РІШЕННЯ № 825 від 01 березня 2018 рокуПро затвердження міської цільової Програми з фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2018 рік

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

(ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО  СКЛИКАННЯ)                                             

Р І Ш Е Н Н Я

Від  01  березня  2018 року                 № 825

        

Про затвердження міської цільової Програми

з фінансової підтримки  ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2018 рік

З метою забезпечення стабільності роботи ТзОВ «Трускавецький водоканал» відповідно до його функціональних призначень, забезпечення пожежної безпеки міста Трускавця, враховуючи   лист  Державної пожежно-рятувальної частини  №7 ГУ ДСНС України у Львівській області «Про технічний стан зовнішніх протипожежних вододжерел» та протокол комісії з питань техногенно- екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій №7 від 07.12.2017 року,  відповідно до ст.91 Бюджетного кодексу України,  п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

                                                                                                                               ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити міську цільову Програму з фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2018 рік .
 2. Управлінню житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради забезпечити організацію виконання  міської цільової Програми з фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2018 рік .
 3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

                                                                                                 Міський голова                                      А. Кульчинський

Міська цільова Програма

з фінансової підтримки

ТзОВ «Трускавецький водоканал»

на 2018 рік

м. Трускавець

                             Додаток   
                                  до рішення  міської ради

                                    № 825  від 01.03.2018р.

 

 

Міська цільова Програма

з  фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» на 2018 рік

 

1.Загальні положення

      Стан забезпечення пожежної безпеки населених пунктів та об’єктів різних форм власності знаходиться в прямому зв’язку з соціально-економічними процесами, що відбуваються в суспільстві. З кожним роком збільшуються матеріальні збитки від пожеж, які все частіше загрожують життю і здоров’ю людей.  Державною пожежно-рятувальоною частиною ГУ ДСНС у Львівській обл. проведено перевірку  124 –х вуличних пожежних гідрантів  з пуском води, які знаходяться на території м.Трускавець. В результаті перевірки встановлено, що  загальна кількість пожежних гідрантів та відсоток їх несправностей, залишаються високими, зокрема   19 пожежних гідрантів взагалі   не придатні для використання.

     Оскільки, ТзОВ «Трускавецький водоканал», що має у своєму підпорядкуванні водопровідні мережі, не має обігових коштів  для усунення недоліків  на об’єднаному  господарсько –пожежному водопроводі, необхідна фінансова підтримка для даного підприємства.

 .

 1. Мета програми

 

          Головною метою Програми є забезпечення протипожежної безпеки в м. Трускавець, шляхом надання фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал», спрямованої на забезпечення заміни несправних гідрантів на об’єднаному господарському водопроводі. 

       

 1. Відповідальність за виконання Програми

       Відподальним за реалізацію Програми є Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради.

      Здійснення Програми відбувається шляхом фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал» , відповідно до вимог чинного законодавства України.                                                   

                                          

 1. Очікувані результати

       Виконання передбачених Програмою  заходів  дасть можливість забезпечити  безперебійну та безпечну роботу протипожежного водопроводу в м.Трускавець, підвищення рівня пожежної безпеки в місті, ефективне забезпечення протипожежного захисту міста .                                              

                                             5.Джерела фінансування Програми

        Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів  міського бюджету м.Трускавця .

        Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м.Трускавця можуть змінюватися під час бюджетного періоду, на підставі рішень сесії Трускавецької міської ради про внесення змін до міського бюджету м.Трускавця.

 1. Координація та контроль за виконанням завдань Програми

        Організація виконання Програми здійснюється Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Трускавецької  міської ради.

     Управління житлово-комунального господарства та будівництва щоквартально аналізує стан виконання програми та використання бюджетних коштів.

 Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у встановленому законом порядку.

                                                             Паспорт
         
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)  

Міська цільова  Програма

з  фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал»  на 2018 рік

 (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми    ТзОВ «Трускавецький водоканал»

 

 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                  УЖКГ і Б Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ ТзОВ «Трускавецький водоканал»
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради

 

 1. Учасники програми__УЖКГіБ, ТзОВ «Трускавецький водоканал»     
 1. Термін реалізації програми  2018р.
  • 1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)__________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього    ________ 94,525 тис.грн.                                                        

у тому числі:

 • 1. Коштів міського бюджету ________ 94,525 тис. грн.
 • 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

Керівник установи –
головного розпорядника

коштів                        _____________________________                 ______________

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.                ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.                ______________

                                        

Ресурсне забезпечення міської (бюджетної)  програми*

Міська цільова  Програма з фінансової  підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал»  на 2018 рік

(назва програми)

                                                                                                                                                             тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

94,525

94,525

у тому числі

 

 

міський бюджет

94,525

94,525

кошти небюджетних джерел**

 

 

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Керівник установи –
          головного розпорядника   коштів                     _____________________________       ______________

          Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.      ______________

                                                                    (П.І.Б.)                                 (підпис)

 

 

          Відповідальний  Виконавець Програми

           Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.     ______________

                                                                         (П.І.Б.)                          (підпис)

 

       

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми*

 

                                              Міська цільова  Програма з  фінансової підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал»  на 2018 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування ,тис. грн.

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2018 рік***

1.

Забезпечення надання підтримки ТзОВ «Трускавецький водоканал»

Придбання пожежних гідрантів

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

94,525

Забезпечення сталої та безперебійної роботи пожежних гідрантів, тим самим забезпечити безпечну життєдіяльність м.Трускавця

Продукту, шт.

19

Ефективності, тис. грн..

4,975

Якості, %

100

Усього на етап або на програму:

94,525

               

             Керівник установи

             головного розпорядника   коштів                     _____________________________  _____________

          Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.     

 

          Відповідальний  Виконавець Програми

          Начальник  УЖКГ і Б      Максимич С. В.      ___________________________

                                

 

                                                           Секретар міської ради                                                                                         Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *