РІШЕННЯ № 165 Від 25 квітня 2016 року Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах на 2016 рік

 

  УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області 

(ОДИНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

  

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  25  квітня 2016 року                        № 165

   

Про затвердження Порядку відшкодування

компенсації за пільговий проїзд окремих

категорій громадян автомобільним транспортом

загального користування  на міських маршрутах

на 2016 рік

 

На виконання статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017рр, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця на міському сполученні автомобільним транспортом загального користування, відповідно до статей 7 та 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

 

В  И  Р  І  Ш  І  Л  А  :

 

1. Затвердити:

          1.1. Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах на 2016 рік (далі – Порядок), згідно з додатком №1.

1.2. Типовий Договір на здійснення компенсаційний виплат перевізнику за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах в м.Трускавці за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік ( далі – Договір ), згідно з додатком №2.

2. Доручити міському голові створити та затвердити склад Міської комісії з визначення коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті.

3. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради здійснювати відшкодування коштів перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця, згідно затвердженого Порядку та укладених договорів, в межах кошторисних призначень.

 

 

4. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків в управління праці та соціального захисту населення за пільгове перевезення пасажирів для надання відшкодування, покласти на перевізників, з якими укладені відповідні договори.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики.

 

 

 

Міський голова                                                               А.Кульчинський


                                      Додаток №1

до рішення міської ради

                                               від 25.04.2016р.  № 165

 

Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд

окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах на 2016 рік 

1.Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах на 2016 рік (далі –  Порядок) визначає механізм надання відшкодування витрат за пільгові перевезення перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», за рахунок коштів місцевому бюджету на пільгове перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.

2. Відшкодування витрат перевізникам здійснюються на підставі укладених договорів на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян (додається). Договір укладається в межах кошторисних призначень.

3. Підставою для обчислення втрат доходів перевізників та обсягу компенсації є звітні дані перевізників за формою № 31-авто, інші форми звітності, що застосовуються автотранспортними підприємствами. При цьому за основу при складанні розрахунків приймається виручка від перевезених платних пасажирів, затверджений тариф, кількість перевезених платних пасажирів та коефіцієнт співвідношення кількості пасажирів-пільговиків та пасажирів, що оплачують проїзд.

4. Коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті  визначається Міською комісією з визначення коефіцієнта співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд в автомобільному транспорті (надалі – Міська комісія) на  підставі  поданих перевізниками звітів форми 31-авто, проведених вибіркових перевірок Міською комісією та даних відеореєстраторів. Середній коефіцієнт співвідношення чисельності пасажирів-пільговиків та пасажирів, які оплачують проїзд  визначається між всіма перевізниками. Рішення Міської комісії є підставою для проведення управлінням праці та соціального захисту населення відшкодування втрат доходів перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян , а також доводиться до відома перевізників.

5. Міська комісія здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень пільгових категорій пасажирів, результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в управлінні праці та соціального захисту населення, Трускавецької міської ради. Після проведених перевірок та виявлення невідповідностей показників, передбачених розрахунками, перевізник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми відшкодувань.

6. Перевізники, які здійснюють перевезення громадян пільгових категорій зобов¢язані:

6.1. Беззаперечно виконувати вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт” в частині надання права на пільги громадянам щодо користування транспортом;

6.2.    До 25 числа місяця наступного за звітним в повному обсязі подавати в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради розрахунки для проведення компенсації втрат від перевезення пільгових категорій громадян, згідно додатку №1 цього Порядку. Одночасно подавати звітні дані перевізника за формами № 31-авто, інші форми звітності, що застосовуються перевізниками;

          6.3. Щомісячно забезпечити складання актів звіряння розрахунків за формою 3-пільга.

7. Управління праці та соціального захисту населення:

7.1.перевіряє подані перевізниками розрахунки та в межах бюджетних призначень складає з ними відповідні акти звіряння;

7.2. здійснює розрахунки відшкодування втрат від пільгового перевезення в межах бюджетних призначень, пропорційно між перевізниками з врахуванням сум втрат доходів перевізників за звітний період.

8. У разі неподання або невчасного подання перевізниками  в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради документів для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян, відшкодування проводиться в наступному місяці.

9.  Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне подання розрахунків в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за пільгове перевезення пасажирів несуть перевізники, які здійснюють перевезення громадян пільгових категорій.

 

                   

                  Секретар ради                                                        Н.Пономаренко

 

 

Додаток

до Порядку відшкодування компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій населення


РОЗРАХУНОК

суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на міських маршрутах м.Трускавця

по ____________________________

(назва автомобільного первізника)

за ____________________________

(звітній період, місяць)

 

Виручка від перевезених пасажирів, що оплачують проїзд, грн.

Установлений тариф за 1 поїздку, грн

Кількість перевезених пасажирів, що оплачують проїзд (чол.)

Коефіцієнт співвідношення, затверджений у місті

Кількість перевезених пільговиків з врахуванням коефіцієнта (чол) (гр.3 х гр.4)

Кількість перевезених пільговиків за даними перевізника (чол.)

Кількість пільговиків, що приймається до розрахунку (менше значення) (чол.)

Сума втрат доходів, грн. ()гр. 2 х гр. 7

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Автомобільний перевізник        ________________        ___________________

                                                         (підпис)                                    (ПІБ)

 

  М.П.

 

Головний бухгалтер                   ________________          __________________

                                                         (підпис)                                    (ПІБ)

                        

 

                        Додаток № 2

                            до рішення міської ради

                             від 25.04.2016р.  № 165

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №____

на здійснення компенсаційних виплат перевізнику  за

перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах в м. Трускавці

за рахунок коштів місцевого бюджету на 2016 рік

 

м. Трускавець                                                                   «____»____________   2016р.

 

       Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради ( далі – Управління ), в особі начальника управління ________________________________________, що  діє  на  підставі Положення, з однієї сторони, та підприємство (фізична особа) _____________________________________________________________, в особі директора  ___________________________________________________________

що діє на підставі  ____________________________ та Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 (із змінами і доповненнями) (далі – Перевізник ) з другої сторони; надалі по тексту – Сторони, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору. 

1.1. Даний Договір визначає порядок та умови виплати Перевізнику компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах згідно Договору на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в в м. Трускавець №___ від________, укладеного між Перевізником та Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

1.2. За цим договором Перевізник зобов’язується здійснювати перевезення пільгових категорій громадян м.Трускавця, які відповідно до діючого законодавства України користуються правом безоплатного проїзду міським автомобільним транспортом загального користування автобусами ____________________________________________________________________ № маршруту та напрямок руху__________________________________________ ___________________________________________________________________, а Управління зобов’язується відшкодовувати Перевізнику витрати, пов’язані з безкоштовним перевезенням пільгових категорій громадян м. Трускавець пасажирським автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах.

1.3. Невід’ємною частиною даного договору на перевезення пільгових категорій громадян м. Трускавець є паспорт маршруту (схема маршруту, розклад руху, тарифи).

1.4. Компенсація коштів за перевезення пільгових категорій населення м. Трускавець Перевізнику відшкодовується в межах бюджетних призначень, передбачених в  місцевому бюджеті на пільгове перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.

2.      Права та обов’язки сторін. 

Управління :

2.1. Збирає, систематизує і зберігає інформацію про надання пільг, що надаються Перевізником населенню.

2.2. Отримує від Перевізника щомісячно, до 25-го числа, наступного за звітним, розрахунки суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян

на міських маршрутах м.Трускавець.

2.3. Складає з Перевізником акти звіряння розрахунків за формою 3-пільга.

2.4. Готує дані до фінансового управління Виконавчого комітету міської ради про нараховані суми наданих послуг.

2.5. Управління, як головний розпорядник коштів, здійснює пропорційний розподіл коштів та проводить розрахунки з Перевізником, згідно з реєстром та встановлених на ці цілі бюджетних призначень.

2.6. Управління здійснює відшкодування коштів з «___»_________2016 р. по «____»__________ 2016 р. згідно _________________

Перевізник:
2.7. Здійснює перевезення пільгових категорій громадян м. Трускавець у відповідності з пунктом 1.2. даного договору та згідно з Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 18.02.1997 № 176 (зі змінами та доповненнями) на маршруті_________________________________________________________________________________________ №______________________ автобусом марки ______________________________________

2.8. Забезпечує наявність в салоні автобуса інформації для пасажирів: відомості про перевізника, інформацію про водія (П. І. Б.) або наявність бейджа (з П. І. Б.) у водія автобусу, перелік пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, № телефонів „гарячої лінії” для скарг і пропозицій, наявність відеореєстраторів.

2.9. Веде облік виконаних рейсів та кількість перевезених пасажирів.

2.10. Щомісячно до 25-го числа, наступного за звітним, подає управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради фактичні розрахунки  втрат доходів за пільгові перевезення, кількість виконаних рейсів, кількість робочих днів, кількість платних пасажирів. Одночасно подає звітні дані за формами № 31-авто, інші форми звітності, що застосовуються перевізниками;

2.11. Несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у розрахунках.

2.12. Надає банківські реквізити та юридичну адресу, а також, своєчасно повідомляє про зміни до них.

2.13. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та діючих нормативних актів при наданні  пільг. 

3.      Відповідальність сторін. 

Перевізник несе відповідальність:

3.1. За несвоєчасне надання Управлінню щомісячних розрахунків фактичних сум компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян та актів звіряння за формою 3-пільга.

3.2. За недостовірність даних про кількість перевезених пільгових пасажирів та кількість виконаних рейсів.

3.3. За несвоєчасне надання змін банківських реквізитів та юридичної адреси.

3.4. За порушення вимог законодавства щодо пільгового перевезення, при наявності трьох підтверджених письмових скарг від пасажирів пільгової категорії, відшкодування за звітний місяць не здійснюється.

Управління несе відповідальність:

3.5. За несвоєчасне здійснення розрахунків з Перевізником при надходженні коштів на рахунок Управління в межах бюджетних призначень. 

4. Розірвання договору та внесення змін. 

4.1. Зміни та доповнення до Договору вносяться за обопільною згодою сторін та оформляються шляхом складання єдиного документу за підписами уповноважених представників сторін з прикладанням печатки.

4.2. Дія договору може бути призупинена в односторонньому порядку терміном до трьох місяців у разі:

• порушення однією із сторін умов цього договору з обов’язковим письмовим попередженням іншою стороною.

4.3. Договір може бути розірваний до закінчення терміну дії:

• за згодою сторін;

• за ініціативою управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради в односторонньому порядку в разі порушення Перевізником вимог Законодавства щодо надання пільг, умов цього договору (про можливість такого розірвання Перевізник письмово попереджується за 10 днів).

• за ініціативою Перевізника, управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради попереджається за 10 днів.

5. Термін дії договору.

5.1.Термін   дії   договору :  

з « ___» ________________ 2016 року по «__ » ________________2016 року.

5.2. Договір складається у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

5.3. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

 

Управління                                                                         Перевізник

Управління праці та соціального                               ____________________________

захисту населення                                                        ____________________________

Трускавецької міської  ради                                       ____________________________

82200, Львівська обл., м. Трускавець                       ____________________________

вул. Бориславська,1                                                     ____________________________

р/р __________________                                              ____________________________

МФО ____________                                                       ____________________________

код ЄДРПОУ ___________                                           ____________________________

                                              


            Секретар ради                                                        Н.Пономаренко

 

поіменне голосування

 

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту