РІШЕННЯ № 784 від 20 грудня 2017 року Про затвердження програми «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація)».

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРИДЦЯТЬ ШОСТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від 20 грудня 2017 р.                      № 784

Про затвердження   програми

«Розробка схем планування та забудови

 територій (містобудівна документація)».

           

З метою виготовлення документації із землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для влаштування міського кладовища та формування земельної ділянки для надання учасникам АТО під будівництво багатоквартирного житлового будинку , керуючись  Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», п.п. 22, 34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                                В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

 

1.Затвердити   программу «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація) на 2018 рік     згідно додатку.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти   на    постійну    комісію з питань бюджету, фінансів,  розвитку курорту , підприємництва,  комунальної власності і майна  ( О.Карпин).

 

                                                                                         Міський голова                                                      А.Кульчинський

 

 

                                                                                                                                                       Додаток

                                                                                                                                           до рішення міської ради

                                                                                                                                              № 784 від 20.12.2017р.

 

 

 

Програма «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація) на 2018 рік

м. Трускавець

 

 

 1. Загальні положення.      

   В сучасних умовах зростає необхідність у плануванні територій як ефективного засобу державного регулювання їх використання, що забезпечить взаємоузгодження у цій сфері інтересів особистості, суспільства та держави, центру і регіонів, галузей і адміністративно-територіальних одиниць.

Реалізація Програми має забезпечити вирішення проблемних питань стимулювання і розвитку міста та встановлення відповідного режиму забудови територій населених пунктів області.

Програма розроблена відповідно до Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р за №3038-VI, «Про Генеральну схему планування території України» від 07.02.2002р. за №3059-ІІІ, «Про основи містобудування» від 26.11.1992р за №2780-ХІІ, «Про архітектурну діяльність» від 20.05.1999р за №687-ХІV та інших нормативно-правових актів.

В Програмі визначено основні напрямки комплексного вирішення питань розроблення містобудівної документації, формування нових підходів до її оновлення, моніторингу і контролю виконання. Пунктом 3 статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011р за №3038-VI визначено, що  детальний план території це містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

   

 1. Мета  програми

            Метою Програми є своєчасне забезпечення міста містобудівною документацією сучасного рівня. Програма спрямована на реалізацію основних напрямів державної та регіональної політики в галузі містобудівної діяльності, гармонійного узгодження інтересів та ефективної взаємодії влади, бізнесу і громадськості. Пунктом  3 статті 1 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що детальний план території це є містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Основними завданнями Програми є розробка містобудівної документації детальних планів забудови земельних ділянок площею 8,7 га для влаштування нового кладовища  для міста Трускавця за рахунок земель Станильської сільської ради Дрогобицького району та площею 0,4200га для будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.. Мазепи в м. Трускавці  для учасників АТО .

         

 1. Шляхи та відповідальність за виконання Програми 

       Відповідальним за реалізацію Програми є Управління містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради. Здійснення Програми відбувається шляхом укладання договорів з організаціями, що мають право на виконання даного виду робіт, відповідно до вимог чинного законодавства України.

                 

4.Перелік завдань та заходів:                                                                                                       

          Завдання Програми:

  – забезпечення міста Трускавець земельною ділянкою для влаштування нового

   кладовища.;

  -забезпечення учасників АТО земельною ділянкою під будівництво

   багатоквартирного житлового будинку.

Заходи Програми:

–  розробка та затвердження містобудівної документації, детальний план забудови земельної ділянки площею 8,7га  під кладовище для міста Трускавця на землях Станильської сільської ради Дрогобицького району;

– розробка та затвердження містобудівної документації, детальний план забудови земельної ділянки площею 0,4200га  під будівництво багатоквартирного житлового будинку для учасників АТО .

На підставі розроблених та затверджених детальних планів буде розглядатись питання з виготовлення документації із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Мазепи для учасників АТО та проекту відведення земельної ділянки площею 8,7 га для влаштування  кладовища.

                            

5.Фінансове забезпечення Програми

       Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті на вищезазначені роботи і визначається  з реальних фінансових можливостей.

        Загальний обсяг фінансування Програми  передбачений згідно додатку до цієї Програми.

 

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

      Організація виконання Програми здійснюється Управлінням містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької  міської ради.

      Щорічні (квартальні ) звіти про виконання заходів Програми подаються відповідальними виконавцями до  фінансового  управління  міської ради.

      Збір, узагальнення та аналіз даних про виконання запланованих заходів Програми здійснюється управлінням містобудування, архітектури та землекористування Трускавецької міської ради щомісячно. Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку. в

 

 

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

«Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація)»

                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми:Управління містобудування, архітектури та землекористування.
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ____________________________________________________

 1. Розробник програми: Управління містобудування, архітектури та землекористування.
 1. Співрозробники програми:________________________________________________
 1. Відповідальний виконавець програми: Управління містобудування, архітектури та землекористування.

     

 1. Учасники програми____________________________________________________
 1. Термін реалізації програми________2018рік_________________________
 • 7.1.Етапи виконання програми

           (для довгострокових програм)   ________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

     ресурсів, необхідних для реалізації

      програми, тис.грн, всього              _________80.0 тис.грн___________________________

      в тому числі за рахунок коштів

      що поступили в порядку відшкодування

      втрат сільськогосподарського виробництва  ___________ _________________

 • 8.1.Коштів міського бюджету        __________80.0тис.грн ________________________   тому числі за рахунок коштів

     що поступили в порядку відшкодування

     втрат сільськогосподарського виробництва  ___________ _________________

           

 • 8.2.Коштів інших джерел (вказати)_________________________________

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів

Міський голова                       Кульчинський А.Б.                       ______________

                                                                                                                           (підпис)   

Відповідальний

виконавець Програми

Начальник управління

містобудування, архітектури

та землекористування                       О. Плахтій                            ______________                                                                                                                                                 (підпис)

 тел.:5-13-98

Ресурсне забезпечення програми*

               «Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація)»(7350)

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 р

Усього витрат на

виконання  програми

Усього,

80.0

80.0

міський бюджет

80.0

80.0

 

кошти небюджетних джерел**

 

 

Керівник установи –
головного розпорядника коштів

Міський голова                                                          А.Кульчинський                                                 ______________

                                                                                                                                                                          (підпис)

Відповідальний
виконавець Програми                                                               
           

Начальник управління

містобудування, архітектури

та землекористування                                                О. Плахтій                                                           ______________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (підпис)

тел.:5-14-86

Перелік завдань, заходів та показників міської програми*

««Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація)»

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

2018 рік***

1

«Розробка схем планування та забудови територій (містобудівна документація

 

1.1. Виготовлення  містобудівної документації,

детальний план забудови земельної ділянки

затрат :

містобуудівна документація,

детальний план забудови земельної ділянки, од

Сертифікована  організація

Місцевий бюджет

80.0

Виготовлення 2 -ох містобудівних  документацій (Детальні план забудови земельних ділянок), що дасть можливість виготовити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 8,7 га   під влаштування кладовища для міста Трускавець  та проекту відведення земельної ділянки площею 0, 4200 га  для будівництва багатоквартирного житлового будинку учасникам АТО

продукту :

Площа земельних ділянок, на які планується виготовлення містобудівної документації, га.

9,12

Ефективності:
Кількість документацій що пропонуються виготовити, од.

2

Якості: Відсоток земель, на які виготовлено містобудівну  документацію, до тих, на які необхідно її виготовити, %

100

Усього на етап або на програму:

 

80,0

 

              Міський голова                                                               А.Кульчинський                                              _____________=                                                                                                                                                                                                                

Начальник управління містобудування

архітектурита землекористування                               О. Плахтій_                                                ______________________  

                                          Секретар міської ради                                                                              Н.Пономаренко

                      

Залишити відповідь

Перейти до вмісту