РІШЕННЯ № 743 від 20 грудня 2017 року Про бюджет м. Трускавця на 2018 рік

                                                                                                                                УКРАЇНА

                                                                                                               ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                          Львівської області

                                                                                (ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                       Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від 20 грудня 2017 року                      № 743


Про бюджет м. Трускавця  на 2018 рік

Відповідно до статей 75,76,77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», керуючись п.23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна міської ради, міська рада

                                                                                                                                     В И Р І Ш И Л А:

 1. Визначити на 2018 рік:

– доходи бюджету м. Трускавця у сумі 284998,0 тис.грн, в тому числі доходи загального фонду бюджету м. Трускавця 271072,9 тис.грн, доходи спеціального фонду бюджету м. Трускавця 13925,1 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку 6157,0 тис.грн  згідно з додатком № 1 до цього рішення;

– видатки бюджету м. Трускавця у сумі 284998,0 тис.грн, в тому числі видатки загального фонду бюджету м. Трускавця 245835,1 тис.грн, видатки спеціального фонду бюджету м. Трускавця 39162,9 тис.грн;

– профіцит загального фонду бюджету м.Трускавця у сумі 25237,8тис.грн. згідно з додатком № 2 до цього рішення;

– дефіцит спеціального фонду бюджету м.Трускавця у сумі 25237,8тис.грн згідно з додатком № 2 до цього рішення.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2018 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 284998,0тис.грн. та спеціальному фонду 39162,9 тис. грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення.
 2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів бюджету м.Трускавця в сумі 1000,0тис.грн.
 3. Затвердити на 2018 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.
 4. Затвердити на 2018 рік резервний фонд бюджету м. Трускавця у сумі 600,0тис.гривень.
 5. Затвердити перелік захищених видатків загального фонду бюджету м. Трускавця на 2018 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню.

 1. Затвердити у складі видатків бюджету м. Трускавця кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 53247,3 тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

8.Затвердити на 2018 рік граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних обсягах для розпорядників коштів бюджету м. Трускавця згідно з додатком № 6 до цього рішення.

 1. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління міської ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету м. Трускавця, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 1. Головним розпорядникам та розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця:  

10.1. Забезпечити першочергово потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

10.2. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

10.3. У місячний термін подати на розгляд та затвердження міській раді проекти міських програм, які не затверджені і кошти на реалізацію яких передбачені в додатку № 5 до цього рішення.

10.4. Провести оптимізацію видатків, мережі та штатів бюджетних установ, обмежити необґрунтоване збільшення фактично зайнятих посад, надання необов’язкових доплат, надбавок і виплат стимулюючого характеру за наявності труднощів у фінансуванні інших першочергових видатків.

10.5. Приймати активну участь у державних та обласних цільових програмах, що потребують співфінансування та вносити відповідні пропозиції до бюджету м.Трускавця для виділення коштів на виконання даних програм.

 1. Установити, що у загальному фонді бюджету м. Трускавця на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.
 2. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету м.Трускавця на 2018 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69-1 Бюджетного кодексу України.
 3. Установити, що прийняті міською радою рішення стосовно проведення окремих видатків і реалізації програм виконуються лише в межах виділених на 2018 рік коштів відповідно до бюджетних показників.
 4. Фінансовому управлінню міської ради (М.Федоричак):

– кошти із загального фонду міського бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби на підставі поданих заявок головних розпорядників коштів;

 – фінансування об’єктів будівництва або реконструкція яких передбачається здійснювати за рахунок коштів бюджету розвитку проводити після затвердження програми соціально – економічного розвитку м.Трускавця на 2018 рік;

–  у разі внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації у частині присвоєння окремим трансфертам, доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації врахувати такі зміни під час складання та виконання розпису бюджету м. Трускавця на 2018 рік.

 1. Надати право керівникам самостійний структурних підрозділів міської ради за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» встановлювати розмір премії заступникам керівників, а також іншим  працівникам у межах затверджених видатків на оплату праці.
 2. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

                                                                                    Міський  голова                                                                 А. Кульчинський

 

  додатки   

Залишити відповідь

Перейти до вмісту