УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

                        (ДЕСЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   05 квітня 2016  року                  № 126

        

Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2015р. №38 «Про затвердження міської цільової Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, в зв’язку з наданням КП «Парк Курортний» статусу отримувача бюджетних коштів, з метою організації робіт з інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також виконання соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, формування зовнішнього виду міста, надання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов  проживання мешканців і забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля в м.Трускавець , міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

            1.  Внести зміни до міської цільової  Програми  розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 роки та викласти її в новій редакції, згідно додатків.


            2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).

                     Міський голова                          А.Кульчинський                        

                           

     

Додаток 1

до рішення міської  ради

№  126   від 05.04. 2016  р.

   Паспорт
міської цільової Програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Трускавця  на 2016-2018рр.

                                                  (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва  Трускавецької міської ради    
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
 1. Співрозробники програми КП “Трускавецьжитло”, КП “Парк  “Курортний”
 1. Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ

                                                                      Трускавецької міської ради  

 1. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.
 1. Термін реалізації програми____2016- 2018рр.     ______________
 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2016 рік;  2017 рік;   2018 рік. __

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього:  57165,2 тис.грн. у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету  57165,2 тис.грн.____________
 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        ______________                ______________

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Тел.:5-40-05

         Секретар ради                                                             Н.Пономаренко                


 

Додаток 2

до рішення міської  ради

№ 126   від 05.04. 2016  р.

   Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

   розвитку житлово-комунального господарства

                                                                                   м.Трускавця на 2016-2018рр.

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми2016_ рік2017  рік2018 рікУсього витрат на виконання програми
Усього,15705,718840,222619,357165,2
у тому числі    
міський бюджет15705,718840,222619,357165,2
кошти небюджетних джерел**    

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів        Начальник   УЖКГ і Б

Максимич С.В.___                                              _______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                                     (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                          Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С. В.______                        _________________________                       (П. І. Б.)                                                                                           (підпис)

тел.:5-40-05

               Секретар ради                                                       Н.Пономаренко


Додаток 3

до рішення міської  ради

№ 126   від 05.04. 2016  р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма розвитку житлово-комунального господарства    м.Трускавця на 2016-2018рр.

(назва програми)

№ з/пНазва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показникаФінансування Очікуваний результат  
Джерела** Обсяги  
2016 рік***  
1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергіїзатрат , тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет892,0Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста  
продукту , тис.кВт.1188  
ефективності, грн./кВт0,75  
якості, %100  
-технічне обслуговування  освітлювальних мережзатрат , тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет762,2Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста  
продукту світлоточок,шт.1631  
ефективності,грн./шт.466  
якості, %100  
– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста)затрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет188,0Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі  
продукту ,шт.16  
ефективності т.грн./шт11,75  
якості,%100  
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/      
Встановлення дорожніх знаківзатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет100,0

Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху

  
продукту ,шт.71  
ефективності,т.грн./шт1,41  
якості100  
Нанесення  дорожньої розміткизатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет332,2Організація дорожнього руху   
продукту ,м ² 2000  
ефективності,т.грн./м ² 0,17  
якості100  
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мережзатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет400,0Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення  
продукту ,км60  
ефективності, т.грн/км6,67  
якості, %100  
-забезпечення  відлову  та стерилізації бродячих тваринзатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет100,0Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин  
продукту, тварин 142  
ефективності т.грн/твар.0,7  
якості, %100  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет8580,9Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами   
    

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет150,0Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації  
продукту , шт..90  
ефективності т.грн./шт..1,6  
якості, %100  

 

 

 

 

 

Поточний ремонт тротуарівзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет600,0Утримання тротуарів в належному стані  
продукту , м22400  
ефективності т.грн./м2250  
якості, %100  

 

 

 

 

 

Поточний ремонт обєктів благоустроюзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет400,0Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою  
продукту , шт.                      18                       
ефективності т.грн./шт.22,2  
якості, %100  
2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

 

Ремонт покрівлі   1203,3Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків  
продукту , м ² 3166  
ефективності,грн./м ² 380,0  
якості, %100  
Ремонт мереж електропостачаннязатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет400,0Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків  
продукту м.п.537,6  
ефективності грн./м.п.74,4  
якості,%100  

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грнУЖКГіБМісцевий бюджет1397,1Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків  
продукту ,шт.5  
ефективності т.грн./шт279,4  
якості,%100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ремонт системи водопостачання та каналізації

 

 

 

затрат ,т.грнУЖКГіБМісцевий бюджет200,0Покращення фізичного стану  каналізаційних  мереж житлових будинків  
продукту 420  
ефективності т.грн./м0,476  
якості,%100  
Усього на етап або на програму:15705,7   

 

 

  

2017 рік***

 

  
1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережізатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет1080,0Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста  
продукту тис.кВт1479  
ефективності грн./кВт0,73  
якості,%100  

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет980,0Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста  
продукту,світлоточок 1631  
ефективності, грн/світлот.601  
якості,%100  

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет500,0Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення  
продукту ,км60  
ефективності, т.грн./км8,33  
якості,%100  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет11148,5Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами  

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою

(вулиць міста)

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет203,8Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі  
продукту , один.10  
ефективності,тис.грн/од.20,3  
якості,%(співвідн.до попереднього року)100  
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху  :      

Встановлення та ремонт дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

  
продукту ,шт.70  
ефективності,т.грн./шт1,2  
якості,%100  

Нанесення  та відновлення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

360,9Організація дорожнього руху   
продукту ,м ² 1900  
ефективності,т.грн./шт0,19  
якості,%100  

-забезпечення  поточних ремонтів об’єктів благоустрою

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет450,0Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою  
продукту, шт.18  
ефективності       т.грн/шт25,0  
якості,%100  

-забезпечення  відлову  та стерилізації бродячих тварин

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет130,0Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин  
продукту ,особин150  
ефективності, грн./ос.0,8  
якості,%100  

 

 

 

 

 

 

 

Очищення ливневих решітокзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет165,0Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації  
продукту, шт.90  
ефективності       т.грн/шт1,83  
якості,%

100

  

 

 

 

 

 

 

Поточний ремонт тротуарівзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет650,0Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів  
продукту, шт.2197,0  
ефективності       т.грн/шт295,86  
якості,%

100

  

 

 

 

 

 

 

Очікувана заборгованість на кінець 2016р.тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет240,0   
2.

 

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

 

      

Ремонт дахів

(покрівлі)

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет1161,3Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків  
продукту м ² 2700,5  
ефективності,грн./м ² 0,43  
якості,%100  
Ремонт системи водопостачання та каналізаціїзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет430,0Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків  
продукту м/п1264,7  
ефективності,грн/м.п0,34  
якості,%100  
Ремонт конструктивних елементів ( фасаду)затрат, т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет250,0Покращення фізичного стану фасаду житлових будинків  
продукту м ²238  
ефективності,грн./м ²

1,05

  
якості,%100  
Ремонт ліфтівзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет641,0Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків  
продукту ,шт.2  
ефективності,т.грн/шт320,5  
якості,%

100

  

 

 

 

 

 

 

Ремонт мереж електропостачаннязатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет

349,7

 

Покращення фізичного стану  електромереж житлових будинків  
продукту м/п4114  
ефективності,грн/м.п0,85  
100  
затрат , т.грн.  
Усього на етап або на програму 18840,2

 

 

    

 

2018 рік

   
1.

Виконання робіт по благоустрою міста

 

Оплата вартості використаної електроенергіїзатрат , тис.грн.  1281,9Забезпечення електроенергією   освітлення вулиць міста  
продукту , тис.кВт.1756  
ефективності, грн./кВт0,74  
якості, %100  
-технічне обслуговування освітлювальних мережзатрат , тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет1200,0Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста  
продукту світлоточок,шт.1631  
ефективності,грн./шт.735,8  
якості, %100  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет14059,2Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами  
– проведення паспортизації   об’єктів благоустрою              (вулиць міста)затрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет215,8Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі  
продукту ,шт.10  
ефективності т.грн./шт21,58  
якості,%100  
-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/затрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет

 

 

 

   
продукту ,шт.  
ефективності т.грн./шт  
якості,%  
Встановлення дорожніх знаківзатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет

100,0

 

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

  
продукту ,шт.74  
ефективності,т.грн./шт1,2  
якості100  
Нанесення  дорожньої розміткизатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет382,1Організація дорожнього руху  
продукту ,м ² 1910  
ефективності,т.грн./м ² 0,2  
якості100  
-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мережзатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет600,0Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для  безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста  
продукту ,км60  
ефективності, т.грн/км9,17  
якості, %100  
-забезпечення  відлову бродячих тваринзатрат ,тис.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет140,0Вчасне проведення стерилізації та відлову безпритульних тварин  
продукту, тварин 146  
ефективності т.грн/твар.0,9  
якості, %100  
Очищення ливневих решітокзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет172,3Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації  
продукту , шт.90  
ефективності т.грн./особа1,91  
якості, %100  
Поточний ремонт тротуарівзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет700,0Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів  
продукту , м21935  
ефективності т.грн./м20,312  
100  
якості, %  

Поточний ремонт обєктів благоустрою

затрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет

500,0

 

Забезпечення  утримання в належному стані об’єктів благоустрою  
продукту , шт.18  
ефективності т.грн./м225,0  
якості, %100  

Очікувана заборгованість на кінець 2017р.

тис.грнУЖКГіБМісцевий бюджет270,0   
2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

 

Ремонт покрівлізатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет1850,0Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків  
продукту , м ² 4111,1  
ефективності,грн./м ² 0,45  
якості, %100  
Ремонт системи водопостачання та каналізаціїзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет307,3Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків  
продукту , м.п.740  
ефективності грн./м.п.0,415  
якості %   
Ремонт мережі електропостачаннязатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет390,7Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків  
Продукту т. м.п.

415,6

  
ефективності грн./м.п.0,94  
якості,%100  
Ремонт ліфтівзатрат ,т.грнУЖКГіБМісцевий бюджет330,0Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків  
продукту ,шт.1  
ефективності т.грн./шт330,0  
якості,%100  
Ремонт приміщень та конструктивних елементівзатрат , т.грн.УЖКГіБМісцевий бюджет120,0Покращення фізичного стану   фасаду житлових будинків  
продукту , м ² 113,2  
ефективності грн./м ² 1,06  
якості %

100

  
Усього на етап або на програму:              22619,3                   
                                

 

 

Начальник  УЖКГіБ                       Максимич С. В. ______________

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                        Максимич С. В.  ________________

 

 

Секретар ради                                                   Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту