УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТДЕСЯТ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                                                                                                             

від 30 липня 2019 року                     № 1411
                                                                                                                    
                               

Про внесення змін до показників                                                                                        

бюджету міста Трускавця на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                            В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 13 грудня 2018 року № 1142 «Про бюджет міста Трускавця на 2019 рік», а саме:

В абзаці першому пункту 1 зменшити загальний обсяг доходів бюджету міста Трускавця на 2019 рік на 21656331,99 гривень, у тому числі доходи загального фонду на 21656331,99 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

В абзаці другому пункту 1 зменшити загальний обсяг видатків бюджету міста Трускавця на 2019 рік на 21901731,99 гривень, у тому числі видатків загального фонду зменшити на 20772231,99 гривень, видатків спеціального фонду зменшити на 1129500 гривень.

Доповнити пункт 1 абзацом третім наступного змісту: надання кредитів з бюджету міста Трускавця в сумі 1400000 гривень, у тому числі надання кредитів із загального фонду бюджету міста Трускавця – 1400000 гривень.

Абзац третій і четвертий вважати відповідно четвертим і п’ятим.

В абзаці четвертому пункту 1 збільшити дефіцит загального фонду бюджету міста Трускавця на 1154600 гривень, джерелом покриття якого визначити збільшення залишку коштів бюджету міста Трускавця на початок 2019 року в сумі 1154600 гривень та зменшити профіцит загального фонду бюджету міста Трускавця на 1129500 гривень за рахунок зменшення коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1129500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

В абзаці п’ятому пункту 1 зменшити дефіцит спеціального фонду бюджету міста Трускавця на 1129500 гривень за рахунок зменшення надходжень коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 1129500 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

У пункті 2 внести зміни до розподілу видатків головним розпорядникам коштів бюджету міста Трускавця на 2019 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатками 3 та 4 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно з додатком 6 до цього рішення.

У пункті 5 внести зміни до розподілу витрат бюджету міста Трускавця на реалізацію місцевих/регіональних згідно з додатком 7 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни до граничних обсягів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету міста Трускавця згідно з додатком 8 до цього рішення.

  1. Затвердити зміни до показників бюджету міста Трускавця на 2019 рік, пов’язані з одержанням субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, внесені розпорядженням міського голови від 27.06.2019 № 244-р.
  2. Додатки № 1,2,3,4,6,7,8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3. Планово-економічному відділу управління розвитку міста виконавчого комітету міської ради (М.Заверюха) внести зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку міста на 2019 рік згідно додатку 6 до цього рішення.
  4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

                                                                            Міський   голова                                                           А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Перейти до вмісту