РІШЕННЯ № 1530 від 14 листопада 2019 року Про затвердження міської цільової Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця на 2020 рік.

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(шістдесят четверта сесія сьомого демократичного скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від  14 листопада 2019 року           № 1530

 

 

Про затвердження міської цільової

Програми технічного і фінансового

забезпечення, удосконалення та розвитку

системи централізованого оповіщення

і звязку міста Трускавця на 2020 рік.

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                           В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця на 2020 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                   Міський голова                                                         А. Кульчинський

 

 

 

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б. Кульчинський

«___»_________________2019 року

 

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

технічного і фінансового забезпечення удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і звязку міста Трускавця на 2020 рІк.

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ А.Ю. Остапчук

 “___” ______________ 20___ року

 

Погоджено

Начальник управління фінансів

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________20____ року

 

 

Погоджено

Заступник міського голови

________________ О.М.Балицький

“___” _____________ 20___ року

Погоджено

 

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

міської ради

________________ М.Р. Заверюха

“___” _____________ 20___ року

Трускавець – 2019 рік

                                                          

 

ПАСПОРТ
МІСЬКОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ ТЕХНІЧНОГО І ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ І ЗВ’ЯЗКУ

МІСТА ТРУСКАВЦЯ НА 2020 РІК.

 

 1. Ініціатор розроблення програми: Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 1. Дата, номер документа про затвердження програми: _______________________
 1. Розробник програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради.
 2. Співрозробники програми – СЛД № 3 Львівська філія ПАТ «Укртелеком» місто Трускавець.
 3. Відповідальний виконавець програми – Виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань з питань діяльності правоохоронних органів, мобілізаційної, оборонної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 4. Учасники програми:

– відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради;

– СЛД № 3 Львівська філія ПАТ « Укртелеком», м. Трускавець

 1. Термін реалізації програми _________2020 рік___________

                                                          

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

               необхідних для реалізації

               програми, тис.грн, всього __________7,20_____________

у тому числі:

           8.1. Коштів міського бюджету __________7,20___________

            8.2. Коштів інших джерел (вказати) _____________________

Міський голова                                А.Б.Кульчинський          _______(підпис)                       

Начальник відділу з питань діяльності  правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного  захисту населення виконавчого

комітету Трускавецької міської ради Ю.М.Солян       ________ (підпис)                                    

Тел.:0685097918

                         Додаток

               до рішення міської ради

                 № 1530 від 14.11.2019р.

 

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку

системи централізованого оповіщення і звязку міста Трускавця на 2020 рік.

 

І. Загальні положення.

Міська цільова програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця на 2020 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до положень Конституції, урядових рішень, а саме:

Кодексу цивільного захисту України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 43 п. п. 1, 3, ст. 44 п. 1); Постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту» (п.10,11); спільного наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету зв’язку та інформації України від 16.08.2000 р. № 210/219 «Про затвердження Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України» (зареєстровано в Мін’юсті від 07.03.2001р. № 207/5398).

Законодавством України визначено, що оповіщення та інформування є невід’ємною складовою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах відповідних територій віднесено до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Аналіз надзвичайних ситуацій, які виникали упродовж останніх років на території області, засвідчує зростання кількості небезпечних метеорологічних та гідрологічних явищ (сильні вітри, град, зливи, снігопади, обледеніння ліній електропередач, повені та паводки), які неодноразово спричиняли виникнення надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів. Також мали місце надзвичайні ситуації техногенного характеру, вплив наслідків яких поширювався на прилеглі до місця виникнення території. Своєчасне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення в разі загрози або при виникненні надзвичайних ситуацій дозволяє істотно зменшити їх негативний вплив та скоротити час і ресурси, які витрачаються для ліквідації їх наслідків.

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується, зокрема, шляхом функціонування автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Постанови КМУ від 27.09.2017 р. № 733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у сфері цивільного захисту», у Львівській області створена та функціонує регіональна автоматизована система централізованого оповіщення, за допомогою якої здійснюється оповіщення керівного складу органів управління, сил Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування населення про них досягається:

– завчасним створенням і підтримкою в постійній готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення населення;

– організаційно-технічним з’єднанням міської системи централізованого оповіщення і систем оповіщення на об’єктах господарювання;

– централізованим використанням загальнодержавних і галузевих систем зв’язку, радіотрансляційних і телевізійних мереж та інших засобів передачі інформації;

– своєчасного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту міста, яке повинно забезпечувати підтримування їх у готовності до виконання завдань у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту.

Сигнали оповіщення, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до органів влади, працівників підприємств, установ, організацій та населення всіма наявними засобами зв’язку, мовлення, оповіщення.

ІІ. Мета програми.

Основною метою Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця є реалізація державної політики, спрямованої на створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів за рахунок підвищення ефективності функціонування системи оповіщення та інформування.

Основним завданням програми у 2020 році є:

– фінансування заходів з технічного обслуговування програмного забезпечення «Автоматизованої системи оповіщення «НАБАТ-ВО»

 

ІІІ. Відповідальний виконавець Програми.

Відповідальні за виконання Програми – виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. IV. Завдання і напрямки реалізації Програми.

           Вирішенню завдань Програми сприятимуть заходи, спрямовані на:

            – виділення коштів на технічне обслуговувування програмного забезпечення         «Автоматизованої системи оповіщення «НАБАТ-ВО».

            Основу міської системи оповіщення створюють автоматизована система централізованого оповіщення, телефонно-телеграфні мережі та мережі радіотрансляційного мовлення. Автоматизована система централізованого оповіщення району базується на використанні апаратури П-160, П-164, радіотрансляційних вузлів та радіотрансляційних станцій.

Система оповіщення забезпечує:

– передачу сигналу «Увага всім!» за допомогою 4 електросирен;

– оповіщення за допомогою стійки циркулярного виклику керівного складу ЦЗ району, членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій району та членів комісії з питань евакуації;

– доведення відповідних сигналів до чергового Трускавецького ВП ГУ НП України у Львівській області;

– перемикання радіотрансляційних вузлів і радіомовних станцій на передачу з пункту управління облдержадміністрації мовних сигналів оповіщення населення та інформації з питань цивільного захисту.

Для видачі сигналу “Увага всім!” встановлено 4 зовнішніх електросирени, які підключені до системи централізованого оповіщення.

Для передачі сигналів оповіщення та мовної інформації населення працюють:

1 автоматизований радіотрансляційний вузол (РТВ), які забезпечують роботу 1428 радіоточок;

1 студія місцевого проводового радіомовлення, яка підключається до радіотрансляційних вузлів (РТВ) і забезпечує роботу радіоточок;

Передача сигналів оповіщення здійснюється з СЛД №3 ЛФ ПАТ «Укртелеком» на 1 СЦВ (45 абонентів), на 4 електросирени – циркулярно та в ручному режимі.

Придбано спеціальне програмне забезпечення «Автоматизована система оповіщення «Набат-ВО», яке дає можливість здійснювати оповіщення на мобільні телефони керівників як централізовано з пункту управління області так і безпосередньо через чергову службу міста.

Комплекс встановленої апаратури вимагає ретельного експлуатаційно-технічного обслуговування, відновлення та вдосконалення для підтримання міської системи централізованого оповіщення в постійній готовності до проведення оповіщення та інформування населення міста у разі необхідності.

Створення сучасної системи оповіщення у м. Трускавці передбачає проведення заміни застарілого аналогового обладнання встановленого в підрозділах ЛФ ПАТ “Укртелеком” (стійка циркулярного виклику, апаратура П-164) на цифрове обладнання:

– оповіщення керівного складу або термінове доведення інформації через мобільні та стаціонарні телефони до абонентів проводиться відповідальною особою міської ради за допомогою «Прикладного програмного забезпечення «Автоматизована система оповіщення «Набат-ВО», встановленого на ноутбук, який підтримує з’єднання із сервером Департаменту цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації.

Термін оповіщення абонентів (з урахуванням дозвону) в середньому складає            5 хв. для 100 телефонних номерів. Кількість абонентів для оповіщення довільна. Програма дозволяє проводити централізоване оповіщення та інформування або вибіркове (для окремо визначених осіб). 

Система забезпечує високу ступінь надійності і розширений механізм авторизації, який запобігає її несанкціоноване використання.

 

 1. V. Фінансове забезпечення програми.

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

VІ. Очікувані результати виконання Програми.

В результаті виконання програми очікується:

– створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення і зв’язку в місті Трускавці;

– покращення системи оповіщення міста.

VII. Координація та контроль за ходом виконання програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

 

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної

мобілізаційної роботи та цивільного захисту

населення Трускавецької міської ради                                                       Ю. Солян

                                         

                                                      

                         Ресурсне забезпечення міської цільової Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення

             та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку міста Трускавця на 2020 рік.

__________________________________________________________________________________________________________

     тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити

на виконання програми

2020 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

7,20

7,20

у тому числі

 

 

міський бюджет

7,20

7,20

кошти небюджетних джерел

           Міський голова                                                        А.Б. Кульчинський                          ———————

                                                                                                                                                   (підпис)

             Начальник відділу з питань діяльності

                   правоохоронних органів, мобілізаційної,

                   оборонної роботи та цивільного захисту

                   населення Трускавецької міської ради                      Ю.М. Солян                                       ————————

                                                                                                                                                                                    (підпис) 

                      тел.:0685097918

                      

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і звязку міста Трускавця на 2020 рік.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

1.

Створення передумов для удосконалення та подальшого розвитку централізованої системи управління.

Технічне обслуговування програмного забезпечення         «Автоматизо-ваної системи оповіщення «НАБАТ-ВО»

1шт.*7.200= 7.200

Затрат: видатки на технічне обслуговування програмного забезпечення «Автоматизованої системи оповіщення «НАБАТ-ВО», тис.грн.

Виконавчий комітет ТМР, відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту

Кошти міського бюджету

7,20

Створення сучасної автоматизованої системи централізованого оповіщення і зв’язку в місті Трускавці

Продукту: кількість ліцензій для програмного забезпечення «Набат-ВО», штук

1

Ефективності: собівартість продовження ліцензії,                       тис. грн. / одн.

7,20

Якості: відсоток накопичення

100

Усього на програму:

7,20

 

Міський голова                                                                      Кульчинський А.Б                                     —————-

                                                                                                                                                        (підпис)

Начальник відділу з питань діяльності

правоохоронних органів, оборонної,

мобілізаційної роботи та цивільного

захисту населення Трускавецької міської ради                            Солян Ю.М                                             —————-

                                                                                                                                                                 (підпис)

тел.:0685097918

                                                                  Секретар міської ради                                                                                Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *