УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(П’ЯТНАДЦЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  19 липня  2016 року                        № 247

 

    Про затвердження Статуту комунального

    підприємства  «Трускавецький інформаційно-

    курортний центр» в новій редакції

 

         Керуючись ст.ст. 56, 57, 78 Господарського кодексу України,  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення комунального підприємства «Трускавецький інформаційно-курортний центр» (від 04.05.2016 року),  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1 Затвердити Статут комунального підприємства  «Трускавецький інформаційно-курортний центр» в новій редакції, згідно додатку.

2.Уповноважити директора комунального підприємства «Трускавецький інформаційно-курортний центр»  провести державну реєстрацію змін до Статуту комунального підприємства.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти  на постійну комісію міської

ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та     комунальної власності і майна.

 

 

Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

 

 

 

                           Додаток

               до рішення міської ради

               від 19.07.2016р.    № 247   

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Трускавецької міської ради

від________________                    

Міський голова

____________________Кульчинський А.Б.

 

 

 

 

 

Статут

комунального підприємства

«Трускавецький інформаційно-курортний центр»

Трускавецької міської ради

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Трускавець 2016

 

1.Загальні положення

 

1.1. Комунальне підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр» Трускавецької міської Ради (надалі-Підприємство) є правонаступником комунального підприємства «Квартирне Бюро», засноване Трускавецькою міською радою (далі – Засновник) на власності міської територіальної громади, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Господарського та Цивільного кодексів України.

1.2. Цим Статутом визначено порядок створення, функціонування та діяльності КП «Трускавецький інформаційно-курортний центр».

1.3 Підприємство за своєю організаційно-правовою формою є комунальним комерційним унітарним підприємством.

1.4. У своїй діяльності Підприємство керується Конституцією України і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Трускавецької міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та його заступників, цим Статутом.

 

                                                     2. Найменування та місцезнаходження

 

2.1.Найменування:

Повна назва – Комунальне підприємство «Трускавецький інформаційно-курортний центр» Трускавецької міської ради.

Скорочена назва– КП “ТІКЦ».

2.2. Місцезнаходження (юридична адреса) Підприємства: вул., Бориславська, 1 м. Трускавець, 82200.

 

                                                    3. Юридичний статус Підприємства

 

3.1. Підприємство є комунальним зі статусом юридичної особи. Права і обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з моменту його державної реєстрації.

Здійснює свою діяльність на засадах господарської самостійності, госпрозрахунку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, казначейства, печатки з власним найменуванням, штампи, затверджені в установленому порядку, фірмовий знак чи знак обслуговування, бланки з власними реквізитами та інші атрибути.

3.2. Підприємство має право укладати угоди, договори, контракти з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами у встановленому законом порядку, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

3.3. У встановленому законом порядку Підприємство може створювати відособлені структурні підрозділі, виступати засновником інших юридичних осіб, входити до асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об’єднань підприємств, у тому числі за участі іноземних юридичних осіб.

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями, в межах належного йому майна, згідно із законодавством України. Підприємство не несе відповідальність за зобов’язаннями Засновника. Засновник не несе відповідальність за зобов’язаннями Підприємства.

 

                                           4.  Предмет та мета діяльності Підприємства

 

4.1. Підприємство створено з метою отримання прибутків шляхом здійснення підприємницької діяльності та поповнення міського бюджету.

4.2.Предметом діяльності Підприємства є:

4.2.1. Рекламно-інформаційна діяльність.

 

 

 

 

4.2.2. Створення, забезпечення функціонування та розвиток інтегрованої комп’ютерної системи, інформаційного порталу курорту, міської довідкової служби, міського радіомовлення та Інтернет мовлення.

4.2.3. Надання платних інформаційно-рекламних, комунікаційних, інформаційно-методичних, перекладацьких, рекламних та поліграфічних послуг.   

4.2.4. Посередницька діяльність у сфері надання  санаторно-курортних послуг та послуг трансферу.

4.2.5. Надання інформації про  можливість розміщення та оздоровлення на курорті, бронювання місць, зустріч та розміщення людей в санаторно-курортних закладах, готелях, пансіонатах, приватних помешканнях. 

4.2.6. Замовлення та надання транспортних послуг.

4.2.7. Функціонування інфраструктури автомобільного, міського та міжміського транспорту.

4.2.8. Розміщення об’єктів зовнішньої реклами:

4.2.9. Розміщення та надання суб’єктам підприємницької діяльності у тимчасове користування малих архітектурних форм (рекламоносіїв) на території міста для розташування зовнішньої реклами.

4.2.10. Надання платних послуг із визначення та підбору місця розташування рекламних конструкцій, виготовлення необхідної технічної документації, фото, ескізів, інших бланків та їх копій.

4.2.11. Надання пропозицій щодо впорядкування діяльності в галузі розміщення зовнішньої реклами та впровадження системного підходу до формування екстер’єрного дизайну м.Трускавця.

4.2.12. Туристична діяльність.

4.2.13. Аналіз ринку туристичних послуг регіону

4.2.14. Ініціювання та розробка нових екскурсійно-туристичних продуктів курорту Трускавець та вдосконалення існуючих, надання екскурсійних послуг.

4.2.15. Співпраця з музеями, туристичними агенціями України та за її межами.

4.2.17. Організація навчань екскурсоводів з метою підвищення якості надання послуг.

4.2.18. Установка та обслуговування систем-комплексів відеоспостереження.

4.2.19. Функціонування атракціонів і тематичних парків, а саме організацію відпочинку та розваг, такі як діяльність парків атракціонів, таких як механізовані гірки, водні гірки, ігри, шоу, діяльність, пов’язану з організацією ярмарків і майданчиків для пікніків.

4.2.20. Організування відпочинку та розваг, а саме: експлуатацію ігрових автоматів; діяльність парків відпочинку (без пансіону); надання транспортних засобів для розважальних цілей, наприклад, човнів; діяльність гірськолижних треків; прокат устаткування для дозвілля та відпочинку як невід’ємну частину розважальних комплексів; ярмарки та шоу, які мають відношення до відпочинку; діяльність пляжів, у т.ч. оренду приміщень, таких як лазні, купальні, приміщень із шафками із замками, стільцями тощо; роботу танцювальних майданчиків; діяльність продюсерів або підприємців у сфері мистецтва з певними приміщеннями або без них; прокат більярдних столів для населення.

4.2.21. Операції з нерухомим майном, а саме купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту ( агентство нерухомості, управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту).

4.2.22. Інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Підприємством за наявності відповідних ліцензій.

 

 

 

                                                           5. Майно і кошти Підприємства

 

5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, одержані прибутки, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в його самостійному, балансі.

5.2. Майно Підприємства закріплюється за ним на праві господарського відання Засновником. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

5.3. Джерелами формування майна Підприємства є:

5.3.1. Доходи, одержані від надання послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності.

5.3.2. Капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

5.3.3. Майно, передане Засновником.

5.3.4. Кредити банків та інших кредиторів.

5.3.5. Інвестиції.

5.3.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.

5.3.7. Придбання майна іншого підприємства, організації.

5.3.8. Бюджетні кошти.

5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.4. Підприємство має право, за погодження Засновника:

– здавати в оренду підприємствам, організаціям та установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби та інші необоротні активи, які йому належать;

– приймати рішення про ліквідацію устаткування, транспортних засобів, інвентарю та інших матеріальних цінностей, які йому належать, у разі втрати їх придатності.

5.5. Підприємство здійснює володіння, користування землею й іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного законодавства.

5.6. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються йому за рішенням суду.

5.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства здійснюється згідно із законодавством України.

                                                           

                                                         6. Права і обов’язки Підприємства

 

6.1. Підприємство має право:

6.1.1. Самостійно планувати свою діяльність і основні напрямки розвитку відповідно до науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації, з урахуванням завдань, визначених Засновником.

6.1.2. Створювати відособлені підрозділи без права юридичної особи (з правом відкриття поточних та інших рахунків у фінансово-кредитних установах) і затверджувати положення про них.

6.1.3. Відкривати рахунки в установах банків.

6.1.4. Брати участь у галузевих та міських професійних спілках, укладати колективний договір між адміністрацією та трудовим колективом Підприємства, розробляти і затверджувати за участі трудового колективу положення про преміювання та порядок застосування доплат і надбавок до посадових окладів працівників Підприємства.

6.1.5. Вирішувати соціально-побутові потреби працівників Підприємства.

6.1.6. Встановлювати прямі господарські, комерційні, інформаційні зв’язки з українськими та закордонними підприємствами, організаціями, установами різних форм власності та з фізичними особами з усіх напрямків своєї діяльності.

6.1.7. Купувати, брати в оренду в юридичних та фізичних осіб, відповідно до законодавства, будинки, споруди, обладнання та матеріали, транспортні засоби, обчислювальну техніку тощо для потреб Підприємства.

6.1.8. Залучати кредити, інвестиції, відкривати в фінансово-кредитних установах депозитні рахунки.

6.1.9. Брати участь у конкурсних торгах та аукціонах.

6.1.10. Самостійно розпоряджатися коштами, одержаними в результаті господарської діяльності, в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

6.1.11. Отримувати безоплатні або благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.

6.1.12. Здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами.

6.1.13. Здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників Підприємства.

6.1.14. Направляти у відрядження в межах України та за кордон працівників Підприємства та інших осіб, що виконують завдання Підприємства.

6.1.15. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, яка відповідає предмету діяльності і правам Підприємства та не заборонена законодавством України.

6.1.16. Використовувати та розпоряджатися, за згодою Засновника або уповноваженого закріпленим за ним майном, здійснюючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, в порядку, встановленому Засновником або уповноваженим ним органом.

6.1.17. Залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму, самостійно визначаючи розмір та порядок оплати праці в межах граничної чисельності працівників та Фонду оплати праці.

6.1.18. Користуватися банківськими кредитами, надавати та одержувати комерційні кредити, в тому числі в іноземній валюті.

6.1.19. Укладати господарські угоди (договори) з юридичними особами всіх форм власності та громадянами на виконання робіт та надання послуг тощо.

6.1.20. Здійснювати рекламу своєї діяльності через засоби масової інформації, в тому числі шляхом проведення виставок, презентацій, семінарів тощо.

6.1.21. Виконувати роботи, надавати послуги за цінами та тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, відповідно до їх економічної доцільності та законодавства України.

6.1.22. Укладати на території України та інших держав будь-які незаборонені чинним законодавством угоди та інші юридичні акти з українськими і зарубіжними об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами.

6.1.23. Розробляти або виступати замовником розробки проектів зовнішнього благоустрою міста Трускавця, в тому числі схем розташування рекламних засобів.

6.1.24. Отримувати кошти від надання послуг (виконання робіт), передбачених Статутом.

6.1.25. Отримувати у порядку передбаченому законодавством від органів державної влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформаційні та довідкові дані й звітні документи, необхідні для виконання своїх завдань (повноважень).

6.1.26. Користуватися іншими правами відповідно до законодавства України.

6.2. На Підприємство покладаються такі обов’язки:

6.2.1. Забезпечення своєчасної сплати податків та інших відрахувань до державного і місцевого бюджетів згідно із законодавством України.

6.2.2. Здійснення розвитку основних фондів, забезпечення своєчасного введення в дію придбаного обладнання, оперативного матеріально-технічного постачання засобів виробництва.

6.2.3. Створення належних умов для високопродуктивної і безпечної праці працівників підприємства, додержання законодавства України про працю та соціальне страхування.

6.2.4. Дотримання вимог охорони праці, передбачених Законом України «Про охорону праці» та іншими нормативними документами з охорони праці.

6.2.5. Встановлення для працівників додаткових відпусток, скороченого робочого дня та інших пільг, які не суперечать трудовому законодавству України.

6.2.6. Вжиття необхідних заходів для збереження комерційної таємниці Підприємства.

6.2.7. Вжиття необхідних заходів щодо своєчасної виплати коштів від надання послуг

6.2.8. Здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих потужностей та термінове введення в дію придбаного обладнання.

6.2.9. Придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб.

6.2.10. Здійснення бухгалтерського, податкового, оперативного обліку та ведення статистичної звітності згідно з законодавством.

 

                                                            7. Управління Підприємством

 

7.1. Управління Підприємством здійснюється директором на контрактній основі.

7.2. Директор Підприємства призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

7.3. Директор Підприємства:

7.3.1. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства в межах своєї компетенції, передбаченої чинним законодавством та цим Статутом.

7.3.2. Несе персональну відповідальність за виконання покладених на Підприємство завдань, визначених цим Статутом, дотримання державної фінансової дисципліни, ефективне використання та охорону майна, закріпленого за Підприємством, дотримання законодавства України.

7.3.3. Складає і затверджує структуру і штатний розклад Підприємства за погодженням з міським головою. Затверджує положення про підрозділи Підприємства і функціональні обов’язки працівників Підприємства.

7.3.4. Діє без доручення від імені Підприємства, представляє його в усіх установах, підприємствах та організаціях, судах усіх інстанцій як на території України, так і за її межами.

7.3.5. Від імені Підприємства вступає в договірні відносини з юридичними та фізичними особами з питань, пов’язаних із діяльністю Підприємства.

7.3.6. Має право першого підпису на фінансових, банківських та інших документах.

7.3.7. Розпоряджається майном та коштами Підприємства відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

7.3.8. Видає, у межах своєї компетенції, накази, розпорядження тощо, організовує та контролює їх виконання.

7.3.9. Забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працівникам Підприємства згідно із законодавством.

7.3.10. Видає від імені Підприємства довіреності.

7.3.11. Створює на Підприємстві умови праці відповідно до законодавства про охорону праці, забезпечує функціонування системи охорони праці, розробляє комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки та виробничої санітарії.

7.3.12. Забезпечує виконання поточних і перспективних програм діяльності Підприємства.

7.3.13. В інтересах Підприємства здійснює інші дії, які не суперечать законодавству та відповідають вимогам цього Статуту.

7.4. Право укладення колективного договору від імені Підприємства надається директорові.

7.5. Заступник директора Підприємства, керівники, спеціалісти його структурних підрозділів призначаються на посаду і звільняються з посади директором Підприємства.

7.6. Директор Підприємства формує структурні підрозділи, затверджує положення про них, посадові інструкції працівників Підприємства.

7.7. Усі рішення загальних зборів трудового колективу, які прийняті в установленому порядку та не суперечать законодавству, розглядаються директором і реалізуються ним у вигляді наказів.

7.8. Трудовий колектив Підприємства становлять усі працівники, які беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту), колективного договору, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством.

 

8. Господарська та соціальна діяльність Підприємства

 

8.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства є прибуток.

8.2. Підприємство самостійно сплачує податки та інші обов’язкові платежі і відрахування згідно з чинним законодавством.

8.3. Директор Підприємства обирає форми і системи оплати праці, встановлює працівникам конкретні розміри тарифних ставок, відрядних розцінок, посадових окладів, премій, винагород, надбавок і доплат на умовах, передбачених колективним договором.

8.4. Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя та гарантії обов’язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, вирішуються директором за участі трудового колективу чи уповноважених ним органів.

8.5. Підприємство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, веде статистичну звітність.

8.6. Джерелами формування фінансових ресурсів Підприємства є капітальні вкладення, асигнування із бюджету; доходи, одержані від реалізації продукції, робіт та послуг, амортизаційні відрахування, прибуток, безоплатні або благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інші джерела, не заборонені законодавством.

8.7. Аудити, ревізії фінансово-господарської діяльності Підприємства здійснюються згідно з чинним законодавством.

 

                                            9. Зовнішньоекономічна діяльність Підприємства

 

9.1. Підприємство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, для чого вступає у відносини з іншими юридичними та фізичними особами України (інших країн), відповідно до мети і предмету діяльності Підприємства у межах, встановлених чинним законодавством України.

9.2. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Підприємство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

9.3. Зовнішньоторговельні угоди, що укладаються Підприємством, повинні бути підписані його директором та головним бухгалтером (бухгалтером).

9.4. Валютна виручка, одержана Підприємством у результаті зовнішньоекономічної діяльності, надходить у його розпорядження і використовується після сплати податків та інших обов’язкових платежів.

 

10. Праця, соціальні гарантії трудового колективу

10.1. Трудовий колектив Підприємства складають працівники Підприємства, які своєю працею беруть участь в господарській діяльності Підприємства на підставі трудового договору, укладеного з працівником. Для виконання окремих видів робіт Підприємство  приймає громадян на роботу за договорами підряду та іншими договорами цивільно-правового характеру.                  

10.2. Підприємство забезпечує всім працюючим безпечні умови праці і несе відповідальність за шкоду, заподіяну  працівникові, в встановленому законодавством порядку.

10.3. Члени трудового колективу Підприємства підлягають обов’язковому соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню згідно законодавства України.

10.4. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами.

10.5. Трудовий колектив Підприємства:

10.5.1. розглядає і схвалює проект колективного договору та внесення змін та доповнень до нього;

10.5.2. заслуховує інформацію сторін про виконання колективного договору;

10.5.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні високопродуктивної праці, заохоченні винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

10.5.4. бере участь у вирішенні інших питань соціального розвитку Підприємства;

10.5.5. підготовка і затвердження планів перспективного розвитку Підприємства;

10.5.6.  затвердження переліку і порядку надання працівникам Підприємства соціальних пільг;

10.5.7. участь в матеріальному стимулюванні продуктивної праці працівників, заохочення їхньої винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

10.6. випадку реорганізації або ліквідації підприємства працівникам, які вивільнюються, забезпечуються  соціально-правові гарантії, передбачені діючим законодавством України на момент їх вивільнення.

10.7. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Підприємства, опрацьовуються за участю трудового колективу та уповноважених ним органів і відображаються у колективному договорі. Колективним договором встановлюються форми і системи оплати праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевою (регіональною) та територіальною угодами.

 

                                          11. Ліквідація та реорганізація Підприємства

 

11.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) Підприємства здійснюється за рішенням Засновника чи господарського суду.

11.2. Ліквідація здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і термін проведення ліквідації, а також термін розгляду заяви – претензії кредитора визначається органом, що прийняв рішення про ліквідацію Підприємства. У разі банкрутства Підприємства його ліквідація проводиться згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

11.3. Від моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Підприємством.

Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Підприємства та подає його органу, що прийняв рішення про ліквідацію.

11.4. Працівникам, що звільняються у результаті реорганізації або ліквідації, гарантується додержання їх інтересів відповідно до трудового законодавства України.

11.5. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів і розрахунків із членами трудового колективу, використовується за вказівкою Засновника.

11.6. Підприємство вважається реорганізованим або ліквідованим із моменту виключення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

11.7. У разі реорганізації Підприємства його права і обов’язки переходять до правонаступника.

 

12. Внесення змін та доповнень до Статуту

12.1. Зміни та доповнення до Статуту Підприємства вносяться відповідно до законодавства в тому ж порядку, в якому він був затверджений.

 

13. Заключні положення

13.1. Всі питання, що виникають у процесі діяльності Підприємства і не врегульовані цим Статутом, регулюються відповідно до чинного законодавства.

 

                 Секретар міської ради                                                                  Н.Пономаренко

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту