РІШЕННЯ № 826 від 01 березня 2018 року Про внесення змін до рішення міської ради №737 від 20.12.2017р. «Про затвердження міської програми «Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець

УКРАЇНА 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(ТРИДЦЯТЬ ДЕВ’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 Р І Ш Е Н Н Я

Від  01 березня 2018 року             № 826

        

Про внесення змін до рішення міської ради №737 від 20.12.2017р. «Про затвердження міської програми «Комплексна   міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки»

З метою забезпечення надійної експлуатації житлового фонду об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ)та більш ефективним використанням коштів міського бюджету, керуючись п. 22 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, міська рада

                                                                                                              В И Р І Ш И Л А :

 1. Внести зміни в міську програму «Комплексна міська програма фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки», а саме:

– внести зміни та доповнення до переліку заходів на 2018 рік та викласти Додатки в новій редакції.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності та майна (О.Карпин).

.

                                                                                       Міський голова                                      А.Кульчинський

 

 

                            

Додаток № 1

до рішення міської ради

№ 826 від 01.03.2018р.

     Паспорт

Комплексної міської програми фінансової підтримки об’єднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми   Управління житлово-комунального господарства і будівництва Трускавецької міської ради
 1. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми                 УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми_ ОСББ
 1. Відповідальний виконавець програми УЖКГіБ Трускавецької міської ради
 1. Учасники програми__УЖКГіБ,               ________
 1. Термін реалізації програми                     2018р., 2019р., 2020р.
 • Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього _______________________ 16135,3 тис. грн.              

у тому числі:

 • Коштів міського бюджету ___________________16135,3 тис.грн.
 • Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Обсяги фінансування програми за рахунок коштів міського бюджету затверджуються рішенням сесії Трускавецької міської ради про бюджет міста на відповідний рік.

             ______________

Начальник УЖКгіБ                   Максимич С. В.              ______________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                    Максимич С. В.             ________________

                                                             (П.І.Б.)                                              (підпис)

                                                                 Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко


Додаток № 2

до рішення міської ради

№ 826 від 01.03.2018р.

Ресурсне забезпечення міської програми*

Комплексна міська програма фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

                                                                                                                                                                                                тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2018 рік

2019 рік

2020 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

6735,3

4900,00

4500,00

16135,3

у тому числі

 

міський бюджет

6735,3

4900,00

4500,00

16135,3

кошти небюджетних джерел**

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

             ______________

 

Начальник УЖКгіБ                Максимич С. В.             ______________

                                                                    (П.І.Б.)                                              (підпис)

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                Максимич С. В.            ________________

                                                                    (П.І.Б.)                                              (підпис)

 

 

                                                        Секретар міської ради                                                              Н.Пономаренко

      

Додаток № 3

до рішення міської ради

№ 826 від 01.03.2018р.

Перелік завдань, заходів та показників міської програми*

Комплексна міська програма фінансової підтримки обєднань співвласників багатоквартирних будинків м. Трускавець на 2018-2020 роки

(назва програми)

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела**

Обсяги

2018 рік***

1.

 

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

 

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1000,0

Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

1592,4

ефективності, грн./м.кв.

628,0

якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,%

100

Реконструкція мереж елетропостачання багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

          251,3

Проведення     реконструкції мереж електропостачання житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків для безпечної та надійної їх експлуатації

Продукту: об’єктів,шт.

2

ефективності, грн./м.кв.

125,6

якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,%

100

Реконструкція ліфтів багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

84,0

Проведення   реконструкції ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: об’єктів, шт.

1

ефективності, грн./м.кв.

84,0

якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,%

100

 

 

 

 

 

 

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

 

 

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

 

 

    

       1300,00

Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків ОСББ

Продукту: площа покрівлі, м.п..

         2070,1

628,0

ефективності, грн./м.п.

 

якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту , %

Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

       2500,00

 

Капітальний ремонт   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: об’єктів,шт .

10

ефективності, грн./шт.

250,0

якості :,%

 

100

 

Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

         900,00

Капітальний ремонт   мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за

міною труб

Продукту: довжина електромереж, м.п..

2571,0

ефективності, грн./м.п.

350,0

якості : відношення загальної протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту ,%

 

100

Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

700,00

Проведення капітального ремонту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: шт.

2

350,0

ефективності, грн./шт.

100

якості : ,%

            Усього на етап або на програму:

       6735,3

 

2019 рік***

 

 

1.

 

Фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

 

Реконструкція покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

800,0

Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Продукту: площа покрівлі, м.кв.

1250,0

ефективності, грн./м.кв.

640,0

якості : відношення загальної площі покрівлі до площі запланованого ремонту ,%

100

 

Капітальний ремонт покрівлі

багатоквартирних житлових будинків

 

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1200,0

Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Продукту: площа, м.2.

1875,0

Ефективності грн./м2

640,0

якості :,%

100

Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1500,00

Капітальний ремонт   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: об’єктів,шт..

6

Ефективності грн./шт..

250,0

якості :,%

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних житлових будинків

 

 

 

 

затрат, тис.грн.

600,00

Капітальний ремонт   мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із за

міною труб

Продукту:грн./м.п.

1621,6

Ефективності грн./м.п.

370,0

100

якості : відношення загальної протяжності мереж до протяжності запланованого ремонту ,%

Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків

 

 

затрат, тис.грн.

800,00

Проведення капітального ремонту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: шт.

400,0

ефективності, грн./шт.

2

якості:,%

100

 

Усього на етап або на програму:

4900,00

2020 рік***

ефективності, грн./шт.

1.

фінансова підтримка обєднань співвласників багатоквартирних будинків

 

Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1500,00

Покращення житлового фонду, проведення ремонту покрівель житлових будинків ОСББ

Продукту:площа, м2.

            2307,7

Ефективності грн./м2

650,0

якості :,%

100

 

Капітальний ремонт електромереж багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

1600,0

Капітальний ремонт   загальних електромереж у житлових будинках із заміною кабелів

Продукту: об’єктів, шт.

6

Ефективності, грн.шт..

266,7

якості :,%

100

Капітальний ремонт мереж водопостачання та каналізації багатоквартирних будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

600,0

Капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у житлових будинках із заміною труб

Продукту: протяжність, м.п.

1600

Ефективності грн./м.п.

375,0

якості :,%

100

Капітальний ремонт ліфтів багатоквартирних житлових будинків

затрат, тис.грн.

УЖКГіБ

Місцевий бюджет

800,0

Проведення капітального ремогту ліфтів із продовженням терміну їх експлуатації

Продукту: щт.

2

Ефективності грн./шт..

400,0

якості :,%

100

Усього на етап або на програму:

4500,0

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

Начальник УЖКГіБ                   Максимич С. В.    ______________

 

Відповідальний

Виконавець Програми

Начальник УЖКгіБ                     Максимич С. В. ________________

 

                                                                       Секретар міської ради                                                                                     Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *