РІШЕННЯ № 1658 від 05 березня 2020 року Про затвердження міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2020 рік

Україна

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(сімдесята сесія сьомого демократичного скликання) 

РІШЕННЯ

 

від   05  березня   2020 року                        №  1658

  

Про затвердження міської цільової програми покращення

матеріально-технічного забезпечення Трускавецького  відділення

поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

на 2020 рік

Керуючись п. 22 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                           В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити міську цільову програму покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2020 рік, згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (А.Остапчук).

                                                                                        Міський голова                                                   А. Кульчинський

            Додаток

до рішення міської ради

 №  1658 від 05.03. 2020р.

 

Затверджено

Міський голова

_____________А.Б. Кульчинський

«___»_________________2020 року

 

МІСЬКА  ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

ПОКРАЩЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ трускавецького відділення

поліції дрогобицького впгу нп україни у Львівській області на 2020 рік.

 

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету,

фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

  _______________ А.Ю. Остапчук

 “___” _______________ 2020 року

 

Погоджено

Начальник управління фінансів

Трускавецької міської ради

__________________М.М. Федоричак

“___” ______________2020 року

 

 

 

Погоджено

Заступник міського голови

________________ О.О.Ткаченко

“___” _____________ 2020 року

Погоджено

Т.в.о. начальника Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

старший лейтенант поліції

_________________М.І. Романський

“___” _______________ 2020 року

Погоджено

Начальник планово-економічного відділу управління розвитку міста  

Трускавецької міської ради                                                                                              

  _______________ М.Р. Заверюха

 “___” _______________ 2020 року

 

Трускавець – 2020 рік

ПАСПОРТ

Міської цільової програми покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2020 рік

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми_ Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області  

 1. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

 1. Співрозробники програми  Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради

 1. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради, Трускавецьке відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

 1. Термін реалізації програми  _____________2020 рік _________

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього        __________ 384,100 _______

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________384,100___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                                А.Б.Кульчинський     ___________ (підпис)

 

Т.в.о. начальника Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

старший лейтенант поліції                 М.І. Романський   _____________ (підпис)

 

 


МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

покращення матеріально-технічного забезпечення  Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2020 рік.

 

І. Загальні положення. 

Для створення належних умов праці працівників Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області розроблено міську цільову програму.

 Міська цільова програма покращення матеріально-технічного забезпечення Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2020 рік (надалі – Програма), розроблена у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про Національну поліцію», постанови Верховної Ради України від 06.05.2014 № 1238-VІІ «Про додаткові заходи щодо зміцнення обороноздатності та безпеки держави» з метою забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку.

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

Прийняття визначеної Програми сприятиме у розв’язанні основної проблеми відділення поліції з придбання спеціалізованого транспортного засобу, що дозволить швидко реагувати працівникам поліції на різного роду правопорушення, та сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

Впровадження даної програми забезпечить ефективне використання бюджетних коштів витрачених на придбання службового автомобільного транспорту для міського відділення поліції.

ІІІ. Мета Програми. 

Метою Програми є покращення матеріально-технічного забезпечення  Трускавецького відділення поліції Дрогобицького відділу поліції ГУ НП України у Львівській області та створення належних умов праці для працівників.

ІV. Відповідальний виконавець Програми. 

Відповідальним виконавцем програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 1. V. Завдання і напрямки реалізації Програми. 

Завдання програми передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпеченні Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області.

Основні завдання програми:

–     придбання службового автотранспорту для потреб відділення поліції;

–   забезпечення ефективного використання бюджетних коштів відділенням поліції.

 1. VI. Фінансове забезпечення Програми. 

Фінансування міської цільової програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 384100 гривень.

VII. Очікувані результати виконання Програми. 

Результатом виконання даної програми є:

– швидке реагування працівниками Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на різного роду правопорушення, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків. 

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Трускавецької міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Трускавецької міської ради).
 2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.
 3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

Т.в.о. начальника Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

старший лейтенант поліції                                                           Романський     М.І.

 

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми  покращення  матеріально-технічного  забезпечення 

Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП У країни у Львівській області на 2020 рік. 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2020 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

384,100

384,100

у тому числі:

Міський бюджет

384,100

384,100

Міський голова                                                  Кульчинський Андрій Богданович           _______         (підпис)

 

                                                                              

Т.в.о. начальника Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

старший лейтенант поліції                      

 

                                                         

 

Романський Михайло Іванович _______ 

 

   (підпис)

Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми покращення  матеріально технічного забезпечення

Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області на 2020 рік.

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази  Трускавецького відділення поліції Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

Придбання службового автомо-більного транспорту

 

Затрат: видатки на придбання службового автотранспорту,             тис. грн.

Трускавецький

 ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області

Кошти міського  бюджету

 

384,100

Забезпечення службовим автомобільним транспортом співробітників Трускавецького ВП Дрогобицького ВП ГУ НП України у Львівській області, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

Продукту: кількість придбаної техніки, штук

1

Ефективності: собівартість одиниці атотранспорту, тис.грн./од.   

384,100

 

Якості: відсоток накопичення   

100

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

384,100

 

Міський голова                                                                 Кульчинський А.Б.                               _______________(підпис)

Т.в.о. начальника Трускавецького

відділення поліції Дрогобицького

ВП ГУ НП України у Львівській області

старший лейтенант поліції                                              Романський М.І.                                  _______________ (підпис)

 

  

                                                                                 Секретар міської ради                                                         Н. Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *