РІШЕННЯ № 412 від 02 лютого 2017 року Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування на 2017 рік

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської  області

(ДВАДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                                                     Р І Ш Е Н Н Я

Від   02 лютого  2017 року                       №  412

  

Про затвердження Порядку компенсації витрат 
автомобільним перевізникам, які здійснюють 
перевезення пасажирів, що мають право 
на пільговий проїзд на міських маршрутах 
загального користування на 2017 рік

На виконання статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 381 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017рр, з метою забезпечення перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця  на міському сполученні автомобільним транспортом загального користування, відповідно до статей 7 та 37 Закону України «Про автомобільний транспорт», керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В И Р І Ш И Л А :

 1. Затвердити:

1.1.Порядок компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування у м.Трускавець (далі – Порядок), згідно з додатком №1.

1.2. Типовий Договір на здійснення компенсаційних виплат перевізнику за перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах в м.Трускавці за рахунок коштів місцевого бюджету на 2017 рік ( далі – Договір ), згідно з додатком №2.

2. Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради здійснювати відшкодування коштів перевізникам, які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових категорій населення м. Трускавця, згідно затвердженого Порядку та укладених договорів, в межах кошторисних призначень.

3. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання розрахунків в управління праці та соціального захисту населення за пільгове перевезення пасажирів для надання компенсації покласти на перевізників, з якими укладені відповідні договори.

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності і майна.

Міський голова                                               А.Кульчинський

                                                                                        Додаток №1

                                                       до рішення

Трускавецької  міської ради

                                                                     від  02.02.2017р.  № 412

Порядок компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування у м. Трускавці на 2017 рік

 1. Порядок визначає механізм здійснення компенсаційних виплат перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах за рахунок та в межах коштів місцевого бюджету, передбачених на зазначені цілі.
 2. Законодавчою та нормативною основою Порядку є Бюджетний кодекс України, закони України про Державний бюджет України на 2017 рік, «Про автомобільний транспорт», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року  №256 «Про затвердження Порядку фінансування місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з Державного бюджету» (зі змінами та доповненнями), від 29 січня 2003 року №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги», рішення Трускавецької міської ради № 378 від 22.12.2016р « Про бюджет м.Трускавця на 2017 рік», «Про затвердження Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців м. Трускавця на 2016-2017рр», інші законодавчі і нормативні акти, що регулюють відносини у відповідній сфері.
 3. Управління праці та соціального захисту населення здійснює             компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до договорів про перевезення пасажирів між перевізниками та замовником транспортних послуг та договорів на здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян (додаток №2 до рішення Трускавецької міської ради). Договір укладається в межах кошторисних призначень.
 4. При розрахунку компенсаційних виплат за пільговий  проїзд застосовуються коефіцієнти співвідношення кількості безплатно перевезених пасажирів до пасажирів, що оплачують проїзд.
 5. Для  визначення коефіцієнтів утворюються комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування (далі – Комісія). Склад Комісії затверджується розпорядженням міського голови.
 6. Розрахунок коефіцієнтів співвідношення кількості безоплатно перевезених пасажирів і платних пасажирів проводиться на підставі акта обстеження пасажиропотоку (Додаток № 1 до Порядку), звітних документів та даних відеореєстраторів щодо кожного перевізника і, за рекомендацією Комісії, затверджується міським головою та доводиться до кожного учасника розрахунків.
 7. Комісія здійснює, у разі потреби, перевірки перевезень пільгових категорій пасажирів, результати яких відображаються в актах перевірки та зберігаються в управлінні праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради. Після проведених перевірок та виявлення невідповідностей показників, передбачених розрахунками, перевізник зобов’язаний провести перерахунок щодо суми відшкодувань.
 8. Розподіл коштів, передбачених в міському бюджеті на компенсацію, проводиться між перевізниками відповідно до рішень Комісії.
  1. Перевізники :
 9. Беззаперечно виконують вимоги Закону України “Про автомобільний транспорт” в частині надання права на пільги громадянам щодо користування транспортом;
 10. Щомісяця до 5 числа надають Управлінню праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради розрахунки суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні пасажирським транспортом на міських маршрутах за минулий місяць, за формою згідно з додатком № 2 до Порядку. Одночасно подають звітні дані перевізника за формами № 31-авто, інші форми звітності, що застосовуються перевізниками;

6.  Управління праці та соціального захисту населення:

6.1.  перевіряє подані перевізниками розрахунки та в межах бюджетних призначень складає з ними відповідні акти звіряння;

6.2.  реєструє в УДКСУ у м. Трускавці бюджетні зобов’язання;

6.3.  подає заявку на фінансування в Управління фінансів Трускавецької міської ради згідно з додатком № 3 до Порядку;

6.4. здійснює розрахунки з перевізниками за надані пільгові послуги в межах виділених коштів місцевого бюджету.

7.   Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне подання розрахунків в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради за пільгове перевезення пасажирів несуть перевізники, які здійснюють перевезення громадян пільгових категорій.

8.  У разі неподання або невчасного подання перевізниками  в управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради документів для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій громадян, відшкодування проводиться в наступному місяці.

 1. Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян припиняється у разі закінчення терміну дії договору про перевезення пасажирів, а також закінчення терміну дії або позбавлення перевізника ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.
 2.  Цей  Порядок  діє до його відміни або до затвердження центральними органами виконавчої влади відповідного нормативно-правового акта, який буде регламентувати відносини у цій сфері.

      Секретар ради                                                   Н.Пономаренко


Додаток №1

До Порядку  компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій населення

АКТ
обстеження пасажиропотоку на міському маршруті
звичайного режиму руху _________________________________
назва маршруту
Дата
Початок рейсу
Напрям
(прямий, зворотній)
Марка та № автобусу
Кількість платних пасажирів
Кількість пільгових пасажирів
1
2
3
4
5
6
РАЗОМ
х
х
х
Коефіцієнт співвідношення пільгових і платних пасажирів - ___________ (Разом (сума) гр.6 / Разом (сума) гр.5)
Представник перевізника:                                                                    Представники комісії:
_______________ (Прізвище, ініціали)                                                   _______________ (Прізвище, ініціали)
      _______________ (Прізвище, ініціали)
М.П.                                                                                                          _______________ (Прізвище, ініціали)
                                                                                                                  _______________ (Прізвище, ініціали)

                                                                                        _______________ (Прізвище, ініціали)

                    Додаток №2

До Порядку  компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій населення

Погоджено:

________________________

замовник послуг

М.П.

Розрахунок

суми компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні

пасажирським транспортом на міських маршрутах

_______________________________________________________

(назва перевізника)

_______________________________________________________

(за звітний період)

Назва маршруту

Виручка від пасажирів, що оплачують проїзд,

грн.

Тариф за одну поїздку,

грн.

Кількість пасажирів, що оплачують проїзд, чол.

(гр.1/гр.2)

Коефіцієнт співвідношення по місту

(перевізнику)

Кількість пільговиків, чол. (гр.3×гр.4)

Сума компенсації, грн.

(гр.2×гр.5)

123456

Перевізник         ________    ______________________________

                                            (підпис)                                (П.І.Б.)

М.П.

Головний бухгалтер (виконавець)   ________     _________________________

                                                                                          (підпис)                                (П.І.Б.)

„_____”  ____________ 200 __ р.

Додаток №3

До Порядку  компенсації

за пільговий проїзд окремих категорій населення

ЗАЯВКА

на суму компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян при користуванні

пасажирським транспортом на міських маршрутах

Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради         
за ___________________ місяць 2017 року
№ п/п
Перевізник
Сума компенсації
(грн.)
1
2
3
РАЗОМ
Начальник :                                                                                                   Головний бухгалтер:
_______________ (Прізвище, ініціали)                                                   _______________ (Прізвище, ініціали)
М.П.

                       


                                                            Додаток №2

                                                        до рішення  Трускавецької  міської ради

                                                          від  02.02.2017р.  № 412

ТИПОВИЙ ДОГОВІР №____

на здійснення компенсаційних виплат перевізнику  за

перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом загального користування  на міських маршрутах в м. Трускавці

за рахунок коштів місцевого бюджету на 2017 рік

м. Трускавець                                                     «____»____________   2017р.

       Управління праці та соціального захисту населення Трускавецької міської ради ( далі – Головний розпорядник), в особі начальника управління _________________, що  діє  на  підставі Положення, з однієї сторони, та __________________ (надалі – Перевізник), в особі директора  ____________________________, що діє на підставі  Статуту та Закону України «Про автомобільний транспорт», Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 року № 176 (із змінами і доповненнями) (далі – Перевізник ) з другої сторони; надалі по тексту – Сторони уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору.

1.1. Даний Договір укладений на підставі Договору №__ від _____________ між Виконавчим комітетом Трускавецької  міської ради та ___________________ на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Трускавець та регламентує відносини Сторін щодо проведення компенсації Головним розпорядником Перевізнику фактично понесених збитків (далі – понесених втрат) від  перевезень пільгових категорій громадян, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах м. Трускавця (додаток №1), відповідно до чинного законодавства в 2017 році та фінансуються по КТКВК 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».

1.2. За цим договором Перевізник зобов’язується здійснювати перевезення пільгових категорій громадян м. Трускавця, які відповідно до діючого законодавства України користуються правом безоплатного проїзду міським  автомобільним транспортом загального користування, а Головний розпорядник зобов’язується відшкодовувати Перевізнику витрати, пов’язані з безкоштовним перевезенням пільгових категорій громадян м. Трускавець пасажирським автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах.

1.3.     Компенсація Перевізнику   втрат від   перевезень  пільгових   категорій   громадян  на міських маршрутах здійснюється за методикою і розрахунком визначеним рішенням сесії Трускавецької міської ради від ________ № ___ «Про затвердження Порядку компенсації витрат автомобільним перевізникам, які здійснюють перевезення пасажирів, що мають право на пільговий проїзд на міських маршрутах загального користування на 2017 рік» та розпорядженням міського голови Трускавецької міської ради № ___  від _______________ «Про створення міської комісії з питань розрахунків обсягів компенсації витрат автомобільним транспортом загального користування на міських маршрутах».

1.4. Невід’ємною частиною даного договору на перевезення пільгових категорій громадян м. Трускавець є паспорт маршруту (схема маршруту, розклад руху, тарифи).

 1. Компенсація коштів за перевезення пільгових категорій населення м. Трускавець Перевізнику відшкодовується в межах бюджетних призначень, передбачених в  місцевому бюджеті на пільгове перевезення окремих категорій громадян, які мають право на пільговий проїзд.

 1. Права та обов’язки сторін.

2.2. Перевізник:

2.2.1. Забезпечує пільгові перевезення окремих категорій громадян, яким законодавством України надано  право пільгового проїзду на міських маршрутах відповідно до додатку №1до договору.

2.2.2. Здійснює пільгове перевезення на міських   маршрутах  за  тарифами затвердженими Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

2.2.3. Подає своєчасно і в повному обсязі Головному розпоряднику до 5 числа місяця наступного за звітним розрахунок компенсації втрат з перевезення пільгових категорій громадян.

2.2.4. До розрахунку суми компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян на міських маршрутах включаються виключно громадяни, яким надано послугу з пільгового перевезення передбачених ст. 102 Бюджетного кодексу України.

2.2.5. Забезпечує дотримання вимог, передбачених нормативно – правовими актами, що регламентують порядок перевезень пасажирів автомобільним транспортом та  Постановою Кабінету Міністрів України № 117 від 29 січня 2003 року із змінами “Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги ”.

2.2.6. Забезпечує обов’язкове розміщення в салонах транспортних засобів інформації для пасажирів: відомості про перевізника, інформацію про водія (П. І. Б.) або наявність бейджа (з П. І. Б.) у водія автобусу, перелік пільгових категорій громадян, які мають право на безкоштовний проїзд, № телефонів „гарячої лінії” для скарг і пропозицій, наявність відеореєстраторів.

2.2.7. Несе персональну відповідальність за своєчасність подання розрахунку втрат від перевезень пільгових категорій громадян, за достовірність інформації про пільговиків, включених у розрахунок та фактичну кількість перевезених пільговиків на міських маршрутах м. Трускавця з понесеними сумами витрат, які є підставою для перерахування коштів.

2.2.8. Зобов’язується належно виконувати всі умови договору на перевезення, укладеного між Перевізником та Виконавчим комітетом Трускавецької міської ради.

2.2.9. Надає банківські реквізити та юридичну адресу, а також, своєчасно повідомляє про зміни до них.

2.2.10. Забезпечує дотримання вимог чинного законодавства та діючих нормативних актів при наданні  пільг.

3. Відповідальність Сторін

3.1.     Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань, якщо доведуть, що належне виконання зобов’язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто  надзвичайних  і  невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності.

3.2.     Під непереборною силою в даному Договорі вважаються наступні події: землетрус, повінь, пожежа, епідемія, аварії на транспорті, військові дії, зміни у законодавстві, які перешкодили виконати зобов’язання.

3.3.     Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії Договору.

4.Термін дії Договору

4.1.    Даний договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом відповідного бюджетного року до 31.12.2017 року.

4.2.     Договір може бути розірвано достроково за згодою Сторін.

5. Інші умови

5.1.     Спірні питання, що виникають у процесі виконання Договору, вирішуються за згодою Сторін, а в разі недосягнення згоди – в судовому порядку.

5.2.     Договір складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

5.3.     У випадку змін у чинному законодавстві України стосовно порядку компенсації втрат від перевезень пільгових категорій громадян і переліку категорій громадян, що мають право на  пільговий проїзд на міських маршрутах Головний розпорядник скеровує Перевізнику для підписання Додаткову угоду з урахуванням змін у законодавстві.

         У випадку не підписання Перевізником отриманої Додаткової угоди цей договір вважатиметься розірваним в односторонньому порядку.

5.4.  Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін шляхом укладення нового договору або шляхом укладення договору про внесення змін до даного Договору.

5.5.     Жодна Сторона не має права передавати свої права по даному Договору третій стороні без згоди на це другої Сторони.  

5.6.     У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.7. Юридичні адреси та банківські реквізити сторін.

Головний розпорядник                                              Перевізник

                                                                

Управління праці та соціального                    ____________________________

захисту населення                                              ____________________________

Трускавецької міської  ради                            ____________________________

82200, Львівська обл., м. Трускавець                ____________________________

вул. Бориславська,1                                          ____________________________

р/р __________________                                ____________________________

МФО ____________                                        ____________________________

код ЄДРПОУ ___________                                     _________________________________

                                     

Додаток № 1

                                                                                        до Договору №__ від __ ______ 2017 року­­­­­­­­

 

СПИСОК

міських автобусних маршрутів загального користування м. Трускавця, що обслуговуються ______________________, згідно яких проводиться компенсація втрат від перевезень пільгових категорій громадян

_______________________

(період)

№ п/пНазва маршрутуВид                  марш-            рутуПеріод обслуговування маршрутуПеріод відшкодування втрат
1міський

Головний розпорядник                                              Перевізник

                                                                

Управління праці та соціального                    ____________________________

захисту населення                                              ____________________________

Трускавецької міської  ради                            ____________________________

82200, Львівська обл., м. Трускавець                ____________________________

вул. Бориславська,1                                          ____________________________

р/р __________________                                ____________________________

МФО ____________                                        ____________________________

код ЄДРПОУ ___________                                     _________________________________

                                     

Секретар ради                                                        Н.Пономаренко

поіменне голосування

Залишити відповідь

Перейти до вмісту