РІШЕННЯ № 125 Від 05 квітня 2016 року Про затвердження Програми щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м.Трускавці на 2016 рік

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

( ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від  05  квітня  2016 року                      №  125

                                                                                                                                                     

Про затвердження Програми щодо
покращення роботи з населенням,
охорони громадського порядку та
громадської безпеки в м.Трускавці
на 2016 рік   

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Програму щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м.Трускавці на 2016 рік згідно додатку.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О.Карпин).

 

 

Міський    голова                                           А.Кульчинський                                      

                                 

                                                                                                                                                           Додаток
                                                     до рішення Трускавецької
                                                     міської ради
                                                     від 05.04. 2016р. №  125

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ З НАСЕЛЕННЯМ, ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В

М. ТРУСКАВЦІ НА 2016 РІК

 1. Загальні положення і проблема, на яку спрямована програма

 

         На виконання Закону України «Про Національну поліцію» з 12 лютого 2016 року в м. Трускавці функціонує чотири сектори реагування патрульної поліції –  орган, який служить суспільству шляхом забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальною громадою та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності її підрозділів.

         З урахуванням специфіки міста-курорту, яке щороку відвідують тисячі відпочиваючих, поліцейські повинні бути взірцем професіоналізму та високих моральних якостей, належний формений одяг поліцейських повинен сприяти в цілому на підняття іміджу курорту. Фінансова допомога з міського бюджету дасть змогу досягти поставленої мети.

         Законодавчими підставами для виконання програми є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.26, п.22, ст.38, п.2), Закон України «Про Національну поліцію».

 

2. Мета програми

Мета програми – забезпечення захисту населення від злочинних та протиправних проявів та покращення стану охорони громадського порядку та профілактики злочинності в м. Трускавці на 2016 рік.

3. Відповідальний виконавець програми

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

 1. Завдання і результативні показники програми

Основні завдання програми:

         забезпечення публічної безпеки і порядку;

         охорона прав і свобод людини, інтересів суспільства;

         протидія злочинності.

         Завдання програми передбачає забезпечення підрозділів поліції автомобільними реєстраторами та форменим одягом (одностроєм поліцейського).

         Результати реалізації програми:

         належне забезпечення охорони громадського порядку в місті.

 1. Обсяги і джерела фінансування програми

Виконання програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету               в сумі 114,0 тис.грн.

 

6. Координація і контроль за виконанням програми.

Координацію і контроль за виконанням програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

 

 

  

                            Затверджено

               Міський голова

_______ Кульчинський А.Б.

«__» __________ 20__ року

 

Повна назва Програми

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м. Трускавці на 2016 рік.

Погоджено

   Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________ О.Р.Карпин

«__»__________ 20___ року

 

Погоджено

Голова комісії  (повна назва)  Трускавецької міської ради, до компетенції якого належить програма

________________ ___________

«__» __________ 20____ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

____________ О.О.Ткаченко

«__» __________ 20____ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької міської ради

________________М.М.Федоричак

«__» _________ 20____ року

МП

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

_________________ М.Р.Заверюха

«__» __________ 20____ року

 

Начальник Трускавецького ВП ГУНП у Львівській області

підполковник поліції

____________________Б.А.Собко

«__» __________ 20__ року

МП

                                                                                                     м. Трускавець
                                                                                                 2016 рік


Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в м. Трускавці на 2016 рік.

                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми ГУНП у Львівській області___________
 1. Дата, номер документа про затвердження програми __________________
 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради___
 1. Співрозробники програми  ГУНП у Львівській області________________
 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Учасники програми_____________________________________________
 1. Термін реалізації програми  2016 рік_______________________________
 1. Етапи виконання програми (для довгострокових програм)_________
 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього   114,0  _______________________________

у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету  114,0___________________________
 2. Коштів інших джерел (вказати)_______________________________

Міський голова                                                                                                                                                    

                                                       Кульчинський А.Б                                                                                                                                                                                                                                (підпис)

 

Начальник Трускавецького

ВП ГУНП у Львівській обл.

підполковник поліції                    Собко Б.А                                                                                           

                                                                                                                                                                                   (підпис)

Тел.: (247) 69004

 

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в                   м. Трускавці на 2016 рік.___________________________________________________________________________________________

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми2016  рік20 __ рік20 __ рік20 __ рікУсього витрат на виконання програми
Усього,114,0   114,0
у тому числі     
міський бюджет114,0   114,0
кошти небюджетних джерел**     

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Міський голова                                                         Кульчинський А.Б                                         (підпис)                                               

                                                                                                                                                                                                                Начальник Трускавецького ВП

ГУНП у Львівській області

підполковник поліції                                                 Собко Б.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

тел.: (247) 69004

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Міська цільова програма щодо покращення роботи з населенням, охорони громадського порядку та громадської безпеки в                        м. Трускавці на 2016 рік.___________________________________________________________________________________________

 (назва програми)

№ з/пНазва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показникаФінансування Очікуваний результат
Джерела** Обсяги, тис. грн.
20 16 рік***
1.Підтримка громадського порядку та безпеки громадян на максимально високому рівні1. Придбання форменого одягузатрат (тис.грн.)Виконавчий комітет Трускавецької міської радиМіський бюджет106,8

Покращення роботи з населенням на адміністративних дільницях щодо охорони громадського порядку

продукту (шт)43
ефективності2,484
якості
2. Придбання відео реєстратора автомобільногозатрат (тис.грн.)7,2
продукту (шт)3
ефективності2,4
якості
 

 

 

 

Усього на етап або на програму: 114,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Міський голова                                                         Кульчинський А.Б                               (підпис)                                               

                                                                                                                                                                                                                                                        

 Начальник Трускавецького ВП

ГУНП у Львівській області

підполковник поліції                                                  СобкоБ.А.                                            (підпис)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     

  Секретар міської ради                                       Н.Пономаренко

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту