РІШЕННЯ № 744 від 20 грудня 2017 року Про внесення змін до показників бюджету м.Трускавця на 2017 рік

                                                                                                                                УКРАЇНА

                                                                                                              ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

                                                                                                                          Львівської області

                                                                            (ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

                                     Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

                                                                                                                                                              

від 20 грудня 2017 року                           № 744


Про внесення змін до показників 

бюджету м.Трускавця на 2017 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, враховуючи звернення головних розпорядників коштів міського бюджету, висновок комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна, керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                               В И Р І Ш И Л А:

  1. Внести зміни і доповнення до рішення Трускавецької міської ради від 22 грудня 2016 року № 378 «Про бюджет м.Трускавця на 2017 рік», а саме:

в абзаці першому пункту 1 збільшити загальний обсяг доходів бюджету м.Трускавця на 2017 рік на 5599,6тис.грн, в тому числі доходів загального фонду на 5266,6тис.грн., доходів спеціального фонду на 333,0тис.грн. згідно з додатком № 1 до цього рішення;

в абзаці другому пункту 1 збільшити загальний обсяг видатків бюджету м.Трускавця на 2017 рік на 5599,6тис.грн, у тому числі видатків загального фонду на 5266,6тис.грн. та видатків  спеціального фонду на 333,0тис.грн.

У пункті 2 збільшити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету м.Трускавця на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду на 5266,6тис.грн. та спеціальному фонду на 333,0тис.грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення

У пункті 4 внести зміни до переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком № 4 до цього рішення.

У пункті 7 внести зміни у перелік місцевих (регіональних) програм, кошти на які передбачені в міському бюджеті та збільшити обсяг видатків на їх реалізацію на 36,8тис.грн згідно з додатком № 5 до цього рішення.

  1.  Внести зміни до плану використання бюджетних коштів розпорядника бюджетних коштів – Комунальна установа «Трускавецька міська лікарня», а саме: збільшити призначення на оплату праці з нарахуваннями в сумі 240700грн за рахунок зменшення призначень на оплату теплопостачання на суму 240700грн.
  2.     Додатки № 1,3,4,5 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
  3.   Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна.

 

 

                                                                              Міський    голова                                                              А.Кульчинський

 додатки

Залишити відповідь

Перейти до вмісту