РІШЕННЯ № 1529 від 14 листопада 2019 року Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рік

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(шістдесят четверта сесія сьомого демократичного скликання)

РІШЕННЯ

 

від   14  листопада   2019  року      № 1529

  

Про затвердження міської цільової програми покращення

матеріально-технічного забезпечення  Дрогобицько-Бориславського

об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                            В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату  в м. Дрогобичі на 2020 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                Міський голова                                                                     А. Кульчинський

 

           

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б.Кульчинський

«___»_________________20___ року

 

 

МІСЬКА  ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Дрогогобицько-Бориславського обєднаного районного військового комісаріату  В м. Дрогобичі на 2020 рік.

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ А.Ю.Остапчук

 “___” ______________ 20___ року

Погоджено

Начальник управління фінансів

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________20___ року

 

 

Погоджено

Заступник міського голови

________________ О.М.Балицький

“___” _____________ 20___ року

Погоджено

Заступник міського голови

________________ О.О.Ткаченко

“___” _____________ 20___ року

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

міської ради

  ________________ М.Р. Заверюха

“___” _____________ 20___ року

Погоджено

Військовий комісар Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату полковник

_________________М.В. Лисак

“___” _______________ 20___ року

Трускавець – 2020 рік

ПАСПОРТ

Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі на 2020 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат  

 1. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Співрозробники програми  Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради 

 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Дрогобицько-Бориславський об’єднаний районний військовий комісаріат 

 1. Термін реалізації програми  _________2020 рік _________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього        __________ 50,00 _______

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________50,00___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                                А.Б.Кульчинський     ___________ (підпис)

 

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради          Ю.М.Солян                  _____________ (підпис)

 

 

Ном.моб.тел.:(068) 509 79 18                            

_____________________________


          Додаток

до рішення мької ради

№ 1529 від 14.11.2019р.

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення

Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату

 в м. Дрогобичі на 2020 рік.

 

І. Загальні положення.

Для створення належних умов праці працівників Дрогобицько-Бориславського ОРВК в м. Дрогобичі розроблену міську цільову програму.

Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в                         м. Дрогобичі на 2020 рік (надалі – Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» з метою забезпечення належних умов для працівників Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату.

 

ІІ. Мета Програми.

Метою Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення призовної дільниці Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі  та створення належних умов праці для працівників.

ІІІ. Відповідальний виконавець програми.

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

 1. IV. Завдання і результативні показники програми.

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в місті Дрогобичі.

Основні завдання програми:

– придбання будівельних матеріалів для здійснення ремонту будівлі та приміщення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату;

– забезпечення ефективного використання бюджетних коштів Дрогобицько-Бориславським об’єднаним районним військовим комісаріатом.

 1. V. Фінансове  забезпечення  Програми.

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 50.000 гривень.

 1. VI. Очікувані результати виконання Програми.

Результатом виконання даної програми є:

– забезпечення належних умов праці працівників Дрогобицько-Бориславського ОРВК в місті Дрогобичі, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

VII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

Ресурсне забезпечення міської цільової програми  покращення  матеріально-технічного  забезпечення 

Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі  на 2020 рік.

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2020 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

50,00

50,00

у тому числі:

Міський бюджет

50,00

50,00

Міський голова                                                  Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

 

                                                                              

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення виконавчого комітету Трускавецької міської ради

 

                                                      

 

Солян Юрій Михайлович           _______ 

 

   (підпис)

Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми покращення  матеріально технічного забезпечення

Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобич на 2020 рік. 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Покращення матеріально-технічного

забезпечення Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату в м. Дрогобичі

Виконання робіт по капітальному ремонту будівлі Дрогобицько-Бориславського об’єднаного районного військового комісаріату                          в  м. Дрогобичі.

Затрат: видатки на придбання будівельних матеріалів, тис. грн.

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення ТМР

Кошти міського  бюджету

 

 

50,00

 

 

– Відновлення будівлі Дрогобицько-Бориславського ОРВК

– Створення належних умов праці для працівників Дрогобицько-Бориславського ОРВК.

.

Продукту: об’єм виконаних будівельних робіт, м. кв.

625

Eфективності: собівартість виконаних робіт, грн./м. кв.  

80

 

Якості: відсоток накопичення

100

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

50,00

 

Міський голова                                                                 Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

Начальник відділу з питань діяльності правоохоронних

органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення виконавчого комітету

Трускавецької міської ради                                               Солян Ю.М.                                        _______________ (підпис)

 

  Ном. моб. тел.:(068) 509 79 18

                                                                         Секретар міської ради                                                                 Н. Пономаренко                    

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *