РІШЕННЯ № 627 від 13 вересня 2017 року Про внесення змін та доповнень до рішення Трускавецької міської ради від 25.04.2017 року №535 “Про затвердження Програми покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних кошті

                                                                                                                               УКРАЇНА

                                                                                                             ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                       Львівської області

                                                                             ( ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                    Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від    13 вересня  2017 року                            № 627

                                                                                                                                                     

Про внесення змін та доповнень до

рішення Трускавецької міської ради

від 25.04.2017 року №535 “Про затвердження

Програми покращення системи казначейського

обслуговування розпорядників, одержувачів

бюджетних коштів та інших клієнтів

Управлінням Державної казначейської

служби України у м. Трускавці

Львівської області на 2017 рік ”

Керуючись п.22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Трускавецька міська рада

                                                                                                                              В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни та доповнення до програми “Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області  на 2017 рік”, затверджену рішенням Трускавецької міської ради від 25.04.2017 року №535, а саме:
    • 1. Абзац другий розділу Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників вкласти в наступній редакції:

Програма передбачає придбання 5-ох  комп’ютерів (без моніторів) та витратних матеріалів до комп’ютерної техніки, що дозволить вирішити питання, пов’язані з:

  1. Розрахунково-касовим обслуговуванням розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інших клієнтів та здійснення інших операцій з бюджетними коштами;
  2. Наданням установам-клієнтам своєчасно та повному обсязі інформації про рух коштів на рахунках;
  3. Забезпеченням належного попереднього та поточного контролю за цільовим та законним використанням бюджетних коштів установами-клієнтами.

1.2. Додаток 3 до програми “Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області  на 2017 рік” викласти в новій редакції, що додається.

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради (О.Карпин).

 

                                                                                   Міський    голова                                                                А.Кульчинський

 

 

                                                                                                                                                                                                               Додаток до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                      № 627 від 13.09.2017 року

 

                                                                                                                                                                                                                                     Додаток 3 до програми

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми Покращення системи казначейського обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів Управлінням Державної казначейської служби України у м. Трускавці Львівської області на 2017 рік”

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показники

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, тис. грн.

2017 рік

1.

Покращення матеріально – технічного  забезпечення органів  державної влади

Придбання комп’ютерної техніки

Затрат                   – 37,5       

Продукту              – 5

Ефективності       – 7,5

Якості

Виконавчий комітет Трускавецької міської ради

Міський бюджет (спеціальний фонд)

37,5

 

 

 

 

 

Підвищення якості та оперативності  обслуговування  розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів 

Придбання витратних матеріалів до комп’ютерної техніки

Затрат                    – 2,5

Продукту               – 4

Ефективності        – 0,625

якості

Міський бюджет (загальний фонд)

2,5

Усього на етап або на програму:

 

40,0

 

Міський Голова                                                                       А.Б. Кульчинський

Начальник управління

Державної казначейської служби

України у м. Трускавці Львівської області                        В.В. Путь

 

 

                                                     Секретар міської ради                                                                                              Н.Пономаренко


 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту