РІШЕННЯ № 626 від 13 вересня 2017 року Про затвердження Програми підтримки майна комунальної власності міста Трускавця на 2017 рік

                                                                                                                                                  УКРАЇНА 

                                                                                                                              ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                                           Львівської області

                                                                                 ( ТРИДЦЯТЬ ТРЕТЯ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ )

                                                                                                                                        Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 13 вересня 2017  року                         №  626

 

Про затвердження   Програми

підтримки майна  комунальної

власності міста Трускавця на 2017 рік

            Керуючись  Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою підтримки майна комунальної власності  міста Трускавця,  міська рада

                                                                                                                        В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Затвердити  Програму підтримки майна комунальної власності міста Трускавця  на 2017 рік згідно додатку.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва,  комунальної   власності і майна.

                  

                                                                                         Міський голова                                                   А. Кульчинський

 

 

                                                                                                                           Додаток

                                                                                                            до рішення міської ради

                                                                                                             №  626 від 13.09.2017 р.                                                                                

                                                 Програма підтримки майна комунальної

                                                   власності міста Трускавця  на 2017 рік

 

 

                                                                        м. Трускавець

                                                                               2017 рік

 

Програма підтримки майна комунальної власності  міста Трускавця  на 2017 рік  

Розділ 1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

             Проблема збереження комунального майна міста Трускавця  є однією з актуальних соціальних проблем. Одним з етапів  вирішення даної проблеми  є залучення коштів з міського бюджету для проведення капітальних ремонтів об’єктів житлового  та нежитлового призначення,  об’єктів  соціальної інфраструктури міста.

Завданням  є підтримка  майна комунальної власності в належному стані для подальшого його ефективного використання для потреб громади міста Трускавця, передачі його в оренду.

 

 

Розділ 2. Мета Програми

            Мета Програми полягає у здійсненні заходів щодо підтримки майна комунальної власності, а саме: використання бюджетних коштів передбачених в рішенні міської ради про міський бюджет м. Трускавця на 2017 рік на  виконання капітальних ремонтів та реконструкцій об’єктів житлового та нежитлового призначення,  об’єктів  соціальної інфраструктури міста, поліпшенні їх стану  та підвищення ефективності його використання.

           Рішенням Трускавецької міської ради № 431 від 02.03.2017 року «Про внесення змін та доповнень до Програми реформування теплопостачання з децентралізацією системи опалення багатоквартирних будинків у м.Трускавці на період 2012-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради від 27.09.2012 р. №386» виведено з експлуатації у 2017 року котельню по вул..Івасюка19а та відключено від централізованого опалення житлові будинки, а саме будинок по вул..Івасюка,17. В даному будинку знаходяться нежитлові приміщення, які перебувають у власності територіальної громади міста Трускавця та тривалий час орендуються Трускавецькою міською організацією ветеранів, яка є неприбутковою організацією.

            На даний час першочерговим завданням є проведення заходів по підтримці в належному стані нежитлових приміщень по вул. Івасюка,17 загальною площею        65,4кв.м, які перебувають  на балансі управління комунальної власності.

      Термін виконання Програми: 2017  рік.

Розділ 3. Відповідальність за виконання Програми

      Відповідальним за реалізацію Програми є Управління комунальної власності Трускавецької міської ради.

Розділ 4. Заходи для реалізації програми

     

Найменування заходу

Термін виконання

Вартість, тис.грн.

Проведення  капітального ремонту нежитлових приміщень по вул..Івасюка,17

2017

24,00

 

Розділ 5. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання  Програми

      Потреба коштів для реалізації  Програми у м.Трускавець  на період  2017 року становить 24,0 тис. грн  що дозволить  проводити оплату за проведення капітального ремонту  нежитлового приміщення  по вул. Івасюка,17.

             Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету міста Трускавця і визначається, виходячи з реальних фінансових можливостей.         Загальний обсяг фінансування Програми у 2017 році передбачений згідно додатку №2 до цієї Програми. 

 

       Розділ 7. Координація та контроль за виконанням завдань  Програми

      Організація виконання Програми здійснюється управлінням комунальної власності Трускавецької міської ради.

     Управління комунальної власності щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

        Річний та квартальні звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до фінансового управління міської ради. Річний звіт про виконання заходів Програми подається міській раді для розгляду та затвердження у двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

     

Паспорт
  міської (бюджетної) цільової програми

Програма підтримки майна комунальної власності міста Трускавця на 2017р.

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    Управління комунальної власності

                                                     Трускавецької     міської ради 

 1. Дата, номер документа

                про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми       Управління комунальної власності Трускавецької     міської ради
 2. Співрозробники програми_ __
 1. Відповідальний виконавець програми Управління комунальної власності  Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__Управління комунальної власності Трускавецької міської ради              
 1. Термін реалізації програми                      2017р.
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього ______________________________24,00 тис.грн.

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету __________________________24,00 тис.грн.
 • 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –        
головного розпорядника

коштів                 

Начальник  УКВ                                 Сегер О.Я.                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                 (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УКВ                                  Сегер О.Я.                       ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                 (підпис)

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільовоїпрограми*

Програмапідтримки майна комунальної власності міста Трускавця на 2017 рік

тис. грн.

Обсягкоштів, якіпропонуєтьсязалучити на виконанняпрограми

2017рік

Усьоговитрат на виконанняпрограми

Усього,

24,0

24,0

у тому числі

міський бюджет

24,0

24,0

коштинебюджетнихджерел**

 

*якщо строк виконанняпрограми 5 і більшероків, вона поділяється на етапи і таблицяоформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожнеджереловказуєтьсяокремо

Керівник установи –
          головного розпорядника   коштів                     _____________________________       ______________

 

Начальник  УКВ                Сегер О.Я.                    ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УКВ                Сегер О.Я.                  ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

Програма підтримки майна комунальної власності міста Трускавця  на 2017р.

 (назвапрограми)

№ з/п

Назвапрограми

Перелікзаходівзавдання

 

Результативні показники

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

 

 

 

2017рік***

 

 

 

 

1.

Програма

«Програма підтримкимайна комунальної власності міста Трускавця на 2017 рік»

Завдання

Підтримка  комунального майна

Захід 1

Проведення капітального ремонту  нежитлового приміщення по вул..Івасюка,17

Показники затрат:

Сума затрат на проведення капітального ремонту,тис.грн.

Управління

Комунальної власності

Місцевий

бюджет

24,00

Проведення капітального ремонту нежитлового приміщення по вул..Івасюка,17

(встановлення системи опалення)

Показникиякості:

Вартість затрат на одиницю виготовленої продукції, тис.грн.

Управління

Комунальної власності

       24,00

Всього:

24,00

* якщо строк виконанняпрограми 5 і більшероків, вонаподіляється на етапи і таблицязаповнюється на кожний з них окремо.

** вказуєтьсякожнеджерелоокремо.

*** завдання, заходи та показникивказуються на кожнийрікпрограми.

 

Начальник  УКВ                               Сегер О.Я.           ______________

                                                                                 (П.І.Б.)                                                 (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УКВ                               Сегер О.Я.   ________________

                                                                                 (П.І.Б.)                                                 (підпис)

Секретар міської ради                                                                                                                                                             Н.Пономаренко


Залишити відповідь

Перейти до вмісту