УКРАЇНА

                                                                     ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА                       

Львівської області

                                                               (ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  09 березня  2017  року                        №  463

        

Про внесення змін до рішення міської ради №38 від 24.12.2015р. « Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.» 

      Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України, з метою утримання об’єктів благоустрою міста в належному стані, забезпечення проведення робіт по капітальному ремонту об’єктів житлового фонду  та  покращення умов проживання мешканців  м.Трускавець, міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

     1. Внести зміни до рішення міської ради №38 від 24.12.2015р. «Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства м.Трускавця на 2016-2018 рр.»       та викласти  в новій редакції, що додається.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна

 ( О.Карпин).

                  Міський голова                                  А.Кульчинський                        

                           

     

 

Додаток

до рішення міської  ради

№ 463  від  09.03.2017  р.

   Паспорт
міської цільової Програми

розвитку житлово-комунального господарства

м. Трускавця  на 2016-2018рр.

                                                  (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми управління житлово-комунального господарства і будівництва  Трускавецької міської ради    

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
 1. Співрозробники програми КП “Трускавецьжитло”, КП “Парк  “Курортний”

 1. Відповідальний виконавець програми_ УЖКГіБ

                                                                      Трускавецької міської ради 

 1. Учасники програми_УЖКГіБ, міські комунальні підприємства та ін.

 1. Термін реалізації програми____2016- 2018рр.     ______________

 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__ 2016 рік;  2017 рік;   2018 рік. __

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього: 60514,3 тис.грн. у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету    –  60514,3 тис.грн.
 2. Коштів інших джерел (вказати)________-_____
 3. Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        ______________                ______________

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми                

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.__                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Тел.:5-40-05

         Секретар ради                                                             Н.Пономаренко                


Додаток

до рішення міської  ради

№  463  від  09.03.2017  р.

   Ресурсне забезпечення міської  цільової Програми

   розвитку житлово-комунального господарства

                                                                                   м.Трускавця на 2016-2018рр.

 (назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016_ рік

2017  рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

17142,7

21162,3

22209,3

60514,3

у тому числі

міський бюджет

17142,7

21162,3

22209,3

60514,3

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів        Начальник   УЖКГ і Б

Максимич С.В.___                                              _______________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                   (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                          Начальник  УЖКГ і Б

Максимич С. В.______                        _________________________                       (П. І. Б.)                                                                           (підпис)

тел.:5-40-05

               Секретар ради                                                       Н.Пономаренко


Додаток

до рішення міської  ради

№  463  від  09.03.2017  р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної цільової

Програма розвитку житлово-комунального господарства    м.Трускавця на 2016-2018рр.

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

  

Джерела**

Обсяги

  

2016 рік***

  

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

892,0

Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста

  

продукту , тис.кВт.

1188

  

ефективності, грн./кВт

0,75

  

якості, %

100

  

-технічне обслуговування  освітлювальних мереж

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

762,2

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

  

продукту світлоточок,шт.

1631

  

ефективності,грн./шт.

466

  

якості, %

100

  

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою(вулиць міста)

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

188,0

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

  

продукту ,шт.

16

  

ефективності т.грн./шт

11,75

  

якості,%

100

  

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/

  

Встановлення дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створення на дорогах належних умов безпечного руху пішоходів; зниження показників аварійності і забезпечення безпеки руху

  

продукту ,шт.

71

  

ефективності,т.грн./шт

1,41

  

якості

100

  

Нанесення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

332,2

Організація дорожнього руху

  

продукту ,м ²

2000

  

ефективності,т.грн./м ²

0,17

  

якості

100

  

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

431,8

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення

  

продукту ,км

60

  

ефективності, т.грн/км

6,67

  

якості, %

100

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

8272,3

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

  

  

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

194,7

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

  

продукту , шт..

90

  

ефективності т.грн./шт..

1,6

  

якості, %

100

  

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

932,1

Утримання тротуарів в належному стані

  

продукту , м2

2400

  

ефективності т.грн./м2

250

  

якості, %

100

  

Поточний ремонт обєктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

400,0

Забезпечення утримання в належному стані об’єктів благоустрою

  

продукту , шт.

                      18                    

  

ефективності т.грн./шт.

22,2

  

якості, %

100

  

2.

Капітальний ремонт житлового фонду

КП “Трускавець-житло”

Ремонт покрівлі

1203,3

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

  

продукту , м ²

3166

  

ефективності,грн./м ²

380,0

  

якості, %

100

  

Ремонт мереж електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1837,0

Покращення фізичного стану та збільшення потужності електромереж житлових будинків

  

продукту м.п.

537,6

  

ефективності грн./м.п.

74,4

  

якості,%

100

  

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1397,1

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

  

продукту ,шт.

5

  

ефективності т.грн./шт

279,4

  

якості,%

100

  

Ремонт системи водопостачання та каналізації

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

200,0

Покращення фізичного стану  каналізаційних  мереж житлових будинків

  

продукту

420

  

ефективності т.грн./м

0,476

  

якості,%

100

  

Усього на етап або на програму:

17142,7

  

2017 рік***

  

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії на вуличне освітлення та зовнішні електромережі

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1600,0

Забезпечення електроенергією та  освітлення вулиць міста

  

продукту тис.кВт

711

  

ефективності грн./кВт

2,25

  

якості,%

100

  

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(технічне обслуговування освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

980,0

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

  

продукту,світлоточок

1631

  

ефективності, грн/світлот.

601

  

якості,%

100

  

Вуличне освітлення та зовнішні електромережі

(забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Збільшення кількості відремонтованих світлоточок, працюючих мереж освітлення

  

продукту ,км

60

  

ефективності, т.грн./км

8,33

  

якості,%

100

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

9648,5

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

  

– проведення паспортизації об’єктів благоустрою

(вулиць міста)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

203,8

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

  

продукту , один.

10

  

ефективності,тис.грн/од.

20,3

  

якості,%(співвідн.до попереднього року)

100

  

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху  :

  

Встановлення та ремонт дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

  

продукту ,шт.

70

  

ефективності,т.грн./шт

1,2

  

якості,%

100

  

Нанесення  та відновлення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Організація дорожнього руху

  

продукту ,м ²

1086

  

ефективності,т.грн./шт

0,46

  

якості,%

100

  

-забезпечення  поточних ремонтів об’єктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Забезпечення належного стану об’єктів благоустрою

  

продукту, шт.

18

  

ефективності       т.грн/шт

27,7

  

якості,%

100

  

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

165,0

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

  

продукту, шт.

90

  

ефективності       т.грн/шт

1,83

  

якості,%

100

  

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1430,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів

  

продукту, шт.

4833,4

  

ефективності       т.грн/шт

295,86

  

якості,%

100

  

2.

Капітальний ремонт житлового фонду

КП “Трускавець-житло”

  

Ремонт дахів

(покрівлі)

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

2359,0

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

  

продукту м ²

5486

  

ефективності,грн./м ²

0,43

  

якості,%

100

  

Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової  каналізації

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

620,0

Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків

  

продукту м/п

1823,5

  

ефективності,грн/м.п

0,34

  

якості,%

100

  

Ремонт ліфтів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

641,0

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

  

продукту ,шт.

2

  

ефективності,т.грн/шт

320,5

  

якості,%

100

  

Ремонт мереж електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1915,0

Покращення фізичного стану  електромереж житлових будинків

  

продукту м/п

2252,9

  

ефективності,грн/м.п

0,85

  

100

  

затрат , т.грн.

  

Усього на етап або на програму

21162,3

  

2018 рік

 

1.

Виконання робіт по благоустрою міста

Оплата вартості використаної електроенергії

затрат , тис.грн.

1281,9

Забезпечення електроенергією   освітлення вулиць міста

  

продукту , тис.кВт.

1756

  

ефективності, грн./кВт

0,74

  

якості, %

100

  

-технічне обслуговування освітлювальних мереж

затрат , тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1200,0

Забезпечення безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

  

продукту світлоточок,шт.

1631

  

ефективності,грн./шт.

735,8

  

якості, %

100

  

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

 / одержувач б/к  КП«Парк Курортний»/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

14059,2

Забезпечення санітарного очищення вулиць міста, вивезення побутових відходів, утримання міських кладовищ, догляд за деревами, кущами, газонами

  

– проведення паспортизації   об’єктів благоустрою              (вулиць міста)

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

215,8

Інвентаризація дорожньо-вуличної мережі

  

продукту ,шт.

10

  

ефективності т.грн./шт

21,58

  

якості,%

100

  

-забезпечення утримання та поточний ремонт засобів безпеки руху : /дорожніх знаків, дорожньої розмітки/

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

  

продукту ,шт.

  

ефективності т.грн./шт

  

якості,%

  

Встановлення дорожніх знаків

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

100,0

Створити на дорогах належні умови безпечного руху пішоходів; знизити показники аварійності і забезпечити безпеку руху

  

продукту ,шт.

74

  

ефективності,т.грн./шт

1,2

  

якості

100

  

Нанесення  дорожньої розмітки

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

382,1

Організація дорожнього руху

  

продукту ,м ²

1910

  

ефективності,т.грн./м ²

0,2

  

якості

100

  

-забезпечення поточного ремонту освітлювальних мереж

затрат ,тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Проведення поточного ремотну освітлювальних мереж для  безперебійного функціонування мереж зовнішнього освітлення міста

  

продукту ,км

60

  

ефективності, т.грн/км

9,17

  

якості, %

100

  

Очищення ливневих решіток

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

172,3

Проведення заходів щодо належного утримання та функціонування дощової каналізації

  

продукту , шт.

165

  

ефективності т.грн./шт.

1,044

  

якості, %

100

  

Поточний ремонт тротуарів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

700,0

Проведення робіт по поточному ремонту тротуарів забезпечить покращення якості  тротуарів

  

продукту , м2

1935

  

ефективності т.грн./м2

0,312

  

100

  

якості, %

  

Поточний ремонт обєктів благоустрою

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Забезпечення  утримання в належному стані об’єктів благоустрою

  

продукту , шт.

18

  

ефективності т.грн./м2

25,0

  

якості, %

100

  

2.

Капітальний ремонт житлового фонду:

КП “Трускавець-житло”

Ремонт покрівлі

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1850,0

Покращення фізичного стану покрівлі житлових будинків

  

продукту , м ²

4111,1

  

ефективності,грн./м ²

0,45

  

якості, %

100

  

Ремонт системи водопостачання та мереж дощової та побутової  каналізації

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

307,3

Покращення фізичного стану систем водопостачання житлових будинків

  

продукту , м.п.

740

  

ефективності грн./м.п.

0,415

  

якості %

  

Ремонт мережі електропостачання

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

390,7

Покращення фізичного стану електромереж житлових будинків

  

Продукту т. м.п.

415,6

  

ефективності грн./м.п.

0,94

  

якості,%

100

  

Ремонт ліфтів

затрат ,т.грн

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

330,0

Покращення фізичного стану ліфтів житлових будинків

  

продукту ,шт.

1

  

ефективності т.грн./шт

330,0

  

якості,%

100

  

Ремонт приміщень та конструктивних елементів

затрат , т.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

120,0

Покращення фізичного стану   фасаду житлових будинків

  

продукту , м ²

113,2

  

ефективності грн./м ²

1,06

  

якості %

100

  

Усього на етап або на програму:

              22209,3            

  
                                

Начальник  УЖКГіБ                       Максимич С. В. ______________

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКГіБ                        Максимич С. В.  ________________

 

 

                                                            Секретар ради                                                   Н.Пономаренко

Поіменне голосування

                                

Залишити відповідь

Перейти до вмісту