РІШЕННЯ № 461 від 09 березня 2017 року Про внесення змін до рішення міської ради № 41 від 24 грудня 2015 року «Про затвердження міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   09 березня 2017 року                            461

                 

Про  внесення змін до рішення міської ради

№ 41 від 24 грудня 2015 року

«Про затвердження  міської цільової

соціальної програми роботи з сімями,

дітьми та молоддю на 2016-2020 роки»

З метою підвищення ефективності реалізації державної сімейної та  молодіжної політики у м. Трускавець, забезпечення необхідних умов для соціального становлення та розвитку молоді, у зв’язку із збільшенням видатків на фінансування заходів, присвяченим 190-й річниці курорту Трускавець та проведення загальноміських тематичних заходів, враховуючи висновки профільних постійних міської ради, керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А  :

1. Внести зміни до рішення міської ради №41 від 24 грудня 2015року «Про затвердження міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки», зокрема, збільшити фінансування заходів Програми  у 2017 році та викласти  додаток №2 (Перелік заходів міської цільової соціальної програми роботи з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки у 2017 році) у новій редакції.

2. Фінансовому управлінню (М. Федоричак) передбачити кошти на фінансування заходів  Програми у 2017 році.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна (О. Карпин) та з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики  (І. Стасик).

Міський голова                                                                 А. Кульчинський

 

 

 

Додаток 1
до Порядку розроблення  міських (бюджетних) цільових програм,

 моніторингу та звітності щодо їх виконання

Паспорт міської цільової соціальної програми
роботи
з сім’ями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

                                         

 1. Ініціатор розроблення програми –Трускавецькаміськарада
 2. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми —Виконавчий комітет(відділ у справах сім’ї,молодітаспортуТрускавецькоїміськоїради)
 2. Співрозробники програми — міськийцентрсоціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолодіТрускавецькоїміськоїради
 3. Відповідальнийвиконавецьпрограми-відділусправахсім’ї,молодітаспортуТрускавецькоїміськоїрадитаміськийцентрсоціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолодіТрускавецькоїміськоїради
 4. Учасникипрограми-відділусправахсім’ї,молодітаспорту,міськийцентрсоціальнихслужбдлясім’ї,дітейтамолоді,відділосвітиТрускавецькоїміськоїради,міськігромадськіорганізації
 5. Термін реалізації програми — роки
  1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм) І етап – 2016, ІІ етап — 2017, ІІІ етап2018,

ІV етап2019, V етап 2020

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього:  649,0,0тис. грн.

 • у тому числі:
 • Коштів міського бюджету 574,0тис.грн.
 1. Коштів інших джерел (вказати) 75,0тис.грн.

Міський голова                                            Кульчинський А.Б.         _______________

                                                                                     (П.І.Б)                           (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                   

відділ у справах сімї, молоді та спорту      Коваль Р.Л.                     ______________

                                                                                  (П.І.Б.)                               (підпис)

 

Відповідальний

Виконавець Програми                   

         міський центр соціальних служб

         для сімї, дітей та молоді                                 Онаць Н.П.                    ______________

                                                                                  (П.І.Б.)                                 (підпис)

Тел.:

                                                                                                                                 Додаток

                                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                                          № 461 від 09.03.2017р.

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З СІМЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

НА 2016-2020 РОКИ

1. Правові підстави

Міська цільова соціальна програма роботи з сім’ями, дітьми та молоддю  на 2016-2020 роки (далі – Програма) розроблена на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки” від 30 вересня 2015 року № 1018-р, Закону України про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, Закон України про попередження насильства в сім’ї, з метою організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю у м. Трускавці, керуючись п.22 ст. 26 Закону Украни “Про місцеве самоврядування в Україні”.

2. Мета Програми

            Мета Програми полягає у необхідності підвищення ефективності реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, створенні сприятливих умов для розвитку молоді, сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей.    

 Основним завданням програми є:

        надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

        сприяння проявам ініціативи та активності у молодих людей в усіх сферах життєдіяльності суспільства, залучення їх до участі у формуванні та реалізації державної політики щодо  розв’язання  соціальних проблем молоді;

        утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських  життєвих принципів;

        соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, які перебувають ускладних життєвих обставинах, прийомних сімей та ДБСТ

        проведення інформаційно-просвітницької роботи (у тому числі, виготовлення та розміщення соціальної програми), спрямованої на популяризацію здорового способу життя, запобігання тютюнопалінню, вживанню алкоголю та наркотиків, зниження шкоди від вживання наркотиків, дотримання безпечної сексуальної поведінки;

        підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій та їх спілок;

        забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій;

        надання  можливості різним категоріям дітей проявити свої творчі здібності під час участі у міських виставках, конкурсах, фестивалях;

        підтримка та розвиток волонтерського руху.

3. Відповідальний виконавець Програми

Відповідальні за виконання Програми – відділ у справах сім’ї, молоді та спорту та міський центр  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.       

              

4. Завдання і напрямки реалізації Програми

– Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм;

– Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям;
– Адресні соціальні послуги та допомоги;
– Літнє оздоровлення та відпочинок дітей;

– Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів.

– Діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій;

– Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді;

– Соціальна реклама та благодійні акції;

– Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ;

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій.

                                            

                                             5. Фінансове забезпечення Програми

 Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які щороку передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті, а також коштів державного та обласного бюджетів, спонсорів, інвесторів та інших джерел, які не суперечать чинному законодавству України. Згідно з додатком №2.

 

6. Очікувані результати виконання Програми

В результаті  виконання програми очікується:

        Підвищення  ефективності  реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забезспеченння необхідних умов для                                                                                 соціального становлення та розвитку молоді;

        активізація молодіжного руху, надання йому більшої масовості та авторитетності;

        поліпшення соціальної роботи з сім’ями, та молоддю;

        розвиток сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

        формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

        залучення юнаків та дівчат до оволодіння культурними цінностями українського народу;

        створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

        зниження рівня антигромадських, негативних проявів серед молоді, поліпшення правового виховання молодих людей;

        зміцнення і стабілізація стрруктури органів державної влади, який займаються розвязаням молодіжних проблем, постійне збільшення обсягів фінансування програм у молодіжній сфері;

        створення системи інформаційного забезпечення реалізації молодіжної політики, доступу молодіжних і дитячих громадських організацій до засобів  масової інформації.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Організаційне забезпечення та контроль за виконанням заходів з реалізації Програми здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

Секретар ради                                                                      Н. Пономаренко


Додаток 2

до Порядку розроблення міських (бюджетних) цільових програм, моніторингу та звітності щодо їх виконання

Ресурсне забезпечення

міської цільової соціальної програми роботи з сімями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

83,0

182,0

115,0

127,5

141,0

648,5

у тому числі

міський бюджет

77,0

168,0

99,0

109,5

120,0

573,5

кошти небюджетних джерел**

6,0

14,0

16,0

18,0

21,0

75,0

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи
головного
розпорядника коштів                      Кульчинський А.Б.                           ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                 (підпис)

Відповідальний
виконавець
Програми

відділ у справах сімї, молоді та спорту           Коваль Р.Л.                                        ______________

                                                                                   (П. І. Б.)                                                  (підпис)

                        Відповідальний

                        Виконавець Програми

                        міський центр

                        соціальних служб для сімї,

                        дітей та молоді                                                    Онаць Н.П.                                           ______________

                                                                                                             (П.І.Б.)                                                     (підпис)

                                                                                                       

ПЕРЕЛІК

заходів  міської цільової соціальної програми роботи з сімями, дітьми та молоддю на 2016-2020 роки

у 2017 році

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі

Очікуваний результат

1.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сімї, загальноміський конкурс «Міс Весна», до Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей,  Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів (дельфінотерапія), Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

2017

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет; залучені кошти; кошти спонсорів інші джерела фінансування.

34,0

12,5

Формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральних, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної    самосвідомості

Всього

 

46,5

2.

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

2017

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради


Міський  бюджет. 

20,0

Заохочення дітей та молоді міста до поглиблених знань, вдосконалення навиків та майстерності у навчанні, мистецтві та спорті

Всього

 

20,0

3.

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Забезпечення дітей шкільного віку із багатодітних сімей, в яких виховується 4- і більше дітей шкільним приладдям

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім‘ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

Служба соціальної підтримки сімей;

КЦСТурбота;    

Служба соціально-профілактичної роботи;

2017

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет;

Залучені кошти

5,0

                 2,0

Задоволення  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

 

Всього

 

7,0

 

4.

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

2017

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

18,0

Створення умов для поліпшення здоров’я молоді, формування навичок здорового способу життя

 

 

Всього

 

18,0

 

5.

Літнє оздоровлення та відпочинок дітей

Забезпечення програми літнього оздоровлення та відпочинку дітей , в тому числі для дітей соціально-незахищених категорій та обдарованих дітей в УДЦМолода Гвардія

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; відділ освіти.

Розподіл путівок за кошти обласного бюджету

Створення умов для поліпшення здоров’я молоді, формування навичок здорового способу життя

 

6.

Організація та проведення загальноміських молодіжних    розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів (День молоді)

2017

Відділ у справах сімї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти.

10,0

Забезпечення змістовного дозвілля та відпочинку молоді

 

 

Всього

 

10,0

 

7.

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація пізнавально-краєзнавчих поїздок  і екскурсій для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради;

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

20,0

12,5

Підвищення культурного рівня, ознайомлення з історією та культурою рідного краю, виховання любові до своєї країни

 

 

Всього

 

32,5

 

8.

Діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтерського руху серед дітей та молоді.

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради

Міський бюджет, залучені кошти.

7,2

Формування у молоді основ гуманістичного світогляду, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості

 

 

Всього

 

7,2

 

9.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

2017

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради;

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет, залучені кошти.

1,8

3,7

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді, зниження рівня негативних проявів серед молоді,

 

 

Всього

 

5,5

 

10.

Соціальна реклама

Виготовлення та поширення соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сімї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

2017

Відділ у справах сімї, молоді і спорту міської ради

Міський бюджет

4,0

Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді.

 

 

Всього

 

4,0

 

11.

Благодійні акції

Проведення благодійних акційВеликодній кошик,Серце до серця,Готуємо дітей до школи,Чистий дім” , “Кутя на столі — добробут в сімї” та ін.

2017

Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

14,3

Задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

 

Всього

 

14,3

 

12.

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції  та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб

2017

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

3,0

Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

 

 

Всього

 

3,0

 

 

Загальна сума

 

Відділ у справах сімї, молоді і спорту міської ради

Міський бюджет

120,0

 

 

Загальна сума

 

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

48,0

 

 

Всього по Програмі

 

Міський бюджет

168,0

 
              


Додаток 4
до Порядку розроблення міських
(бюджетних) цільових програм, моніторингу
та звітності щодо їх виконання

  

«Затверджено»

  Міський голова

Кульчинський  А.Б. _________

«__» __________ 20__ року

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З СІМЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

НА 2016-2020 РОКИ

Повна назва Програми

Погоджено

Голова постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна

 Карпин О.Р.  __________

«__»__________ 20_ року

 

Погоджено

Голова постійної  комісії з питань освіти, культури, соціального захисту, охорони здоров’я, санаторно-курортної сфери та молодіжної політики

Стасик І.С. ___________

«__» __________ 20__ року

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить програма

Пономаренко Н.А. ___________

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

міської ради

Федоричак М.М. _________

«__» ________ 20__ року

МП

Погоджено

Начальник планово-економічного відділу управління розвитку міста

Заверюха М.Р. _________

«__» ________ 20__ року

МП

 

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

Коваль Р.Л. ____________

«__» __________ 20__ року

МП

м. Трускавець

  20__ рік


                                                                                                                                                                                Додаток 3

до Порядку розроблення міських
(бюджетних)
цільових програм, моніторингу
та
звітності щодо їх виконання

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

МІСЬКА ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

РОБОТИ З СІМЯМИ, ДІТЬМИ ТА МОЛОДДЮ

НА 2016-2020 РОКИ

(назва програми)

з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2016 рік***

1.

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, загальноміський конкурс «Міс Весна», до Міжнародного дня сімї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів  , од. 9

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

12

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної    самосвідомості;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 12,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 562

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,3

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

      Виплати стипендій     міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

12

Заохочення за особливі досягнення у навчанні, мистецтві та спорті.

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 12,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 600

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, %  100

3

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім‘ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

        Служба соціальної підтримки сімей;

        КЦСТурбота;

        Служба соціально-профілактичної роботи.   

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді, тис. грн. 1,0

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

             

     

         1,0

Задоволення  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 100

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 16,0

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

16

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб 36

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 444

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних   розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді (День Молоді)

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 3

Відділ у справах сімї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти.

3

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 3,0

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 562

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

Завдання 6

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація пізнавально-краєзнавчих поїздок  і екскурсій для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 4

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

16,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 180

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 4,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.  тис. грн. 1,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет, залучені кошти.

1

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість  дитячих і молодіжних громадських організацій од. 3

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, грн. 330

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 3,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

3

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 30

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 100

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та розміщення соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сімї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 2,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

2

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 4

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 500

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акційВеликодній кошик,Серце до серця,Готуємо дітей до школи,Чистий дімта ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.12,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

12

задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 4

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 3000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції  та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.1,0

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

1

Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість  проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 4

Ефективності

Середні витрати на один  захід, грн. 0,25

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2017 рік***

1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, загальноміський конкурс «Міс Весна», до Міжнародного дня сімї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів (дельфінотерапія), Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів  , од. 17

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет; залучені кошти; кошти спонсорів інші джерела фінансування

46,5

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної    самосвідомості;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 42,5 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів,700 осіб

Ефективності

Середні витрати на один захід, 2,5тис. грн.

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, 1,2%

2.

Завдання 2

      Виплати стипендій     міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, 20 осіб

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

20,0

Підвищення  ефективності  реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                 соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови , 20,0тис.грн.

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , 1000,0грн.

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, % 

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім‘ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

        Служба соціальної підтримки сімей;

        КЦСТурбота;

        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді, 7,0тис. грн.

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет; залучені кошти

             

               7,0

Задоволення  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, 10 шт.

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, 700,0грн.

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, 100%

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, 18,0тис. грн.

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

18,0

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, 40 осіб

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, 450,0грн.

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, 1%

5

          Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних    розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді (День Молоді)

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, 5 од.

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти.

10,0

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних програм, 10,0тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, 650 осіб

Ефективності

Середні витрати на один захід , 2,0 тис. грн.

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком,1,2 %

6

          Завдання 6

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація пізнавально-краєзнавчих поїздок  і екскурсій для дітей  пільгових та незахищених категорій, сімей та обдарованої молоді

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, 8 од.

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

32,5

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, 320 осіб

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, 4,4тис. грн.

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, 2 %

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді (ГО “Пласт”, ГО “УМХ)

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді. (7,0тис. грн.)

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет, залучені кошти.

7,2

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість  дитячих і молодіжних громадських організацій, 2од.

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, 3500 грн.

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, %

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді (5,5тис.грн.)

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

5,5

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, 30шт.

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді, 183,0грн.

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями, семінарами порівняно з минулим роком %

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та поширення соціальної реклами з метою  попередження насильства в сімї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, 3,0тис. грн.

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради

Міський бюджет

4,0

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, 3 шт.

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, 1000 грн.

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, %

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акційВеликодній кошик,Серце до серця,Готуємо дітей до школи,Чистий дім”, “Кутя на столі — добробут в сім’ї та ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, 17,0тис. грн.

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

14.3

задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій,5 од  

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, 3400грн.

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, %

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції  та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.3

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

3,0

Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість  проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 3

Ефективності

Середні витрати за однин  захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, %

2018 рік***

1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сімї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів  , од. 10

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

14

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної    самосвідомості;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 14,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 662

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,4

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

12,0

Підвищення  ефективності  реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                 соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 12,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 600

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, %  100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім‘ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

        Служба соціальної підтримки сімей;

        КЦСТурбота;

        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді, тис. грн. 2,0

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

             

              

2,0

Задоволення  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 200

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 18,0

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

18

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб 40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 450

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

       Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних    розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, 5од.

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти.

10,0

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних програм, 10,0тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, 562 осіб

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

            Завдання 6

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація  поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 5

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

25,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 200

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 5,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.  тис. грн. 3,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет, залучені кошти.

3

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість  дитячих і молодіжних громадських організацій од. 4

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, грн. 750

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 7,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

7

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 35

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 200

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сімї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 7,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

7

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт.5

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1400

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акційВеликодній кошик,Серце до серця,Готуємо дітей до школи,Чистий дімта ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.16,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

16

задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 4

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 4000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції  та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.4

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

4

Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість  проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 4

Ефективності

Середні витрати за однин  захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2019рік***

1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сімї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів  , од. 10

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

15,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної    самосвідомості;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 15,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 662

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,5

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

12,0

Підвищення  ефективності  реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                 соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 12,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 600

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, %  100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім‘ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

        Служба соціальної підтримки сімей;

        КЦСТурбота;

        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді, тис. грн. 3,0

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

             

               3,0

 

Задоволення  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 300

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 18,0

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

18

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб 40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 450

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

        Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних    розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 4

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти.

8

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 8,0

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 562

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 2,0

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

           Завдання 6

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація  поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 6

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

28

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 240

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 4,7

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.  тис. грн. 4,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет, залучені кошти.

4

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість  дитячих і молодіжних громадських організацій од. 4

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, тис. грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 7,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

7

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 30

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 233

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сімї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 9,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

9

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 9

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1000

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акційВеликодній кошик,Серце до серця,Готуємо дітей до школи,Чистий дімта ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.17,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

17

задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 4

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 4250

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції  та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.5

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

5

Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість  проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 5

Ефективності

Середні витрати за однин  захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

2020 рік***

1

Завдання 1

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм.

Організація та проведення загальноміських тематичних заходів, конкурсних програм до Дня святого Валентина, Міжнародного дня сімї, Дня Героїв, Міжнародного дня захисту дітей, Дня молоді, Міжнародного дня боротьби зі СНІДом, Міжнародного дня інвалідів, Всесвітнього дня боротьби зі Снідом, Новорічно-Різдвяних свят.

Затрат

Кількість міських тематичних заходів  , од. 10

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради; міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молод

Міський бюджет; кошти спонсорів інші джерела фінансування

17,0

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної    самосвідомості;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, 17,0 тис.грн.

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 762

Ефективності

Середні витрати на один захід , тис. грн. 1,7

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

2.

Завдання 2

Виплати стипендій міського голови обдарованим дітям.

Забезпечення виплати стипендій міського голови обдарованим дітям міста згідно з Положенням про стипендію міського голови.

Затрат

Кількість степендіатів міського голови, яким призначається степендія, осіб 20

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради;

Міський бюджет

12,0

Підвищення  ефективності  реалізації державної сімейної та молодіжної політики у м. Трускавці, забеспеченння необхідних умов для                                                                                 соціального становлення та розвитку молоді;

Продукту

Обсяг витрат на забезпечення виплати степендій степендіатам міського голови ,тис.грн. 12,0

Ефективності

Середні витрати на забезпечення виплати степендії степендіату , грн. 600

Якості

Динаміка кількості виплат стипендій степендіатам міста, яким виплачується степендія міського голови, в порівнянянні з минулим роком, %  100

3.

Завдання 3

Адресні соціальні послуги та допомоги.

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім‘ям, дітям та молоді через спеціалізовані служби:

        Служба соціальної підтримки сімей;

        КЦСТурбота;

        Служба соціально-профілактичної роботи.    

Затрат

Надання комплексу адресних соціальних послуг та допомог сім’ям, дітям та молоді, тис. грн. 4,0

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

             

4,0

              

Задоволення  соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість послуг, шт. 10

Ефективності

Середні витрати на надання однієї послуги, грн. 400

Якості

Питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які в наслідок отриманих соціальних послуг розв’язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %100

4

Завдання 4

Дитячо-юнацький наметовий табір для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів Станиці Трускавець Пласту-НСОУ

Затрат

Обсяг видатків на проведення літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, тис. грн. 18,0

Відділ у справах сімї, молоді та спорту міської ради

Міський бюджет

18

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплиння молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Продукту

кількість учасників літнього оздоровчого дитячо-юнацького наметового табору для пластунів, осіб 40

Ефективності

Середні витрати за одного учасника табору, грн. 450

Якості

Збільшення кількості учасників табору в порівнянні з минулим роком, %1

5

                Завдання 5

Організація та проведення загальноміських молодіжних    розважальних заходів.

Організація та проведення загальноміських молодіжних розважальних заходів з метою організації змістовного дозвілля та відпочинку дітей та молоді.

Затрат

Кількість міських молодіжних розважальних заходів, од. 4

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет та залучені кошти.

5

створення умов для поліпшення здоров’я молоді, охоплення молоді рухом та здоровий спосіб життя, заняттями фізичною культурою та спортом, що позитивно вплине на зменшення захворюваності молоді, формування навичок здорового способу життя;

Обсяг витрат на організацію та проведення міських тематичних заходів та конкурсних прогам, тис.грн. 5,0

Продукту

Кількість учасників міських тематичних заходів, осіб 762

Ефективності

Середні витрати на один захід ,. грн. 1250

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими міськими заходами, в порівнянні з минулим роком, % 2

6

            Завдання 6

Організація  поїздок для дітей, сімей та молоді пільгових та незахищених категорій

Організація  поїздок дітей та молоді на обласні заходи, що проводить управління молоді та спорту Львівської облдержадміністрції.

Затрат

Кількість пізнавально-краєзнавчих поїздок, од. 5

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет;

обласний бюджет.

29

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

Кількість осіб, які взяли участь в пізнавально-краєзнавчих поїздках, осіб 200

Ефективності

Середні витрати за одну поїздку, тис. грн. 5,8

Якості

Збільшення кількості учасників охопленими пізнавально-краєзнавчими поїздками, в порівнянні з минулим роком, % 1

7

Завдання 7

Діяльність дитячих

і молодіжних громадських організацій

Сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.

Затрат

обсяг видатків на сприяння діяльності дитячих і молодіжних громадських організацій, розвитку волонтеського руху серед дітей та молоді.  тис. грн. 5,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет, залучені кошти.

5

формування у молоді основ гуманістичного світогляду, пріоритетності високих моральни, культурних, загальнолюдських цінностей, утвердження почуття патріотизму та національної самосвідомості;

Продукту

кількість  дитячих і молодіжних громадських організацій од. 5

Ефективності

Середні витрати на діяльність одної громадської організації, тис.грн. 1,0

Якості

Збільшення кількості молодіжних громадських організацій, в порівнянні з минулим роком, % 1

8

Завдання 8

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді.

Проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді з питань формування позитивної поведінки, пропаганди здорового способу життя, профілактики негативних явищ та правопорушень.

Затрат

обсяг видатків на проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, тис. грн. 8,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

8

Продукту

кількість проведення навчально-тренінгових програм, лекцій, семінарів, диспутів для молоді, шт. 40

Ефективності

Середні витрати на проведення одного навчально-тренінгового заходу для молоді,, грн. 200

Якості

Збільшення кількості учасників охоплених навчально-тренінговими програмами, лекціями , семінарами порівняно з минулим роком % 2

9

Завдання 9

Соціальна реклама

Виготовлення та пошириння соціальної реклами з метою розвитку волонтерського руху, попередження насильства в сімї, профілактики поширення ВІЛ/СНІДу та інш.

Затрат

обсяг видатків на виготовлення та розміщення соціальної реклами, тис. грн. 10,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

10

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

Продукту

кількість виготовленої та розміщеної соціальної реклами, шт. 10

Ефективності

Середні витрати за одну виготовлену та розміщену соціальну рекламу, грн. 1000

Якості

Збільшення розміщення соціальної реклами в порівнянні з минулим роком, % 1

10

Завдання 10

Благодійні акції

Проведення благодійних акційВеликодній кошик,Серце до серця,Готуємо дітей до школи,Чистий дімта ін.

Затрат

обсяг видатків на проведення благодійних акцій, тис. грн.20,0

Відділ у справах сім’ї, молоді і спорту міської ради; Міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Міський бюджет

20

задоволення соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Продукту

кількість проведених благодійних акцій, од 5

Ефективності

Середні витрати на одну благодійну акцію, грн. 4000

Якості

Збільшення кількості проведених благодійних акцій, в порівнянні з минулим роком, % 2

11

Завдання 11

Соціально та психологічна підтримка учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб

Надання соціальної та психологічної підтримки учасників антитерористичної операції  та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;

Затрат

обсяг видатків на організацію круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, тис. грн.6,0

Міський центр соціальних служб для сімї, дітей та молоді

Міський бюджет

6

Відновлення соціальних функцій, психологічного і фізичного стану учасників АТО та внутрішньо переміщених осіб.

Продукту

кількість  проведих круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи , од. 6

Ефективності

Середні витрати за однин  захід, грн. 1000

Якості

Збільшення кількості проведених круглих столів, майстер-класи та розважальні заходи, в порівнянні з минулим роком, % 2

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо. ** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Міський голова                                                                        Кульчинський А.Б.                  ______________

                                                                                                         (П. І. Б.)                                         (підпис)

Відповідальний
виконавець
Програми

відділ у справах сімї, молоді та спорту                              Коваль Р.Л.                       ______________

                                           (П. І. Б.)                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець
Програми

                                   міський центр соціальних служб

                                   для сімї, дітей та молоді                                                          Онаць Н.П.                   ______________

                                                (П. І. Б.)                                               (підпис)

          

Поіменне голосування

 

Залишити відповідь