РІШЕННЯ № 464 від 09 березня 2017 року Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2015року № 806 « Про затвердження міської програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2015-2017 роки»

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                                              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  09  березня  2017  року                 №  464

        

Про внесення змін до рішення міської ради від 31.03.2015року № 806 « Про затвердження міської програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2015-2017 роки»

З метою забезпечення надійної експлуатації житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та більш ефективним використанням коштів міського бюджету, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

1.  Внести зміни до рішення міської ради від 31.03.2015р.№806 «Про затвердження міської цільової Програми фінансової  підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2015-2017 роки”, та  викласти  в новій редакції, згідно додатків №№ 1-3.

 1.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин)

Міський голова                                                   А.Кульчинський

 

 

                                                                                                        Додаток № 1

                                                                                                до рішення міської ради

                                                                                                   № 464   від  09.03.2017 р.

     Паспорт

      міської цільової

Програми фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2015-2017 роки

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                  УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ __
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ,               ________
 1. 7.Термін реалізації програми                     2015р., 2016р., 2017р.
 1. 1.Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього _________________________6157,1_тис. грн.             

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету _____________________6157,1_тис.грн.  
 2. 2.Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

 Керівник установи –
головного розпорядника  

коштів

              ______________

Начальник   УЖКгіБ                    Максимич С. В.               ______________

                                                                 (П.І.Б.)                                          (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УЖКгіБ                    Максимич С. В.             ________________

                                                                 (П.І.Б.)                                          (підпис)

           Секретар міської   ради                                                   Н.Пономаренко


Додаток № 2

до рішення міської ради

№  464  від 09.03.2017р.

Ресурсне забезпечення міської  цільової

Програми фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2015-2017 роки

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2015 рік

2016рік

2017 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

481,7

1495,3

4180,1

6157,1

у тому числі

       

міський бюджет

481,7

1495,3

4180,1

6157,1

кошти небюджетних джерел**

       

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

              ______________

Керівник установи –
головного розпорядника  

коштів

 

Начальник  УЖКгіБ                      Максимич С. В.              ______________

                                                                (П.І.Б.)                                           (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.             ________________

                                                                 (П.І.Б.)                                           (підпис)

                                                                         Секретар ради                                Пономаренко Н.А.

     


Додаток № 3

до рішення міської ради

№  464  від 09.03.2017 р.

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2015-2017 роки

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2015 рік***

1.

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

331,7

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків що перебувають на балансі ОСББ

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

1220,4

ефективності, грн./м.кв.

271,8

якості : відношення  загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту  ,%

100

Реконструкція електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

150

Реконструкція   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: довжина електромереж, м.п..

1303,2

ефективності, грн./м.п.

115,1

якості : відношення  загальної  протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту  ,%

100

Усього на етап або на програму:

            481,7

2016 рік***

1.

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

550

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків що перебувають на балансі ОСББ

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

1964

ефективності, грн./м.кв.

280

якості : відношення  загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту  ,%

100

Реконструкція електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

579,0

Реконструкція   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту м./пог.

4632

ефективності, грн./м.пог.

125

якості :,%

100

Реконструкція системи водопостачання,мереж дощової та побутової  каналізації

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

116,3

 Реконструкція  мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за

міною труб

Продукту: протяжність, м.п.

244,3

Ефективності  грн./м.п.

476,0

якості :відношення кількості дерев та самосіву що потребує видалення до загальної кількості дерев ,%

100

Реконструкція ліфтів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

250,0

Проведення реконструкції ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: шт..

1

Ефективності  грн./шт…

250,0

якості :,%

100

Усього на етап або на програму:

1495,3

2017 рік***

1.

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1693,5

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків що перебувають на балансі ОСББ

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

5805,6

ефективності, грн./м.кв.

291,7

якості : відношення  загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту  ,%

100

Реконструкція електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1433,0

Реконструкція   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту м./п.

770,4

ефективності, грн./м.п.

186,0

якості :,%

100

Реконструкція системи водопостачання,мереж дощової та побутової  каналізації

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

553,6

 Реконструкція  мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із заміною труб

Продукту: протяжність, м.п.

4428,8

Ефективності  грн./м.п.

125

якості :,%

100

Реконструкція ліфтів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

500,0

Проведення реконструкції ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: щт.

1

Ефективності  грн./шт..

500,0

якості :,%

100

Усього на етап або на програму:

4180,1

                 

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Керівник установи –
головного розпорядника  

коштів

Начальник  УЖКГіБ                   Максимич С. В.    ______________

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.  ________________

 

 

                                                                         Секретар ради                                Пономаренко Н.А.

 

Поіменне голосування

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *