимогам:

   6.1. Копія Статуту або іншого установчого документу.

   6.2. Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний період.

   6.3. Довідка з органів фіскальної служби про відсутність заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами  станом на момент подачі конкурсної документації.

   6.4. Довідка в довільній формі про наявність необхідних машин та механізмів з їх характеристиками (тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю, реєстраційний номер), наявність власної ремонтної бази, контейнерного парку.

    6.5. Довідка органів місцевого самоврядування, на території яких конкурсант надавав послугу, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, рідких, великогабаритних, ремонтних побутових відходів за останній рік.

    6.6. Довідка в довільній формі про наявність працівників відповідних кваліфікацій.

    6.7. Копії технічних паспортів на спеціально обладнані транспорті засоби та довідки про проходження ними технічного огляду.

    6.8. Довідка про забезпечення умов для миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування.

    6.9. Довідки про проходження водіями медичного огляду.

    6.10.Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

   а)реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

   б)керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів); в).форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

    6.11.Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

    6.12.Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

    * Примітки:

  а) усі документи (за винятком оригіналів), виданих іншими установами, повинні бути завірені відповідно до розділу 11 конкурсної документації;

  б) у разі необхідності організатор конкурсу має право запросити від будь-якого учасника повторне підтвердження відповідності його кваліфікаційним вимогам чи звернутися за підтвердженням такої інформації до державних органів або відповідних експертних установ, організацій;

  в) у разі відмови учасника надати таке підтвердження чи одержання достовірної інформації щодо його невідповідності кваліфікаційним вимогам, встановленим в цій конкурсній документації, або факту надання у конкурсній пропозиції будь-якої недостовірної інформації організатор конкурсу відхиляє конкурсну пропозицію цього Учасника і визначає переможця конкурсу серед тих Учасників, які залишились.

 

         7. Характеристика території де повинні надаватися послуги з вивезення побутових відходів

– площа міста – 1089 га.

– 120 будинків комунальної власності ;

– 39  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків;

– 1060  будинків приватного сектору;

– кількість контейнерних майданчиків на прибудинкових територіях – 44;

– кількість контейнерів –132;

– кількість контейнерів встановлено на вулицях приватного сектору – 0;

– кількість вулиць міста – 51; пров – 1; майданів –  3; бульварів- 2;

– протяжність міських доріг 29,0 км., із них 26,1 км. з твердим покриттям;

– відстань від межі міста до полігону ТПВ

   м. Борислав – 1,2  км.

   с. Брониця (Дрогобицького р-ну) – 21,3 км.

   м. Стрий – 33,0 км.

      

        8. Характеристика об’єктів утворення відходів.

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки із них:                               

159

5-ти поверхових

53

будинки з п’ятьма і більше поверхами

106

кількість та місцезнаходження будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;  житлово-будівельні кооперативи                              

39 – ОСББ

 

кількість мешканців багатоквартирних будинків                    

17890

місцезнаходження будинків                             

Будинки розміщені на  всій території міста

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центральним опаленням –  33 ;

центральним водопостачанням – 159;

центральним

водовідведенням – 159

центральним

газопостачанням – 157

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи

зберігаються у вигрібних ямах

 

0

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів       

Кількість контейнерних майданчиків  – 44;

Кількість контейнерів – 132;

 

Житлові будинки                                                

 

Одноквартирні житлові будинки:                                 

1060

загальна кількість будинків                           

1060

кількість мешканців таких будинків                    

2460

місцезнаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)       

Розташовані на всій території міста. Більша частина будинків обладнанні центральним водопостачанням, а водовідведенням та центральним опаленням не обладнана.

Центральним газопостачанням обладнано 95% будинків.

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах                         

Кількість контейнерів встановлених на вулицях приватного сектору – 0

 

характеристика під’їзних шляхів                       

26,1 км. з твердим покриттям

 

Підприємства, установи та організації:                         

 

Лікарні

1

Поліклініки

1

Заклади освіти, культури:

 –     школи

 –     дитячі дошкільні заклади

 –     Народний дім

         Музеї

         ДЮСШ

         Інші заклади освіти

         Бібліотеки

 

3

5

1

2

1

3

4

Вокзали

2

Підприємства торгівлі:

 

Магазини

202

Заклади  побутового обслуговування

82

Підприємства громадського харчування

82

Банки

18

Промислові підприємства

5

Ринки

4

Готелі

31

Санаторії

23

Пансіонати

7

Вілли

17

 

         9. Характеристика об’єкта утилізації відходів.

Найближчі полігон твердих побутових відходів розташовані в м. Бориславі, м. Стрию та с. Брониця Дрогобицького району

 

         10.Вимоги до конкурсних пропозицій.

     10.1.Всі документи, що мають відношення до конкурсної пропозиції, складаються українською мовою.

     10.2.Учасник може змінити або анулювати свою пропозицію шляхом повідомлення про це організатора конкурсу у письмовій формі до настання кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій.

     10.3.Для участі у конкурсі його учасники подають оригінали або засвідчені в установленому законодавством порядку копії документів, передбачених конкурсною документацією.

     10.4.Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію.

     10.5.Конкурсна пропозиція подається особисто або надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, номери контактних телефонів, перелік послуг, на надання яких подається пропозиція.

    10.6.Пропозиція друкується та підписується учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за учасника. Такі повноваження зазначаються у письмовому дорученні, що входить до складу конкурсної пропозиції. На всіх сторінках пропозиції мають міститися відбитки печатки учасника та підпис уповноваженої особи (осіб). Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки, позначаються ініціалами особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до конкурсної комісії та підписаних відповідним

чином, несе учасник.

   10.7.Кожна частина конкурсної пропозиції повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

 


 

        11. Критерії та методика оцінки конкурсних пропозицій:

|      Кваліфікаційні вимоги

Критерії відповідності

1

 

Наявність в учасника достатньої кількості спеціально обладнаних транспортних засобів для збирання та перевезення побутових відходів (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів), що утворюються у житловій забудові та на підприємствах, в установах та організаціях, розміщених у межах певної території

перевага надається учасникові, який має спеціально обладнані транспортні засоби різних типів для збирання та перевезення усіх видів побутових відходів – твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів, небезпечних відходів у складі побутових відходів

відсутність спецтранспорту – 0 балів;

наявність орендованого спецтранспорту  – 2 бали;

наявність власного спецтранспорту – 5 балів.

2

Можливість здійснювати щоденний контроль за технічним станом транспортних засобів власними силами, виконання регламентних робіт з технічного  обслуговування та ремонту спеціально обладнаних транспортних засобів

для підтвердження факту наявності достатньої кваліфікації спеціально обладнаних транспортних засобів учасник подає відповідні розрахунки з урахуванням інформації про обсяги надання послуг з вивезення  побутових відходів, наведеної у конкурсній документації. Під час проведення розрахунків спеціально обладнанні транспортні засоби, рівень зношеності яких перевищує 75 відсотків, не враховуються

відсутність бази для обслуговування транспорту – 0 балів;

наявність орендованої бази для обслуговування транспорту – 2 бали;

наявність власної бази для обслуговування транспорту – 5 балів.

3

 

Підтримання належного санітарного та технічного стану спеціально обладнаних транспортних засобів  для утримання контейнерів

наявність власного або орендованого обладнання для миття контейнерів та спеціального обладнання транспортних засобів

відсутність транспорту для миття контейнерів – 0 балів;

наявність орендованого транспорту для миття контейнерів  – 2 бали;

         наявність власного транспорту для миття контейнерів – 5 балів.

 

4

Можливість проводити в установленому законодавством порядку щоденний медичний огляд водіїв у належним чином обладнаному медичному пункті

використання власного медичного пункту або отримання таких послуг на договірній основі

відсутність медичного пункту – 0 балів;

– отримання медичних послуг на договірній основі – 2 бали;

– наявність власного медичного пункту – 5 балів.

5

Наявність системи контролю руху спеціально обладнаних транспортних засобів під час збирання та перевезення побутових відходів

перевага надається учасникові, що використовує супутникову систему навігації

відсутня система навігації – 0 балів;

наявний гарантійний лист про введення системи навігації – 2 бали;

наявна система навігації – 5 балів.

6

Вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів.

вартість надання послуг з вивезення твердих великогабаритних, ремонтних, побутових відходів у складі побутових відходів порівнюється окремо

         найбільша пропозиція – 0 балів

         найменша пропозиція – 5 балів

         інші пропозиції – 2 бали

7

Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів

 

перевага надається учасникові, що пропонує найменшу вартість надання послуг

– найбільша пропозиція – 0 балів

– найменша пропозиція – 5 балів

– інші пропозиції – 2 бали

8

Досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил.

Наявність у працівників відповідної кваліфікації (з урахуванням пропозицій щодо залучення співвиконавців)

перевага надається учасникові, що має досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів  відповідно до вимог стандартів, нормативів, норм та правил понад три роки

         досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 0-5 років – 0 балів

         досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів 5-10 років – 2 бали

         досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів більше 10 років – 5 балів

перевага надається учасникові, який не має порушень правил безпеки дорожнього руху водіями спеціально обладнаних транспортних засобів під час надання послуг з вивезення побутових відходів

         наявність більше 5 порушень – 0 балів;

         наявність до 5 порушень включно – 2 бали;

         відсутність порушень – 5 балів.

9

Способи поводження з побутовими відходами, яким надається перевага, у порядку спадання: повторне використання; використання як вторинної сировини; отримання електричної чи теплової енергії; захоронення побутових відходів

перевага надається учасникові, що здійснює поводження з побутовими відходами способом, який зазначено у графі «Кваліфікаційні вимоги» цього пункту у порядку зростання, і з більшою кількістю побутових відходів

         виключне захоронення відходів – 0 балів;

         сортування відходів з вилученням вторинної сировини – 2 бали;

         використання відходів для виробництва електричної, теплової енергії, тощо – 5 балів

10

Залучення інвестицій у галузь для підвищення якості надання послуг з збирання та вивезення побутових відходів, в тому числі на придбання сучасної техніки для збору побутових відходів, контейнерів для збору побутових відходів та вторинної сировини, облаштування контейнерних майданчиків відповідно до вимог нормативних документів

Перевага надається учасникові, що гарантує найбільший обсяг інвестицій

– обсяг інвестицій становить до 100 тис . грн.. – 0 балів;

  обсяг інвестицій становить від 100 до 300 тис . грн.. – 2 бали;

– обсяг інвестицій становить більше 300 тис. грн.. – 5 балів;

 

 

       11.2. У випадку однакового значення критеріїв відповідності переможець визначається шляхом голосування членів конкурсної комісії простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менше половини її складу. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комісії.

 

 

         12. Надання роз’яснень щодо конкурсної документації:

       12.1.Учасник має право не пізніше ніж за сім календарних днів до кінцевого терміну подання конкурсних пропозицій звернутися до організатора конкурсу за його адресою, що зазначена в Оголошенні про конкурс, за роз’ясненнями щодо змісту конкурсної документації. Організатор конкурсу протягом трьох робочих днів з моменту отримання звернення про роз’яснення до закінчення строку подання конкурсних пропозицій повинен надати відповідь на запит учасника.

     12.2. У разі надходження двох і більше звернень про надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації організатор конкурсу проводить збори його учасників з метою роз’яснення будь-яких запитів учасників конкурсу. Про місце, дату та час проведення зборів організатор конкурсу повідомляє учасників протягом трьох робочих днів. При проведенні організатором конкурсу зборів його учасників з метою надання роз’яснень щодо змісту конкурсної документації ведеться протокол, який надсилається або надається усім учасникам зборів в день їх проведення.

 

         13. Внесення змін до конкурсної документації:

       13.1.Організатор конкурсу має право не пізніше ніж за сім календарних днів до закінчення строку подання конкурсних пропозицій внести зміни до конкурсної документації, про що повідомляє протягом трьох робочих днів у письмовому вигляді усіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

      13.2.У разі несвоєчасного внесення змін до конкурсної документації або надання роз’яснень щодо її змісту організатор конкурсу продовжує строк подання конкурсних пропозицій не менше ніж на сім календарних днів, про що повідомляються учасники.

 

          14. Місце, способи та кінцевий термін подання конкурсних пропозицій:

       14.1. Місце: 82200, Львівська обл., м.Трускавець, вул. Бориславська, 2 каб.25.

       14.2. Спосіб: особисто або поштою.

       14.3.  Кінцевий строк: ____________

       14.4. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

      14.5. Конкурсні пропозиції реєструються конкурсною комісією в журналі обліку. На прохання учасника конкурсу конкурсна комісія підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

       14.6. Організатор конкурсу має право прийняти до закінчення строку подання конкурсних пропозицій рішення щодо його продовження. Про своє рішення, а також зміну місця, дня та часу розкриття конвертів організатор конкурсу повинен повідомити всіх учасників конкурсу, яким надіслана конкурсна документація.

       14.7.Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання пропозицій.

       14.8.Повідомлення Учасника про зміни або анулювання пропозиції готується, запечатується, маркується та відправляється у зовнішніх та внутрішніх конвертах, додатково позначених «Зміни» або «Анулювання» відповідно. Повідомлення про анулювання може також надсилатися засобами зв’язку, але з наступним надсиланням письмового підтвердження, із поштовим штемпелем не пізніше кінцевого терміну подання пропозицій.

 

          15.  Місце, день та час розкриття конкурсних пропозицій:

       15.1. Місце:82200,Львівська обл., м.Трускавець, вул. Бориславська, 1 зал засідань

       15.2. Дата: ___________

       15.3. Час: _______________

       15.4. Під час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями конкурсна комісія перевіряє наявність та правильність оформлення документів, подання яких передбачено конкурсною документацією, а також оголошує інформацію про найменування та місцезнаходження кожного учасника конкурсу, критерії оцінки конкурсних пропозицій.

        15.5. До участі у процедурі розкриття конкурсних пропозицій організатором конкурсу допускаються представники учасника конкурсу за умови, якщо учасником виступає юридична особа, яку представляє керівник, він повинен надати завірені копії документів, що підтверджують його повноваження, та мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. У разі якщо учасника представляє інша особа, необхідно надати довіреність на представництво інтересів учасника, підпис документів, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства, копію документа, який підтверджує повноваження керівника, що підписує довіреність, а також мати при собі оригінал документа, що засвідчує його особу. Копії документів, які засвідчують особу представника учасника повинні бути надані у складі конкурсної пропозиції.

         15.6. Після відкриття конверта внесення змін до конкурсної пропозиції не дозволяється. У винятковому випадку на запит конкурсної комісії учасник може дати лише пояснення до змісту пропозиції, не змінюючи її суті.

         15.7. Під час розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право звернутися до  учасників конкурсу за роз’ясненням щодо їх змісту, провести консультації з окремими учасниками.

         15.8 За результатами розгляду конкурсних пропозицій конкурсна комісія має право відхилити їх з таких причин:

– учасник конкурсу не відповідає кваліфікаційним вимогам, передбаченим конкурсною документацією;

– конкурсна пропозиція не відповідає конкурсній документації.

– учасник конкурсу перебуває у стані ліквідації, його визнано банкрутом або порушено провадження у справи про його банкрутство;

– встановлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення.

         15.9. Конкурс може бути визнаний таким, що не відбувся, у разі:

– неподання конкурсних пропозицій;

– відхилення всіх конкурсних пропозицій з причин, передбачених пунктом 4.4. «Положення про порядок проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території міста Трускавця», затвердженого рішенням міської ради.

          15.10. У разі прийняття конкурсною комісією рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, його організатор письмово повідомляє протягом трьох робочих днів з дня його прийняття всіх учасників конкурсу та організовує протягом десяти календарних днів підготовку нового конкурсу.

          15.11. Конкурсні пропозиції, які не були відхилені, оцінюються конкурсною комісією за критеріями, встановленими у конкурсній документації.

          15.12. Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого визнана найкращою за результатами оцінки.

          15.13. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсною комісією на закритому засіданні у присутності не менш як половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

           Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується усіма членами комісії, що брали участь у голосуванні. Протокол комісії та проект договору затверджуються міською радою.

           15.14. Переможець конкурсу оголошується після затвердження протоколу міською радою.

           15.15. У разі, коли у конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозиція не була відхилена, з ним укладається договір на надання послуг на строк, що не перевищує 12 місяців.

          15.16. Витяг з протоколу засідання конкурсної комісії про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсної комісії і надсилається усім учасникам конкурсу після затвердження протоколу міською радою.

 

 

 


 

Проект Договору

на надання послуги з вивезення побутових відходів в м.Трускавець

 

м.Трускавець                                                                      “___”__________ 20___р.

 

          Трускавецька міська рада в особі міського голови Кульчинського Андрія Богдановича, який діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (надалі – Замовник), з однієї сторони та ________________________

____________________________________________________________________,

                                 (найменування суб’єкта господарювання, якого визначено виконавцем послуг)

в особі _____________________________________________________________,

                                                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________, затвердженого _____________                                                                

                                                                  (назва документа, дата і номер)

__________________________________________________, (далі – Виконавець),

                                     (найменування органу)

з другої сторони, відповідно до протоколу засідання конкурсної комісії від «___»_______ 201_ року № _____ та рішення ________________ Трускавецької міської  ради від «___»_______ 201_ року N_______ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

уклали цей договір про нижченаведене.

1.Предмет та мета договору

       1.1. Виконавець зобов’язується згідно з графіком надавати послуги з вивезення побутових відходів на території міста Трускавець, а Замовник зобов’язується виконати обов’язки, передбачені цим договором (далі – послуги).

      2. Характеристика території: вся територія м. Трускавець площею га.

      3. Перелік розміщених у межах території об’єктів утворення побутових відходів на момент укладання договору.

Назва об’єкта утворення побутових відходів

Показник

Багатоквартирні житлові будинки із них:                                

159

5-ти поверхових

53

будинки з п’ятьма і більше поверхами

106

кількість та місцезнаходження будинків, де створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків;  житлово-будівельні кооперативи                               

39 – ОСББ

 

кількість мешканців багатоквартирних будинків                    

17890

місцезнаходження будинків                             

Будинки розміщені на  всій території міста

Характеристика залежно від наявності видів благоустрою

Обладнанні:

центральним опаленням –  33 ;

центральним водопостачанням – 159;

центральним

водовідведенням – 159

центральним

газопостачанням – 157

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи

зберігаються у вигрібних ямах

 

0

наявність, кількість, місцезнаходження, об'єм і належність контейнерів (контейнерних майданчиків) для зберігання та збирання різних побутових відходів       

Кількість контейнерних майданчиків  – 44;

Кількість контейнерів – 132.

 

Житлові будинки                                                

 

Одноквартирні житлові будинки:                                 

1060

загальна кількість будинків                           

1060

кількість мешканців таких будинків                     

2460

місцезнаходження будинків,їх характеристика залежно від наявності видів благоустрою (каналізації, центрального опалення, водо- та газопостачання)       

Розташовані на всій території міста. Більша частина будинків обладнанні центральним водопостачанням, а водовідведенням та центральним опаленням не обладнана.

Центральним газопостачанням обладнано 95% будинків.

кількість будинків, у яких відсутнє централізоване водопостачання та (або) водовідведення, а рідкі відходи зберігаються у вигрібних ямах                         

Кількість контейнерів встановлених на вулицях приватного сектору – 0

Контейнери перебувають на балансі комунального підприємства.

характеристика під’їзних шляхів                       

26,1 км. з твердим покриттям

 

Підприємства, установи та організації:                         

 

Лікарні

1

Поліклініки

1

Заклади освіти, культури:

 –     школи

 –     дитячі дошкільні заклади

 –     Народний дім

         Музеї

         ДЮСШ

         Інші заклади освіти

         Бібліотеки

 

3

5

1

2

1

3

4

Вокзали

2

Підприємства торгівлі:

 

Магазини

202

Заклади  побутового обслуговування

82

Підприємства громадського харчування

82

Банки

18

Промислові підприємства

5

Ринки

4

Готелі

31

Санаторії

23

Пансіонати

7

Вілли

17

 

 

 

4. Права та обов’язки сторін

 

     4.1. Замовник має право:

     4.1.1. Вимагати від Виконавця забезпечення безперервного надання послуг з вивезення побутових відходів відповідно до графіка вивезення побутових відходів, а також вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. N 1070 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 95, ст. 3138), умов цього Договору, актів замовника та рішень конкурсної комісії.

       4.1.2. Одержувати достовірну та своєчасну інформацію про послуги з вивезення побутових відходів, які надаються Виконавцем на території, визначеній цим Договором.

       4.1.3. Вимагати від Виконавця подання до двадцятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіту про стан надання послуг з вивезення побутових відходів.

       4.1.4. У разі безпідставного припинення Виконавцем надання послуг з вивезення побутових відходів призначати в установленому порядку іншого Виконавця послуг з вивезення побутових відходів на території, визначеній цим Договором.

 

        4.2. Замовник зобов’язується:

 

       4.2.1. Погодити графік вивезення побутових відходів, розроблений Виконавцем відповідно до встановлених вимог.

       4.2.2. Прийняти в установленому порядку рішення щодо встановлення чи коригування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів у розмірі не нижче економічно обґрунтованих витрат відповідно до розрахунків, поданих Виконавцем.

       4.2.3. Затвердити норми надання послуг з вивезення побутових відходів, визначені в установленому порядку.

       4.2.4. Забезпечувати Виконавця інформацією стосовно дії актів законодавства про відходи та організації надання послуг з вивезення побутових відходів, повідомляти його про зміни у законодавстві про відходи.

       4.2.5. Розглядати звернення Виконавця з приводу надання послуг з вивезення побутових відходів та Виконання умов цього договору.

       4.2.6. Здійснювати відповідно до законодавства контроль за належною організацією обслуговування споживачів Виконавцем.

      4.2.7. Брати участь у врегулюванні спірних питань, пов’язаних із зверненнями юридичних чи фізичних осіб щодо дій (бездіяльності) Виконавця.

    

 

 

  4.3. Виконавець має право:

 

      4.3.1. Подавати Замовнику розрахунки економічно обґрунтованих витрат на надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.3.2. Розробити норми надання послуг та подати їх на затвердження Замовнику.

      4.3.3. Повідомляти Замовника про неналежний стан проїжджої частини вулиць, шляхів, автомобільних доріг, рух якими пов’язаний з виконанням договору.

      4.3.4. Надавати Замовнику пропозиції щодо затвердження або зміни схем руху та режиму роботи спеціально обладнаних транспортних засобів на наявних маршрутах.

 

      4.4. Виконавець зобов’язується:

 

      4.4.1. Укласти договори на надання послуг з вивезення побутових відходів із споживачами на території, визначеній цим Договором, відповідно до Типового договору про надання послуг з вивезення побутових відходів, наведеного у додатку 1 до Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.4.2. Надавати послуги з вивезення побутових відходів відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, Правил благоустрою м. Трускавця, умов цього договору, актів замовника, рішень конкурсної комісії та погодженого Замовником графіка надання послуг.

      4.4.3 Розробити графік вивезення побутових відходів та погодити його із Замовником, про що інформувати фізичних та юридичних осіб, встановити на контейнерних майданчиках графіки вивозу побутових відходів.

      4.4.4.Надавати послуги з вивезення: __________________________________

                                                                                                                            (твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких відходів, ____________________________________________________________________

                                                      небезпечних відходів у складі побутових відходів)

згідно з графіком.

      4.4.5. Перевозити побутові відходи на ________________________________

                                                                                                                                   (назва об’єкта поводження з побутовими відходами,

____________________________________________________________________

                                  його місцезнаходження, найменування суб’єкта господарювання, що здійснює експлуатацію такого об’єкта)

       4.4.6. Утримувати та випускати на маршрут спеціально обладнані транспортні засоби у належному технічному і санітарному стані та забезпечити неможливість витоку рідини з спецтранспорту що перевозить побутові відходи.

       4.4.7. Забезпечувати допуск до надання послуг працівників, що пройшли медичний огляд в установленому порядку, та дотримання ними вимог законодавства про дорожній рух.

       4.4.8. Здійснювати надання послуг з вивезення побутових відходів за зверненням Замовника у разі проведення публічних заходів.

       4.4.9. Допускати представників Виконавця до відповідних об’єктів під час здійснення ними контролю за належною організацією обслуговування споживачів виконавцем, надавати необхідні для цього документи та інформацію.

      4.4.10 Подавати замовнику до 20 числа місяця, що настає за звітним кварталом, звіт про стан надання послуг з вивезення побутових відходів.

      4.4.11. У строк, що не перевищує 15 днів з моменту встановлення Замовником чи уповноваженим органом державного нагляду (контролю) порушення Виконавцем умов цього договору, усунути виявлені порушення та письмово повідомити про це Замовника.

      4.4.12. Утримувати в належному технічному та санітарному стані майданчики та контейнери для збирання побутових відходів.

     

5. Відповідальність сторін за невиконання умов договору

 

      5.1. У випадку недотримання графіку вивезення побутових відходів, Виконавець в поточному місяці проводить перерахунок в сторону зменшення в подвійному розмірі плати на надані послуги для фізичних та юридичних осіб, за кожен день порушеного графіку, на підставі акту складеного інспекцією з благоустрою Трускавецької міської ради.

      5.2. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

 

6. Розв’язання спорів

 

      6.1. Спори за договором між сторонами розв’язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку.

 

7. Форс-мажорні обставини

 

     7.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим Договором у разі настання обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює його виконання.

 

8. Строк дії цього договору

 

    8.1. Договір діє з ____________ до ____________ і набирає чинності з дня його укладення.

 

9. Умови зміни, розірвання, припинення дії цього договору

    9.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв’язується у судовому порядку.

    9.2. Договір може бути достроково розірваним за згодою сторін, а також внаслідок односторонньої відмови від Договору Замовника, яка допускається у разі систематичного порушення Виконавцем його умов (не менш як три порушення, встановлені за результатами контролю, проведеного Замовником чи уповноваженими органами державного нагляду (контролю) у присутності представника Виконавця.

        Одностороння відмова Замовника від договору допускається у разі вчинення Виконавцем таких порушень:

– недотримання графіка вивезення побутових відходів (за винятком настання обставин непереборної сили), погодженого з органом місцевого самоврядування;

– невиконання вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил, Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, актів замовника, рішень конкурсної комісії;

– залучення до роботи на маршрутах водіїв, що не пройшли відповідної підготовки;

більш як два випадки порушення водіями виконавця з власної вини правил дорожнього руху протягом року;

– незабезпечення Виконавцем належного контролю за технічним станом транспортних засобів;

    9.3. Дія договору припиняється у разі, коли:

– закінчився строк, на який його укладено;

– виконавець протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту набрання чинності цим договором не розпочав надавати послуги на всіх об’єктах утворення побутових відходів, зазначених у пункті 3 цього договору.

      Дія договору припиняється також в інших випадках, передбачених законодавством України.

 

10. Прикінцеві положення

 

    10.1.Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

    10.2. Цей Договір складений українською мовою, у 2-х примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу і зберігається по одному примірнику в кожної зі Сторін.

    10.3. Усі додатки до цього договору підписується сторонами і є його невідємною частиною.

 

11. Юридичні адреси та реквізити Сторін:

 

             Замовник:                                                             Виконавець:

 

                                              Підписи      Сторін:

 

            Замовник:                                                              Виконавець:

              М.П.                                                                            М.П.

 

 

                            Конкурсна форма “ПРОПОЗИЦІЯ”

(форма, яка подається учасником на фірмовому бланку)

 

Ми, (назва учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсі на визначення Виконавця житлово-комунальних послуг (у цілому) з вивезення побутових відходів.

Вивчивши конкурсну документацію, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у конкурсній документації. До акцепту нашої конкурсної пропозиції Ваш проект Договору разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього Договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію згідно з умовами конкурсної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

          Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося підписати Договір із Власником протягом десяти календарних днів після визначення переможця конкурсу.

           Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.

  

Секретар міської ради                                   Н. Пономаренко       

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту