РІШЕННЯ № 126 Від 05 квітня 2016 року Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015р. №38 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.»

 

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

                        (ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   05 квітня 2016  року                  № 126

        

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015р. №38 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з наданням КП «Парк Курортний» статусу отримувача бюджетних коштів, з метою організації робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також виконання соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, формування зовнішнього виду міста, надання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов  проживання мешканців і забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля в м.Трускавець , міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

            1.  Внести зміни до міської цільової  Програми  розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 роки та викласти її в новій редакції, згідно додатків.


            2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).

                     Міський голова                          А.Кульчинський                        

                           

     

Додаток 1

до рішення міської  ради

№  126   від 05.04. 2016  р.

   Паспорт
міської цільової Програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Трускавця  на 2016-2018рр.

                                                  (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва  Трускавецької міської ради    
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
 1. Співрозробники програми КП “Трускавецьжитло”, КП “Парк  “Курортний”
 1. Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ

                                                                      Трускавецької міської ради  

 1. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
 1. Термін реалізації програми____2016- 2018рр.     ______________
 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2016 рік;  2017 рік;   2018 рік. __

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього:  57165,2 тис.грн. у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету  57165,2 тис.грн.____________
 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        ______________                ______________

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Тел.:5-40-05

         Секретар ради                                                             Н.Пономаренко                


 

Додаток 2

до рішення міської  ради

№ 126   від 05.04. 2016  р.

   Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

   розвитку житлово-комунального господарства

                                                                                   м.Трускавця на 2016-2018рр.

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016_ рік 2017  рік 2018 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 15705,7 18840,2 22619,3 57165,2
у тому числі        
міський бюджет 15705,7 18840,2 22619,3 57165,2
кошти небюджетних джерел**        

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів        Начальник   УЖКГ і Б

Максимич С.В.___                                              _______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                                     (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                          Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С. В.______                        _________________________                       (П. І. Б.)                                                                                           (підпис)

тел.:5-40-05

               Секретар ради                                                       Н.Пономаренко


Додаток 3

до рішення міської  ради

№ 126   від 05.04. 2016  р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма розвитку житлово-комунального господарства    м.Трускавця на 2016-2018рр.

(назва програми)

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат    
Джерела** Обсяги    
2016 рік***    
1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії затрат , тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 892,0 Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста    
продукту , тис.кВт. 1188    
ефективності, грн./кВт 0,75    
якості, % 100    
-технічне обслуговування  освітлювальних мереж затрат , тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 762,2 Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста    
продукту світлоточок,шт. 1631    
ефективності,грн./шт. 466    
якості, % 100    
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста) затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 188,0 Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі    
продукту ,шт. 16    
ефективності т.грн./шт 11,75    
якості,% 100    
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/            
Встановлення дорожніх знаків затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 100,0

Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху

   
продукту ,шт. 71    
ефективності,т.грн./шт 1,41    
якості 100    
Нанесення  дорожньої розмітки затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 332,2 Організація дорожнього руху    
продукту ,м ² 2000    
ефективності,т.грн./м ² 0,17    
якості 100    
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 400,0 Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення    
продукту ,км 60    
ефективності, т.грн/км 6,67    
якості, % 100    
-забезпечення  відлову  та стерилізації бродячих тварин затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 100,0 Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин    
продукту, тварин 142    
ефективності т.грн/твар. 0,7    
якості, % 100    

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 8580,9 Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами    
       

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 150,0 Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації    
продукту , шт.. 90    
ефективності т.грн./шт.. 1,6    
якості, % 100    

 

 

 

 

 

Поточний ремонт тротуарів затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 600,0 Утримання тротуарів в належному стані    
продукту , м2 2400    
ефективності т.грн./м2 250    
якості, % 100    

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обєктів благоустрою затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 400,0 Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою    
продукту , шт.                       18                        
ефективності т.грн./шт. 22,2    
якості, % 100    
2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

 

Ремонт покрівлі       1203,3 Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків    
продукту , м ² 3166    
ефективності,грн./м ² 380,0    
якості, % 100    
Ремонт мереж електропостачання затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 400,0 Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків    
продукту м.п. 537,6    
ефективності грн./м.п. 74,4    
якості,% 100    

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн УЖКГіБ Місцевий бюджет 1397,1 Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків    
продукту ,шт. 5    
ефективності т.грн./шт 279,4    
якості,% 100    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт системи водопостачання та каналізації

 

 

 

затрат ,т.грн УЖКГіБ Місцевий бюджет 200,0 Покращення фізичного стану  каналізаційних  мереж житлових будинків    
продукту 420    
ефективності т.грн./м 0,476    
якості,% 100    
Усього на етап або на програму: 15705,7      

 

 

  

2017 рік***

 

   
1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 1080,0 Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста    
продукту тис.кВт 1479    
ефективності грн./кВт 0,73    
якості,% 100    

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 980,0 Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста    
продукту,світлоточок 1631    
ефективності, грн/світлот. 601    
якості,% 100    

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 500,0 Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення    
продукту ,км 60    
ефективності, т.грн./км 8,33    
якості,% 100    

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 11148,5 Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами    

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою

(вулиць міста)

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 203,8 Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі    
продукту , один. 10    
ефективності,тис.грн/од. 20,3    
якості,%(співвідн.до попереднього року) 100    
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху  :            

Встановлення та ремонт дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

   
продукту ,шт. 70    
ефективності,т.грн./шт 1,2    
якості,% 100    

Нанесення  та відновлення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

360,9 Організація дорожнього руху    
продукту ,м ² 1900    
ефективності,т.грн./шт 0,19    
якості,% 100    

-забезпечення  поточних ремонтів об’єктів благоустрою

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 450,0 Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою    
продукту, шт. 18    
ефективності       т.грн/шт 25,0    
якості,% 100    

-забезпечення  відлову  та стерилізації бродячих тварин

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 130,0 Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин    
продукту ,особин 150    
ефективності, грн./ос. 0,8    
якості,% 100    

 

 

 

 

 

 

 

Очищення ливневих решіток затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 165,0 Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації    
продукту, шт. 90    
ефективності       т.грн/шт 1,83    
якості,%

100

   

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт тротуарів затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 650,0 Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів    
продукту, шт. 2197,0    
ефективності       т.грн/шт 295,86    
якості,%

100

   

 

 

 

 

 

 

Очікувана заборгованість на кінець 2016р. тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 240,0      
2.

 

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

 

           

Ремонт дахів

(покрівлі)

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 1161,3 Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків    
продукту м ² 2700,5    
ефективності,грн./м ² 0,43    
якості,% 100    
Ремонт системи водопостачання та каналізації затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 430,0 Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків    
продукту м/п 1264,7    
ефективності,грн/м.п 0,34    
якості,% 100    
Ремонт конструктивних елементів ( фасаду) затрат, т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 250,0 Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків    
продукту м ² 238    
ефективності,грн./м ²

1,05

   
якості,% 100    
Ремонт ліфтів затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 641,0 Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків    
продукту ,шт. 2    
ефективності,т.грн/шт 320,5    
якості,%

100

   

 

 

 

 

 

 

Ремонт мереж електропостачання затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет

349,7

 

Покращення фізичного стану  електромереж житлових будинків    
продукту м/п 4114    
ефективності,грн/м.п 0,85    
100    
затрат , т.грн.    
Усього на етап або на програму   18840,2

 

 

       

 

2018 рік

     
1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії затрат , тис.грн.     1281,9 Забезпечення електроенергією   освітлення вулиць міста    
продукту , тис.кВт. 1756    
ефективності, грн./кВт 0,74    
якості, % 100    
-технічне обслуговування освітлювальних мереж затрат , тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 1200,0 Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста    
продукту світлоточок,шт. 1631    
ефективності,грн./шт. 735,8    
якості, % 100    

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 14059,2 Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами    
– проведення паспортизації   об’єктів благоустрою              (вулиць міста) затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 215,8 Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі    
продукту ,шт. 10    
ефективності т.грн./шт 21,58    
якості,% 100    
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/ затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет

 

 

 

     
продукту ,шт.    
ефективності т.грн./шт    
якості,%    
Встановлення дорожніх знаків затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет

100,0

 

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

   
продукту ,шт. 74    
ефективності,т.грн./шт 1,2    
якості 100    
Нанесення  дорожньої розмітки затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 382,1 Організація дорожнього руху    
продукту ,м ² 1910    
ефективності,т.грн./м ² 0,2    
якості 100    
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 600,0 Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для  безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста    
продукту ,км 60    
ефективності, т.грн/км 9,17    
якості, % 100    
-забезпечення  відлову бродячих тварин затрат ,тис.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 140,0 Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин    
продукту, тварин 146    
ефективності т.грн/твар. 0,9    
якості, % 100    
Очищення ливневих решіток затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 172,3 Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації    
продукту , шт. 90    
ефективності т.грн./особа 1,91    
якості, % 100    
Поточний ремонт тротуарів затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 700,0 Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів    
продукту , м2 1935    
ефективності т.грн./м2 0,312    
100    
якості, %    

Поточний ремонт обєктів благоустрою

затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет

500,0

 

Забезпечення  утримання в належному стані об’єктів благоустрою    
продукту , шт. 18    
ефективності т.грн./м2 25,0    
якості, % 100    

Очікувана заборгованість на кінець 2017р.

тис.грн УЖКГіБ Місцевий бюджет 270,0      
2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

 

Ремонт покрівлі затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 1850,0 Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків    
продукту , м ² 4111,1    
ефективності,грн./м ² 0,45    
якості, % 100    
Ремонт системи водопостачання та каналізації затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 307,3 Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків    
продукту , м.п. 740    
ефективності грн./м.п. 0,415    
якості %      
Ремонт мережі електропостачання затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 390,7 Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків    
Продукту т. м.п.

415,6

   
ефективності грн./м.п. 0,94    
якості,% 100    
Ремонт ліфтів затрат ,т.грн УЖКГіБ Місцевий бюджет 330,0 Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків    
продукту ,шт. 1    
ефективності т.грн./шт 330,0    
якості,% 100    
Ремонт приміщень та конструктивних елементів затрат , т.грн. УЖКГіБ Місцевий бюджет 120,0 Покращення фізичного стану   фасаду житлових будинків    
продукту , м ² 113,2    
ефективності грн./м ² 1,06    
якості %

100

   
Усього на етап або на програму:               22619,3                        
                                                               

 

 

Начальник  УЖКГіБ                       Максимич С. В. ______________

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                        Максимич С. В.  ________________

 

 

Секретар ради                                                   Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *