РІШЕННЯ № 1566 від 18 грудня 2019 року Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 роки в новій редакції

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ШІСТДЕСЯТ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   18 грудня 2019 року                       № 1566

          

 

Про затвердження Програми

соціальної підтримки окремих

категорій мешканців м. Трускавця

на 2018-2020 роки в новій редакції

    З метою створення умов для ефективної підтримки матеріального стану малозабезпечених категорій громадян, забезпечення соціальних гарантій учасникам національно-визвольних змагань, чорнобильцям, почесним громадянам міста, літнім людям, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, мешканцям м. Трускавця, які беруть участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції(операції об’єднаних сил), бійцям-добровольцям АТО (ООС) та інших соціально-незахищених мешканців міста, враховуючи Закон України «Про державний бюджет України на 2018 рік» та керуючись п.22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

 

                                                                                                                       В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Програму соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р. (далі – Програма) затвердити в новій редакції, згідно додатку.
 1. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради та відділу освіти Трускавецької міської ради забезпечити виконання Програми.
 1. Визнати таким, що втратило чинність рішення Трускавецької міської ради №1084 від 15.11.2018р.
 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

 

                                                                                   Міський голова                                                              А. Кульчинський

 

 

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

 

Програми соціальної підтримки

окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р.р.

 1. Ініціатор розроблення програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 1. Дата, номер документа про затвердження програми – рішення міської ради від _____________________ « Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рр.».
 1. Розробник програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 1. Учасники програми

     Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради

     Відділ освіти Трускавецької міської ради

 

 1. Термін реалізації програми: січень 2018 р.- грудень 2020 р.

                

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, всього 12039,8   тис.грн.

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету 11974,9 тис.грн
 • Коштів бюджету розвитку 64,9 тис. грн

Відповідальний виконавець програми

 

Начальник управління праці та

соціального захисту населення                                                       В. Ільницька

Додаток

до рішення міської ради

від 18.12.2019р. № 1566

              ______________

                                                                                                           

Програма

соціальної підтримки

окремих категорій мешканців м. Трускавця

на 2018-2020 р.р.

 

 

 1. Загальна характеристика

     Програма соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 рр. (далі – Програма) є програмою соціального захисту малозабезпечених верств населення на 2018-2020 рр.

 

     Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про соціальні послуги», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо професійної реабілітації інвалідів», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про реабілітацію інвалідів в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року N 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого, або особі, яка зобов’язалася поховати померлого», постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 року №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та інших нормативно-правових актів, що гарантують соціальні права, передбачені Конституцією України.

 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

     Одне з першочергових завдань Трускавецької міської ради як органу місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. Зокрема, невідкладної підтримки потребують пенсіонери; діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування; особи похилого віку; учасники національно-визвольних змагань; особи, які зазнали політичних репресій; постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи; мешканці м. Трускавця, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення, сім’ї загиблих учасників АТО (ООС), їх діти та інші категорії громадян міста.

     Програма спрямована на проведення системи заходів щодо підвищення рівня соціального захисту соціально-вразливих верств населення та необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту, запобігання поглибленню бідності, підтримки осіб похилого віку.

     Так, у м. Трускавці проживає 5916 пенсіонерів, з них 1456 отримують пенсію в мінімальному розмірі, 609 осіб з інвалідністю, 20 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 60 дітей з інвалідністю, 90 постраждалих від аварії на ЧАЕС, 91 учасник національно-визвольних змагань, 54 особи, які зазнали політичних репресій, 60 довгожителів міста, 141 учасник АТО (ООС), 4 сім’ї загиблих учасників АТО (ООС).    

 

 1. Мета Програми

     Сприяння вирішенню матеріально-побутових, соціальних, медичних проблем соціально-незахищених верств мешканців міста.

     Cуттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян.

 

    Основна мета Програми полягає в покращенні матеріального стану соціально-незахищених категорій громадян шляхом надання їм адресної допомоги: учасникам бойових дій УПА; людям похилого віку; потерпілим від аварії на ЧАЕС; особам з інвалідністю внаслідок війни, дітям-сиротам, мешканцям м.Трускавця, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення або загинули (померли), дітям, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил) та іншим громадянам міста.

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми та результативних показників Програми 

Програма реалізується шляхом здійснення заходів:

4.1. покращення матеріального стану соціально незахищених, малозабезпечених верств та пільгових категорій мешканців міста шляхом надання одноразової грошової допомоги за рішеннями Трускавецької міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови.

4.2. підвищення рівня соціального захисту пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян, довгожителів міста, учасників АТО (операції об’єднаних сил) та інших соціально вразливих, пільгових категорій шляхом надання адресних допомог. Зокрема:

– адресної грошової підтримки довгожителям міста;

– доплати до пенсій учасникам бойових дій УПА;

– щомісячної адресної грошової допомоги мешканцям м.Трускавця, які беруть участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення;

 • допомоги сім’ям, загиблих учасників АТО (операції об’єднаних сил);
 • адресної допомоги учасникам АТО (ООС), які потрапили у складні життєві обставини у зв’язку з довготривалою важкою хворобою, інвалідністю своїх дітей.

4.3. оздоровлення потерпілих від аварії на ЧАЕС, учасників АТО (ООС) та осіб з інвалідністю шляхом забезпечення послугами санаторно-курортного лікування;

4.4. надання допомоги на поховання незастрахованих осіб;

4.5. надання допомоги соціально-незахищеним мешканцям міста у встановленні та придбанні приладів обліку шляхом надання адресної матеріальної допомоги;

4.6. розширення соцільних гарантій в оплаті житла і комунальних послуг окремим категоріям населення:

– надання пільг та грошових компенсацій на оплату житла та комунальних послуг бійцям-добровольцям АТО (операції об’єднаних сил), учасникам бойових дій УПА, інвалідам війни УПА, дітям політв’язнів, які не мають власних сімей, реабілітованим особам згідно ст.. 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій в України»; дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста» та ін;

– надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян, які мають право згідно чинного законодавства України, а також учасникам бойових дій УПА; громадянам міста, які мають відзнаку «За заслуги перед містом», «Почесний громадянин міста»;

4.7. забезпечення соціальної підтримки дітей, батьки яких беруть (брали) участь в антитерористичній операції (операції об’єднаних сил), забезпечують її проведення або загинули (померли), шляхом звільнення від батьківської плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах міста та забезпечення безкоштовним харчуванням у загальноосвітніх навчальних закладах міста учнів (у тому числі груп продовженого дня):

4.8. виплата особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, компенсації за проїзд залізничним транспортом;

4.9. відшкодування пільгових перевезень автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування окремих категорій громадян, які мають право безплатного проїзду згідно чинного законодавства;

4.10. проведення компенсаційних виплат за проїзд залізничним транспортом приміського сполучення окремих категорій громадян, які мають право безплатного проїзду згідно чинного законодавства;

4.11. надання фінансової підтримки громадській організації «Асоціації інвалідів міста»;

4.12. надання допомоги соціально-незахищеним мешканцям міста шляхом відшкодування частини витрат на встановлення автономного опалення;

4.13. надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів війни міста

  

     До результативних показників Програми належать: 

 1. показники витрат:

1.1. кількість громадян, які звернулися за відповідною виплатою/допомогою;

1.2. кількість ветеранів УПА, учасників національно-визвольних змагань, АТО (ООС);

1.3. кількість громадських організацій, які звернулися за фінансовою допомогою;

1.4. кількість проведених заходів/наданих послуг.

 1. показники продукту:

2.1. кількість одержувачів соціальних послуг/виплат;

2.2. кількість адресної грошової допомоги, інших виплат, визначених Програмою;

2.3. кількість громадських організацій, які отримали фінансову допомогу;

 1. кількісні показники:

3.1. середній розмір соціальної підтримки на одну особу/сім”ю;

3.2. середні витрати на одне поховання;

3.3. середні витрати на одну громадську/благодійну організацію;

3.4. вартість заходів і наданих послуг.

 1. якісні показники:

4.1. відсоток забезпечення (задоволення) відповідними соціальними послугами одержувачів до загальної їх кількості;

Завдання, заходи та показники Програми подані в додатку 1

 

 1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

     Програма сприятиме покращенню матеріального стану соціально-незахищених і вразливих верств населення міста шляхом впровадження додаткових соціальних гарантій, у тому числі за рахунок коштів міського бюджету.

     Програма діє на принципах адресності; відкритості та безперешкодного доступу громадян до інформації стосовно місцевих соціальних програм.

 

 1. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є кошти міського бюджету, затверджені сесією Трускавецької міської ради на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів: управлінням праці та соціального захисту населення та відділом освіти Трускавецької міської ради

Виконання Програми здійснюється впродовж 2018-2020 років.

          

 1. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Виконання Програми забезпечується управлінням праці та соціального захисту населення та відділом освіти Трускавецької міської ради за рахунок коштів міського бюджету та бюджету розвитку з урахуванням його можливостей у кожному бюджетному році в межах асигнувань, передбачених на соціальний захист та відділ освіти.

Управління праці та соціального захисту населення та відділ освіти, щоквартально, до 25 числа наступного місяця після звітного періоду надає до фінансового управління міської ради звіт про стан виконання заходів Програми.

Контроль за станом реалізації   Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань соціального захисту…

 

 

 

                        Ресурсне забезпечення програми соціальної підтримки окремих

                                    категорій мешканців м. Трускавця на 2018-2020 р.р. 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми, тис. грн..

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

3777,4

3863,9

4398,5

12039,8

у тому числі

міський бюджет

3712,5

3863,9

4398,5

11974,9

бюджет розвитку

64,9

0

0

64,9

кошти небюджетних джерел**

 

                     Секретар міської ради                                                     Н.Пономаренко

 

 

 додаток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *