РІШЕННЯ № 737 від 20 грудня 2017 року Про затвердження міської програми «Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки»

                                                                                                                          УКРАЇНА 

                                                                                                       ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                    Львівської області

                                                                         (ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)

 

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  20  грудня  2017  року              №  737

        

Про затвердження міської програми «Комплексна  міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2018-2020 роки»

З метою забезпечення надійної експлуатації житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ)та більш ефективним використанням коштів міського бюджету, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні,  міська рада

 

                                                                                                                       В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Затвердити міську  програму «Комплексна  міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки» згідно додатку.
 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

.

                                                                                                Міський голова                                      А.Кульчинський

                                                                                                                                    Додаток

                                                                                                                     до рішення міської ради

                                                                                                                       № 737 від 20.12.2017р.

Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

  будинків в м.Трускавець   на 2018-2020 роки

м. Трускавець

 1. Загальні положення.

        

        Необхідність прийняття комплексної міської програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2018-2020 роки обгрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків. Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Трускавець (далі Програма) розроблена Управлінням житлово-комунального господарства і будівництва  з метою створення сприятливого середовища для сталого розвитку міста Трускавець на 2018-2020 роки. Програма полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

      Сьогодні житлове господарство міста переживає значні труднощі. Збільшується частина житлового фонду, який можна віднести до застарілої забудови. Матеріально-технічна база житлового господарства міста вкрай зношена, обладнання застаріле та енергоємне. Внаслідок цього спостерігається недостатня якість надання житлово-комунальних послуг.

       У місті Трускавець проводяться заходи щодо підтримки створення й діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ). Однак, незважаючи на це, проблема стану житлово-комунального господарства міста є досить актуальною. Впродовж останнього часу Трускавець міська рада активно стимулює процес створення і розвитку ОСББ, на сьогодні в місті створено та функціонує  107 об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Основними перевагами, які надає ОСББ власникам житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного житлового будинку, є:

 – право вибору форми управління багатоквартирним житловим будинком;

– право самостійно встановлювати кошторис експлуатації та утримання багатоквартирного житлового будинку,

– право визначати тривалість, черговість і обсяги робіт з ремонту багатоквартирного житлового будинку;

– набуття права власності або права користування прибудинковою територією;

– отримання повного обсягу житлово-комунальних послуг на якісному рівні;

– забезпечення контролю за використанням допоміжних приміщень будинку, територій загального користування;

– забезпечення контролю за збором, розподілом та витрачанням грошових коштів, що спрямовуються на утримання багатоквартирного будинку та на оплату вартості житлово-комунальних послуг.

Найбільш дієвими способами у заохоченні мешканців до створення ОСББ є:

 – надання їм фінансової допомоги у виконанні робіт з ремонту будинку, що реалізується виділенням коштів з місцевого бюджету;

 – проведення фахового огляду і визначення технічного стану будинку на час його передачі на баланс ОСББ;

 – організація навчань керівників ОСББ, забезпечення постійних консультацій з питань створення і діяльності об’єднань;

       Програма полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

 

 1. Мета  програми

    Головною метою  Програми є забезпечення надійності та безпечної експлуатації житлового фонду   ОСББ  міста. 

   Метою  програми також є суттєве поліпшення якості житла територіальної громади міста,   створення  сталого, ефективного функціонування ОСББ, та  підвищення ефективності управління житловим фондом шляхом формування конкурентного середовища на ринку комунальних послуг. 

    Комплексна міська програма підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2018-2020 роки полягає у визначенні шляхів максимального сприяння міської влади створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирного будинку.

       

 

 1. Шляхи та відповідальність за виконання Програми

       Відповідальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

      Здійснення Програми відбувається шляхом укладанням договорів з організаціями, що мають право на виконання даного виду робіт, відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

                    4.Перелік завдань та заходів:

                                                                                                         

Завдання Програми:

 – створення моделі ефективного управління багатоквартирними будинками в місті;

– залучення ОСББ до участі в проведенні капітальних ремонтів будинків і подальшого їх утримання;

  – сприяння діяльності ОСББ, підтримка на всіх етапах їх функціонування;

– поглиблення демонополізації житлово-комунального господарства, створення конкурентного середовища на ринку житлово-комунальних послуг.

 – фінансування робіт з капітального ремонту будинків, у яких створено ОСББ (найбільш дієвим способом заохочення мешканців до створення ОСББ є реальна допомога ОСББ через фінансування з міського бюджету робіт з ремонту  будинку);

Заходи Програми:

 • – проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту  покрівлі  житлових будинків ОСББ.
 • – проведення робіт з капітального ремонту  мереж водопостачання та каналізації  житлових будинків ОСББ.
 • – проведення робіт з капітального ремонту ліфтів житлових будинків ОСББ.

Виконання зазначених заходів  дасть можливість продовжити термін безпечної експлуатації житлового фонду, а також буде значним фактором процесу створення    ОСББ.

 

                                   5.Фінансове забезпечення Програми

       Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м.Трускавця і визначається щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.

        Загальний обсяг фінансування Програми у 2018-2020 роки передбачений згідно додатку №2 до цієї Програми.

 

 1. 6. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

      Організація виконання Програми здійснюється Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької  міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

      Щорічні (квартальні ) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до   фінансового  управління  міської ради.            Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми здійснюється управлінням  ЖКГ і Б щомісячно. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. в

 

 

 


 

     Паспорт

 Комплексної міської програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                  УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ ОСББ
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ,               ________
 1. Термін реалізації програми                     2018р., 2019р., 2020р.
 • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього _______________________  15800,0 тис. грн.              

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету ___________________15800,0 тис.грн.
 • 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

              ______________

Начальник   УЖКгіБ                    Максимич С. В.               ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УЖКгіБ                    Максимич С. В.             ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

Ресурсне забезпечення міської  програми*

Комплексна  міська програма фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

6400,00

4900,00

4500,00

15800,00

у тому числі

 

міський бюджет

     6400,00

4900,00

4500,00

15800,00

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

              ______________

 

Начальник  УЖКгіБ                      Максимич С. В.              ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.             ________________

                                                              (П.І.Б.)                                              (підпис)

      

Перелік завдань, заходів та показників міської  програми*

Комплексна міська програма фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків  м. Трускавець на 2018-2020 роки

 (назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2018 рік***

1.

 

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

ПК 4016310)

 

 

 

 

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1000,0

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків  об’єднань співвласників  багатоквартирних будинків

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

1592,4

ефективності, грн./м.кв.

628,0

якості : відношення  загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту  ,%

100

 

Всього по КПК 4016310

        1000,00

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків ОСББ

 

 

 

 

 

 

 

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

ПК 4016022)

 

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

 

 

     

        1300,00

Продукту: площа покрівлі, м.п..

          2070,1

628,0

ефективності, грн./м.п.

 

якості : відношення  загальної площі  покрівлі до площі запланованого ремонту , %

Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

       2500,00

 

Капітальний ремонт   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: об’єктів,шт .

10

ефективності, грн./шт.

250,0

якості :,%

 

100

 

Капітальний ремонт  мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

         900,00

Капітальний ремонт   мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за

міною труб

Продукту: довжина електромереж, м.п..

2571,0

ефективності, грн./м.п.

350,0

якості : відношення  загальної  протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту  ,%

 

100

Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

700,00

Проведення капітального ремонту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: шт.

2

350,0

ефективності, грн./шт.

100

якості :  ,%

Всього по КПК   4016022

        5400,00

            Усього на етап або на програму:

        6400,00

 

 

2019 рік***

 

 

1.

 

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

 (КПК  4016310  )

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

800,0

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків  об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

1250,0

ефективності, грн./м.кв.

640,0

якості : відношення  загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту  ,%

100

Всього по КПК 4016310

800,00

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

 (КПК  4016022 )

 

 

Капітальний ремонт покрівлі

багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1200,0

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Продукту: площа, м.2.

1875,0

Ефективності  грн./м2

640,0

якості :,%

100

Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1500,00

Капітальний ремонт   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: об’єктів,шт..

6

Ефективності  грн./шт..

250,0

якості :,%

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків

 

 

 

 

затрат, тис.грн.

600,00

Капітальний ремонт   мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за

міною труб

Продукту:грн./м.п.

1621,6

Ефективності  грн./м.п.

370,0

100

якості : відношення  загальної  протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту  ,%

Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків

 

 

затрат, тис.грн.

800,00

Проведення капітального ремонту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: шт.

400,0

ефективності, грн./шт.

2

якості:,%

100

                                                  Всього по КПК 4016022

4100,00

 

 

Усього на етап або на програму:

4900,00

2020 рік***

ефективності, грн./шт.

1.

фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

ПК 4016022 )

Капітальний ремонт  покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1500,00

Покращення житлового фонду, проведення  ремонту покрівель житлових будинків  ОСББ

Продукту:площа, м2.

            2307,7

Ефективності  грн./м2

650,0

якості :,%

100

 

Капітальний ремонт  електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1600,0

Капітальний ремонт   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: об’єктів, шт.

6

Ефективності, грн.шт..

266,7

якості :,%

100

Капітальний ремонт  мереж  водопостачання та каналізації багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Капітальний ремонт  мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із заміною труб

Продукту: протяжність, м.п.

1600

Ефективності  грн./м.п.

375,0

якості :,%

100

Капітальний ремонт  ліфтів багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

800,0

Проведення капітального ремогту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: щт.

2

Ефективності  грн./шт..

400,0

якості :,%

100

Усього на етап або на програму:

4500,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Начальник  УЖКГіБ                   Максимич С. В.    ______________

 

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В.  ________________

 

 

 

                                                 Секретар міської ради                                                                Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *