УКРАЇНА

                                                                                                                     ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                                Львівської області

                                                                                   (ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  20 грудня  2017 року                       № 736

        

Про внесення змін до  рішення міської ради №37 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м.Трускавця на 2016-2018рр.»

Керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  з метою виконання  робіт по реконструкції, капітальному та поточному ремонту доріг та вулиць міста для покращення стану дорожнього покриття,  продовження терміну його використання та  розвитку дорожньої інфраструктури, міська рада

                                                                                                             В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Внести зміни до рішення міської ради №37 від 24.12.2015р. « Про затвердження міської цільової Програми фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг м.Трускавця на 2016-2018рр.», та викласти  в новій редакції, згідно додатків.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію      Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна ( О.Карпин).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                Міський голова                                                          А.Кульчинський                      

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                    Додаток № 1

                                                                                                                                                                                                          до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                             № 736 від 20.12.2017р.

 

    Паспорт
міської цільової програми

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом,  реконструкцією, ремонтом  та утриманням  автомобільних доріг м.Трускавця

  на 2016-2018рр.

                                                  (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми  УЖКГіБ Трускавецької  міської ради  
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми___________УЖКГіБ Трускавецької міської ради _
 1. Співрозробники програми   КП “Парк  “Курортний”
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ

                                                                      Трускавецької міської ради 

 1. Учасники програми_УЖКГіБ
 1. Термін реалізації програми____2016р., 2017р., 2018рр. ________
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__                                                  __

 1. Загальний обсяг фінансових

         ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн,

            всього –  __________________________________________65980,3 тис.грн.

         у тому числі:

8.1. Кошти місцевого бюджету ___________________________56380,3 тис.грн.

8.2. Кошти державного та обласного бюджетів ______________9600,0 тис.грн.

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

 

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        _____________________________                 ______________

Начальник УЖКГ і Б       Максимич С.В.                                         ______________

                                                             (П.І.Б.)                                                          (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми    

Начальник УЖКГ і Б     Максимич С.В._           ______________                                                                                 (П.І.Б.)                                                          (підпис)

 

 

                                                                       Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

 

                                                                                                                                                                                                                      Додаток № 2

                                                                                                                                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                 № 736 від  20.12.2017р.

        Ресурсне забезпечення міської цільової

Програми  фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом,  реконструкцією,

ремонтом  та утриманням  автомобільних доріг м.Трускавця

на 2016-2018рр.

(назва програми)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2016_ рік

2017  рік

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

21234,1

16816,7

27979,5

65980,3

у тому числі

міський бюджет

20234,1

16216,7

19929,5

56380,3

обласний бюджет, державний бюджет

1000,0

600,0

8000,0

9600,0

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів       

Начальник  УЖКГ і Б                          Максимич С.В._____                                           (підпис)

 

Відповідальний
виконавець Програми              

Начальник  УЖКГ і Б                         Максимич С.В.                                                                  (підпис)

тел.:5-40-05    

                                                                 Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

                                                                                                                                                                                                                          Додаток № 3  

                                                                                                                                                                                                                  до рішення міської ради

                                                                                                                                                                                                                    № 736  від 20.12.2017р.

 

Перелік завдань, заходів та показників міської  цільової Програми

фінансування робіт, пов’язаних з будівництвом,  реконструкцією,

ремонтом  та утриманням  автомобільних доріг м.Трускавця

на 2016-2018рр.

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги, 

2016 рік***

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом доріг

 

Виконання робіт по поточному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

841,4

Продовження  експлуатаційного терміну використання  дорожньої  мережі

продуктум ²

3234,9

ефективності грн./м ²

          260,1

якості , %

100

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

12654,0

Відновлення  дорожнього покриття  доріг та вулиць міста, розвиток дорожньої інфраструктури міста

продукту – м ²

19906

ефективності грн./м ²

635,66

якості , %

100

Виконання робіт по реконструкції  автомобільних доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет-6738,7 тис.грн.

Обласний

бюджет–1000,0 тис.грн.

7738,7

 

 

 

 

Покращення стану дорожнього покриття доріг та вулиць міста, збереження    існуючої мережі від руйнування

продукту – м ²

12200

ефективності грн./м ²

634,3

якості , %

100

Усього на етап або на програму:

21234,1

 

227,9

2017 рік***

100

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом доріг

Виконання робіт по поточному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий,

 бюджет

641,6

Продовження  експлуатаційного терміну використання  дорожньої  мережі

продукту – м ²

1688

ефективності грн./м ²

380

якості , %

100

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет-15025,1 тис.грн.

Обласний

бюджет-600,0 тис.грн.

15625,1

Відновлення  дорожнього покриття  доріг та вулиць міста, розвиток дорожньої інфраструктури міста

продукту – м ²

11098

ефективності грн./м ²

592,0

якості , %

100

 

Виконання робіт по реконструкції  доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет

550,0

Покращення стану дорожнього покриття доріг та вулиць міста, збереження    існуючої мережі від руйнування

продукту – м ²

808

ефективності грн./м ²

680,0

якості , %

100

Усього на етап або на програму:

 

16816,7

2018 рік***

1.

Виконання робіт, пов’язаних з ремонтом доріг

Виконання робіт по поточному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет

679,5

Продовження  експлуатаційного терміну використання  дорожньої  мережі

продукту – м ²

2545

ефективності грн./м ²

267

якості , %

100

Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

бюджет- 12300,0 тис. грн..

Обласний бюджет- 4000,0 тис.грн.

16300,0

Відновлення  дорожнього покриття  доріг та вулиць міста, розвиток дорожньої інфраструктури міста

продукту – м ²

25873

ефективності грн./м ²

630,0

якості , %

100

Виконання робіт по реконструкції  доріг

затрат  -тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий

 бюджет- 6950,0 тис.грн.

Обласний бюджет – 4000,0 тис. грн.

10950,0

Покращення стану дорожнього покриття доріг та вулиць міста, збереження    існуючої мережі від руйнування

продукту – м ²

15643

ефективності грн./м ²

700,0

якості , %

100

Усього на етап або на програму:

 

27929,5

Керівник установи –
головного розпорядник
а коштів       

Начальник  УЖКГ і Б                Максимич С.В._____                                           (підпис)

 

Відповідальний
виконавець Програми              

Начальник  УЖКГ і Б                Максимич С.В.                                                                  (підпис)

тел.:5-40-05    

 

 

                                                                                          Секретар ради                                                       Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту