РІШЕННЯ № 908 від 24 квітня 2018 року Про припинення договору оренди землі та права користування земельною ділянкою площею 0,0240 га по вул. Мазепи Даньків В.І.

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ПЕРША СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 24 квітня 2018 р.                                                                                                               № 908

Про припинення договору оренди землі 

та права користування земельною

ділянкою площею 0,0240 га по вул. Мазепи  

Даньків В.І.

Розглянувши заяву Даньків Владислава Івановича від 23.03.2018 року, реєстраційний номер 29001-000712829-004-32 щодо поновлення терміну договору оренди земельної ділянки площею 0,0240 га по вул. Мазепи, беручи до уваги тривале не дотримання умов договору оренди землі, в частині цільового викорис-тання земельної ділянки площею 0,0240 га по вул. Мазепи та витяг з протоколу               39-сесії Трускавецької міської ради сьомого демократичного скликання щодо результатів голосування проекту рішення «Про поновлення договору оренди землі по вул. Мазепи Даньків В.І.», керуючись ст.31 Закону України “Про оренду землі”, ст. 416 Цивільного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

 

В  И  Р   Ш  И  Л  А:

  1. Відмовити Даньків Владиславу Івановичу в поновленні договору оренди землі площею 0,0240 га по вул. Мазепи (кадастровий номер 4611500000:06:003:0047) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (будівництво та обслуговування магазину), в зв’язку з закінченням терміну його дії та невикористання земельної ділянки для забудови протягом трьох років підряд.
  2. Припинити Даньків Владиславу Івановичу договір оренди землі (з внесе-ними змінами) та право користування земельною ділянкою площею 0,0240 га по вул. Мазепи (кадастровий номер 4611500000:06:003:0047) для будівництва та обслугову-вання будівель торгівлі (будівництво та обслуговування магазину).
  3. Земельну ділянку площею 0,0240 га по вул. Мазепи зарахувати до земель запасу Трускавецької міської ради.
  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою .

 

           Міський  голова                                                                                            А.Кульчинський    

 

 

Залишити відповідь

Перейти до вмісту