РІШЕННЯ № 589 від 20 липня 2017 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2017 рік

                                                                                                                            УКРАЇНА

                                                                                                         ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                    Львівської області

                                                                         (ТРИДЦЯТЬ ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                   Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від  20  липня  2017 року                      № 589


Про внесення змін до показників                                                                                        

бюджету м.Трускавця на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                             В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 22 грудня 2016 року № 378 «Про бюджет м.Трускавця на 2017 рік», а саме:

в абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2017 рік на 10086,0тис.грн, в тому числі доходів загального фонду на 9086,0тис.грн, доходів спеціального фонду на 1000,0тис.грн, у тому числі бюджету розвитку на 1000,0тис.грн згідно з додатком № 1 до цього рішення;

в абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2017 рік на 11240,1тис.грн, у тому числі видатків загального фонду на 5546,6тис.грн та видатків спеціального фонду – 5693,5тис.грн;

в абзаці третьому пункту 1 доповненому рішеннями міської ради від 09.03.2017 № 473 та від 25.04.2017  № 539 «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2017 рік» збільшити дефіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2017 рік на суму 1154,1тис.грн, джерелом покриття якого установити збільшення залишку коштів бюджету м.Трускавця на початок 2017 року та профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця на 2017 рік  на суму 4693,5тис.грн передавши при цьому кошти із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4693,5тис.грн (додаток № 2);

в абзаці четвертому пункту 1,  доповненому рішеннями міської ради від 09.03.2017 № 473 та від 25.04.2017  № 539  «Про внесення змін до показників бюджету м.Трускаця на 2017 рік» збільшити дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 4693,5тис.грн, джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 4693,5тис.грн (додаток № 2).

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 5546,6тис.грн. та спеціальному фонду 5693,5тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 7344,3тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

У пункті 8 внести зміни до граничних обсягів споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для головних розпорядників коштів бюджету м. Трускавця згідно з додатком № 6 до цього рішення.

  1. Планово-економічному відділу управління розвитку міста (М.Заверюха) внести зміни в інвестиційну програму соціально-економічного розвитку міста на 2017 рік згідно додатку 4 до цього рішення.
  2.     Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3.   Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради.

 

                                                                            Міський    голова                                                              А.Кульчинський

додатки

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *