РІШЕННЯ № 166 Від 19 травня 2016 року Про встановлення розмірів орендної плати та ставок земельного податку на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради та у

 

                  УКРАЇНА                                          

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(ДВАНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

від 19 травня 2016  року               № 166

                           

Про встановлення   розмірів орендної плати 

та ставок земельного податку на земельні

ділянки, які перебувають у комунальній

власності територіальної громади м. Трускавця

в особі Трускавецької міської ради

та у власності  фізичних і юридичних осіб

 

З метою  стимулювання та   спонукання землекористувачів та власників земельних ділянок до використання земельних ділянок за цільовим призначенням та зменшення кількості  об’єктів незавершеного будівництва , будівництво яких триває більше трьох років,  керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про оренду землі», Розділом ХІІ Податкового кодексу України , Законом України  «Про засади  державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України « Про іпотеку», п.24 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Трускавецька  міська рада

ВИРІШИЛА:

1.                 Затвердити Порядок встановлення розмірів орендної плати  на земельні ділянки, які перебувають у  комунальній власності територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради, згідно додатку.

2.                 Управлінню містобудування, архітектури та землекористування провести перегляд орендної плати за земельні ділянки комунальної власності територіальної громади м. Трускавця в особі Трускавецької міської ради, які передані в оренду, шляхом укладання додаткової угоди про внесення змін до договору оренди землі, в частині  розміру орендної плати  відповідно до порядку визначеного пунктом 1 цього рішення.

      3.     Визнати такими , що втратили чинність:

      3.1  Рішення 13 сесії Трускавецької міської ради 6 скликання від 27 жовтня 2011року №213 «Про результати роботи тимчасової контрольної комісії щодо перевірки положення про порядок визначення розмірів орендної плати при укладанні договорів оренди землі в м. Трускавці»;

      3.2  Рішення 26 сесії Трускавецької  міської ради 6 скликання від 19 квітня 2013 року  № 493 «Про  встановлення розміру орендної плати за користування земельними ділянками суб’єктами комерційної діяльності в межах І-ої зони (зони суворого режиму) округу санітарної охорони»;

      3.3  Рішення 35 сесії Трускавецької міської ради  6 скликання від 17 грудня 2013 року  «Про встановлення  розміру орендної плати за землю». 

4. Внести зміни  до рішення Трускавецької міської ради №789 від 30.01.2015року  «Про встановлення місцевих податків та зборів на території     м. Трускавця»  доповнивши додаток  №1  цього рішення  пунктом  3.4.4  такого змісту:

 

№ п/п

                    Назва податку

Розмір податку встановленого міською радою

3.4.4

Земельний податок на  земельні ділянки , які перебувають у власності фізичних та юридичних осіб для ведення комерційної діяльності на яких розпочато будівельні роботи та не закінчено протягом трьох років з дня отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт в тому числі на реконструкцію, а також на яких розташовані металеві кіоски, або павільйони

3 відсотки від  їх нормативної грошової оцінки

 

        5. Рішення підлягає офіційному оприлюдненні в бюлетні «Голос ради» та набирає чинності з 01.01.2017року.

        6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).       

            

           

       Міський голова                                                                А.Кульчинський

                                                                                        

 

                                                                                                     Додаток

             до рішення міської ради

          № 166 від   19  травня   2016р.      

                                                                                       

Порядок

встановлення розмірів орендної плати на  земельні ділянки , які перебувають у  комунальній власності територіальної громади м.Трускавця  в особі Трускавецької міської ради 

1.Загальні положення

1.1. Порядок встановлення розмірів орендної плати  на земельні ділянки, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Трускавця  в особі Трускавецької міської ради (надалі – Порядок), розроблений з метою  стимулювання та спонукання землекористувачів до використання земельних ділянок за цільовим призначенням та зменшення на території міста  кількості  об’єктів незавершеного будівництва , будівництво яких триває більше трьох років, запровадження прозорого підходу до встановлення диференційованих відсотків від нормативної грошової оцінки при встановленні (зміні, перегляді) розміру орендної плати .

1.2.  Порядок розроблено згідно до вимог:

                    Земельного кодексу України;

                    Податкового кодексу України;

                    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

                    Закону України «Про оренду землі»;

                    Закон України «Про іпотеку»;

                    Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

                    Інших нормативних актів.

           1.3. Порядок регламентує:

– принципи встановлення розміру орендної плати за землю;

– процедуру встановлення розміру орендної плати за землю;

– порядок внесення орендної плати за землю.

          1.4 Визначення термінів:

У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

1.4.1. Оренда землі – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

1.4.2. Об’єктами оренди є земельні ділянки, що перебувають у власності громадян, юридичних осіб, комунальній власності.

1.4.3. Договір оренди землі – це договір, за яким орендодавець зобов’язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і  користування на певний строк, а орендар зобов’язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

1.4.4. Орендна плата за землю – це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

1.4.5. Об’єкт незавершеного будівництва – це об’єкт будівництва, на який видано дозвіл на будівництво, понесені витрати на його спорудження та не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства.

                   

                     2. Розмір, форма і порядок внесення орендної плати 

2.1.Розрахунки щодо орендної  плати за земельні ділянки, що перебувають  у комунальній власності, здійснюються виключно у грошовій формі.

2.2. Розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються  за  згодою  сторін у договорі оренди (крім строків внесення   орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, які   встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

2.3. Орендна плата за землю обчислюється та сплачується з дня виникнення права користування земельною ділянкою або закінчення попереднього договору оренди.

2.4. Договором оренди  землі повинна передбачатися щомісячна орендна плата за землю  виходячи з її річного розміру, визначеного в розділі 3 цього Порядку.

2.5. Орендна плата вноситься орендарем у строк, визначений договором оренди, відповідно до вимог чинного законодавства.

2.6. У разі припинення права користування земельною ділянкою, плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі в користуванні у поточному році.

2.7. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції.

2.8. Базою для обчислення орендної плати за землю   є нормативна грошова оцінка земельної ділянки. 

3. Порядок розрахунку розмірів орендної плати за землю

3.1 Орендна плата на земельні ділянки, які  перебувають у комунальній власності, справляється у грошовій формі і не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки.       

3.2. Орендна плата за земельні ділянки, які  перебувають у комунальній власності, не може  перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Орендна плата за земельні ділянки, які  перебувають у комунальній власності може бути більшою 12 відсотків нормативної грошової оцінки, у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

3.3. Розмір річної орендної плати  на земельні ділянки встановлюється на рівні :

3.3.1  3% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для всіх суб’єктів  підприємницької діяльності  (фізичних , юридичних осіб), які зареєстровані  в місті Трускавці як платники податків ;

3.3.2  4.5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки для суб’єктів   підприємницької діяльності  (фізичних , юридичних осіб), які не зареєстровані  в місті Трускавці як платники податків;

3.3.3 з метою зменшення   об’єктів незавершеного будівництва на території міста, які протягом тривалого проміжку часу не прийняті в експлуатацію відповідно до законодавства України, розмір річної орендної плати  за земельні ділянки надані юридичним та фізичним особам для  нового будівництва  встановити на рівні  :

     5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво  на якій не закінчено  за період, більше трьох  років до  чотирьох років включно, з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

    6 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки будівництво на якій не закінчено за період, більше чотирьох років до п’яти років включно з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ; 

  7 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено за період, більше п’яти  років до шести років включно, з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

  8 %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено за період, більше  шести  років до семи років включно, з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

– 9 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено за період, більше семи  років до восьми років включно, з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

  10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено за період, більше  восьми років до девяти років включно,  з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

  11 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, будівництво на якій не закінчено за період більше девяти  років до десяти років включно з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

-12 % від нормативної грошової оцінки будівництво на яких не закінчено за період,  більше  десяти років  і більше  з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт ;

           3.3.4 Розмір річної орендної плати за земельні ділянки на яких  ведуться будівельні роботи з реконструкції об’єктів нерухомості встановити на рівні  :

     5% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки  роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше двох  років  до трьох років включно з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкцію) ;

   6 % від нормативної грошової оцінки  земельної ділянки  роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше трьох  років  до чотирьох років включно з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкцію) ;

– 7 % від нормативної грошової оцінки  земельної ділянки, роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше  чотирьох  років  до п’яти років включно з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкцію);

– 8  %  від нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше п’яти років до шести років включно з дня  отримання декларації (дозволу) на початок будівельних робіт (реконструкцію) ;

  – 9 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше шести  років до семи років включно з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

– 10 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше  семи  років до восьми років включно з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

  11 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки,  роботи з реконструкції  на якій не закінчено за період більше восьми  років до дев’яти років включно з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції);

  12 % від нормативної грошової оцінки земельної ділянки, роботи з реконструкції на якій не закінчено за період більше дев’яти  і більше  років з дня надання з дня отримання декларації на початок будівельних робіт (реконструкції).

3.3.5  з метою  приведення в належний стан зовнішнього вигляду тимчасових споруд (кіосків та павільйонів) , які розташовані на території міста, розмір річної орендної плати на земельні ділянки на яких розміщені такі споруди   встановити на рівні 9 % від нормативної грошової оцінки землі, окрім тих земельних ділянок зовнішній вигляд тимчасових споруд ( кіосків та павільйонів),  які розміщені на них , погоджено архітектурно – містобудівною  радою при управлінні  містобудування, архітектури та землекористування  Трускавецької міської ради та інспекцією з благоустрою Трускавецької міської ради.          

 

4. ЗМІНА РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ

4.1. Встановлений згідно з розділом 3 цього Порядку розмір орендної плати підлягає обов’язковому перегляду у разі:

а/ зміни функціонального або цільового   використання земельної ділянки, передбаченого договором;

б/ зміни розміру земельного податку;

в/ змін в діючому законодавстві;

г/ змін нормативної грошової оцінки.

д/ закінчення будівельних робіт на земельній ділянці та здачі об’єкта нерухомості в експлуатацію.

4.2. Розмір орендної плати не є сталим та змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки.

4.3. Орендар має право вимагати відповідного зменшення орендної плати в разі, якщо стан орендованої земельної ділянки погіршився не з його вини, що підтверджено належними документами.

Рішення про зменшення орендної плати приймається Трускавецькою міською радою.

4.4    внесення змін в  існуючі станом на 01.01.2016року  договори оренди землі з врахуванням розміру орендної плати визначеної  пунктом 3.3 розділу 3 цього Порядку  проводити при поновленні землекористувачами  терміну дії договорів оренди.

4.5. У інших випадках перегляд розміру орендної плати може здійснюватися лише за письмовою згодою сторін та у порядку, визначеному договором оренди земельної ділянки.

 

5. ПОРЯДОК  ВНЕСЕННЯ ОРЕНДНОЇ  ПЛАТИ ЗА ЗЕМЛЮ.

 

5.1. Орендна плата вноситься орендарем щомісячно згідно умов договору оренди.

5.2. Плата за оренду землі зараховується до міського бюджету у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

5.1. Контроль за правильністю обчислення, своєчасністю подачі податкової декларації  до органів державної фіскальної служби, повнотою і своєчасністю сплати орендної плати за землю   до міського бюджету здійснює Дрогобицька ОДПІ ГУ Міндоходів у Львівській області та Управління містобудування , архітектури та землекористування Трускавецької міської ради.

 

 

               Секретар ради                                      Пономаренко Н.А.

 

 

поіменне голосування

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту