УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                        

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від   09 березня  2017 року                   № 465

 Про внесення змін до рішення міської ради  від 19.05.2016 року №170 « Про затвердження міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр.»

З метою забезпечення участі власників квартир у співфінансуванні поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків у м.Трускавець,  покращення якості умов проживання мешканців міста, враховуючи звернення голів ОСББ та мешканців багатоквартирних будинків, на виконання п.5 ст.91 Бюджетного кодексу України,  п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

     1. Внести зміни до рішення міської ради від 19.05.2016 року №170 «Про затвердження міської цільової Програми співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавець на 2016-2020рр.» та викласти  в новій редакції, згідно додатків №№ 1,2,3,4.

      2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії Трускавецької міської ради з питань  житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва та інженерних комунікацій, екології (М.Мицько); з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

      Міський голова                                   А. Кульчинський

                                            Додаток № 1  
                                    до рішення міської ради

                                      № 465 від  09.03.2017р.

Паспорт
міської   цільової Програми

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці на 2016-2020рр.

(назва програми)

 1. 1.Ініціатор розроблення програми    Управління ЖКГ і Б

                                                        Трускавецької  міської ради 

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                  Управління житлово-комунального господарства і будівництва  Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ КП “Трускавецьжитло”, ОСББ __
 1. 5.Відповідальний виконавець програми Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради

 

 1. 6.Учасники програми__Управління житлово-комунального господарства і будівництва, КП «Трускавецьжитло», ОСББ              

 

 1. 7.Термін реалізації програми  2016- 2020 рр.
 1. 1.Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього         16401,5  тис.грн.                                                      

у тому числі:

 1. 1.Коштів міського бюджету11481,1 тис. грн.                         
 2. 2.Коштів інших джерел (кошти мешканців житлових будинків) 4920,4 тис.грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів           

Начальник  управління  ЖКГ і Б                      Максимич С.В.                                                                           

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник   управління ЖКГ і Б                      Максимич С.В.  

 

  Секретар ради                                                       Н.Пономаренко  


                                                                                                                                             Додаток № 2 
                                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                                        № 465 від  09.03.2017р.

Ресурсне забезпечення міської  цільової Програми  

співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

 (назва програми)

                                                                                                                                                                                                                           тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити  виконання програми

2016 рік

2017рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього

2101,5

5000,0

3000,0

3100,0

3200,0

16401,5

у тому числі:

 

 

 

 

 

 

міський бюджет

1471,1

 

3500,0

2100,0

2170,0

2240,0

11481,1

кошти небюджетних джерел (кошти мешканців житлових будинків)

630,4

1500,0

900,0

930,0

960,0

4920,4

 

 

Керівник установи –
           головного розпорядника   коштів                            

            Начальник  управління ЖКГ і Б                                           Максимич С.В.

          Відповідальний  виконавець Програми

          Начальник  управління    ЖКГ і Б                                         Максимич С.В.      

                                                                                          

                                                            Секретар ради                                                                       Н.Пономаренко

                   

                                                                                                                               Додаток № 3
                                                                                                                      до рішення міської ради

                                                                                                                        № 465 від  09.03.2017р.

                                             Перелік завдань, заходів та показників міської цільової програми

               співфінансування поточних ремонтів багатоквартирних будинків у м.Трускавці

на 2016-2020рр.

2016 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців

 ж/б

1471,1

630,4

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

  

           39

Ефективності:грн./шт.

  

53,88

якості ,%

  

100

 

Усього на програму

  

2101,5

 
        

 

2017 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців ж/б

3500,0

1500,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

  

58

Ефективності:грн./шт.

  

86,2

якості ,%

  

100

 

Усього на програму

  

5000,0

 
        

                                                                                                            

                                                                                                         2018 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців ж/б

2100,0

900,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

  

36

Ефективності:грн./шт.

  

83,33

якості ,%

  

100

 

Усього на програму

  

3000,0

 
        

 

 

2019 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців

 ж/б

2170,0

930,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

  

24

Ефективності:грн./шт.

  

129,2

якості ,%

  

100

 

Усього на програму

  

       3100,0

 
        

 

                                                                                                       2020 рік

№ з/п

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

1.

Виконання робіт по поточному ремонту багатоквабудинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

Кошти мешканців

 ж/б

2240,0

960,0

Покращення якості умов проживання мешканців м.Трускавця, збереження фізичного стану житлового фонду

Продукту,шт.

  

28

Ефективності:грн./шт.

  

114,3

якості ,%

   

 

Усього на програму

  

3200,0

 
        

 

 

 

  Керівник установи –
          головного розпорядника   коштів                             

           Начальник  управління ЖКГ і Б                                 Максимич С.В.

          Відповідальний  виконавець Програми

          Начальник  управління    ЖКГ і Б                              Максимич С.В.     

                                                                                          

 

 

 

 

                                                      Секретар ради                                                                    Н.Пономаренко

 

                 


                                                                                                                                                          Додаток № 4
                                                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                                                                       № 465 від  09.03.2017р.

  

Затверджено

  Міський голова

________________ А.Кульчинський

«__» __________ 20__ року

  

 

 

МІСЬКА  ЦІЛЬОВА  ПРОГРАМА

Погоджено

       Заступник міського голови

                   О.М.Балицький

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

      Начальник фінансового управління  Трускавецької міської ради

     _____________М.М.Федоричак 

«__» ________ 20__ року

МП

Керівник установи – розробник програми  

Начальник   управління житлово-комунального господарства і будівництва

_______________ С.В. Максимич

«__» __________ 20__ року

МП

 

                    Погоджено

    Голова комісії з питань

   бюджету, фінансів,    розвитку курорту, підприємництва,    комунальної власності і майна   Трускавецької міської ради

_______________ _О.Р.Карпин

«__»__________ 20_ року

     

  

Погоджено

Голова комісії з питань

житлово-комунального господарства,транспорту,будівництва та інженерних комунікацій Трускавецької міської ради

                              М.І.Мицько

«__»__________ 20_ року

             

м. Трускавець

2016 рік

                               Секретар міської ради                                     Н. Пономаренко

 

Поіменне голосування                                           


                              

Залишити відповідь

Перейти до вмісту