УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(СОРОК ДРУГА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 • Р І Ш Е Н Н Я

від     31 травня 2018 року                     № 914

Про затвердження Програми правової освіти та правової допомоги у територіальній громаді Трускавцяна 2018-2019 роки

На виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», постанови Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995 року № 366 «Про Програму правової освіти населення України», з метою підвищення рівня правової обізнаності мешканців територіальної громади Трускавця та забезпечення їхнього доступу до безоплатної правової допомоги, керуючись п. 22 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

                                                                                                                          В И Р І Ш И Л А :

 

 1. Затвердити Програму правової освіти та правової допомоги у територіальній громаді міста Трускавця на 2018-2019 роки (надалі – Програма), що додається.
 2. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію визначених Програмою заходів.
 3. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістю забезпечити висвітлення ходу реалізації Програми в засобах масової інформації.
 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування і ЗМІ.

                                                                                            Міський голова                                                А.Кульчинський

                                                                      

           

                                                                                                           Додаток

до рішення міської ради   від 31.05.2018р. № 914

                                                                      

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО:

                          рішенням  Трускавецької міської ради                             від 31.05.2018р. № 914

ПРОГРАМА 

правової освіти та правової допомоги

у територіальній громаді Трускавця

на 2018 – 2019 роки

                                                                                                                     

                                                

                                                                                                                          м. Трускавець 2018

 

      І. Характеристика Програми

 1. Назва: Програма правової освіти та правової допомоги у територіальній громаді Трускавця на 2018 – 2019 роки.
 1. Підстава для розроблення: Закон України «Про безоплатну правову допомогу», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення».
 1. Ініціатор – головний замовник: Трускавецька міська рада.
 1. Відповідальні виконавці: Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відділи, служби та управління Трускавецької міської ради.
 1. Очікувані результати виконання: поетапно формується правосвідомість окремих громадян та підвищується правова обізнаність, поступово посилюється спроможність територіальної громади.

 

 

ІІ. Обгрунтування необхідності розроблення і виконання Програми правової просвіти та правової допомоги у територіальній громаді Трускавця на 2018 – 2019 роки

 

 • Правове обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми

Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на доступ до правової інформації, а стаття 59 – передбачає, що кожен має право на правову допомогу, а в окремих випадках така допомога має надаватися безоплатно.

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» визначає, що безоплатна правова допомога надається визначеним категоріям громадян, зокрема, малозабезпеченим верствам населення, громадянам із особливими потребами, дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, учасникам бойових дій, внутрішньо – переміщенам особам, тощо через мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення» окреслює основні вектори здійснення правопросвітницьких заходів.

 • Аналіз потреб

На підставі аналізу звернень громадян до одного із відділів Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги – «Трускавецького бюро правової допомоги» випливає, що значна частина громадян не знають, до якої установи їм слід звернутися для того, аби вирішити свої проблеми правового характеру. Часто їм доводиться обходити багато установ перш, ніж вони отримають відповіді на свої запитання. Окрім того, мешканці громади здебільшого не знають про громадські слухання, збори громадян за місцем проживання, місцеві ініціативи – форми громадської участі, які би стали майданчиками для конструктивного діалогу між владою та громадою.

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової культури населення. Потребують вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом організації та проведення різних заходів правовопросвітницького характеру.

ІІІ. Мета Програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової свідомості та правової культури, а також вдосконалення методів правової освіти населення, формування у громадян поваги до права, набуття громадянами правових знань, забезпечення доступу вразливих категорій населення до безоплатної правової допомоги та посилення правової спроможності громади.

 1. IV. Завдання Програми

Основними завданнями Програми є:

– забезпечити доступ вразливих категорій громадян до безоплатної правової допомоги;

– провести широке інформування громадян про правову політику держави та законодавство через загальнодоступні канали донесення інформації;

–   забезпечити вільний доступ громадян до джерел правової інформації;

– здійснити комплекс навчальних правопросвітницьких –заходів для різних категорій осіб, у тому числі в рамках проекту «Я МАЮ ПРАВО»;

– забезпечити діяльність мобільних/дистанційних пунктів консультування;

– запровадити та урегулювати діяльність різних інститутів й механізмів місцевої демократі (демократії участі).

 

 1. V. Заходи на виконання Програми

№ п/п

Найменування заходів

Відповідальні виконавці

Термін

1

Започаткувати систематичне розміщення інформації про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги

Відділ інформаційної політики та зв`язків із громадськістю, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

щоквартально

2

Започаткувати у ЗМІ рубрику «Правова допомога» та розміщувати консультативні статті

Відділ інформаційної політики та зв`язків із громадськістю, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

щомісячно

3

Організувати при Трускавецькій міській дитячій бібліотеці діяльність «Правової школи».

Трускавецька міська дитяча бібліотека, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

До кінця червня

4

Провести правопросвітницькі профілактичні лекторії для школярів.

Відділ освіти Трускавецької міської ради, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служба у справах дітей

Травень, а далі 1 раз у квартал

5

Провести для дітей спільно із слухачами «Правової школи» Правовий квест.

Служба у справах дітей,                                   відділ освіти Трускавецької міської ради, Трускавецька міська дитяча бібліотека, , Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді,

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

1 червня

6

Започаткувати проведення тематичних пересувних книжкових виставок, які приурочені правовій тематиці.

Трускавецька міська бібілотека

Червень, а далі 1 раз у квартал

7

Сформувати різні вікові групи учнів для навчання у «Правовій школі» та провести для них інформаційно –просвітницькі заходи, об`єднані у цикли: «Що ми знаємо про права людини?», «Від прав людини до прав дитини», «Як стати активним громадянином?», «Кримінальна та адміністративна відповідальність неповнолітніх», «Відповідальність за вчинене насильство».  

Відділ освіти Трускавецької міської ради,

Трускавецька міська дитяча бібліотека, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

служба у справах дітей,

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

До кінця червня, а далі

1 раз у місяць

8

Сформувати групу з осіб літнього віку та започаткувати діяльність клубу права «Правові діалоги»

Територіальний центр соціального обслуговування,                               Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

До кінця червня, а далі 1 раз у місяць

9

Організувати та проводити для мешканців громади заходи для ознайомлення із інструментами місцевої демократії, об`єднавши їх у цикл під назвою «Інструменти місцевої демократії»

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

До кінця червня, а далі не рідше один раз у квартал

10

Організовувати та провести круглі столи на актуальні теми.

Сектор ювенальної превенції,                               служба пробації, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Червень, жовтень 2018 року, лютий, травень вересень, грудень 2019 року

11

Започаткувати проведення навчання для підприємців Трускавця.

Трускавецький міський центр зайнятості, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

До кінця липня, а далі не рідше   1 раз у квартал

12

Започатковувати та поглибити діяльність мобільних / дистанційних пунктів     консультування у різних соціальних інституціях міста

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Трускавецька міська дитяча бібліотека, служба у справах дітей, служба пробації, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

До кінця липня, а далі не рідше 1 раз у місяць

12

Провести літній фестиваль «Правовий калейдоскоп»

Трускавецька міська дитяча бібліотека, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

служба у справах дітей,

служба пробації,

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді

Серпень

13

   Забезпечити постійне інформування населення міста через засоби масової інформації про хід виконання Програми.

Відділ інформаційної політики та зв`язків із громадськістю.

Відповідно до потреби

14

   Розповсюджувати тематичні буклети для різних категорій громадян

Служба у справах дітей, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї,                       Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Постійно

15

Започаткувати проведення Правового всеобучу, під час якого проводити правопросвітницькі заходи для груп осіб, об`єднаних за професійною ознакою (вчителів, лікарів, тощо).

Народний Дім,

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Серпень, а далі 1 раз у квартал

16

Видати робочий зошит «Правова школа – територія Закону»

Трускавецька міська дитяча бібліотека, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

До кінця серпня

17

Провести для учнів шкіл Трускавця інформаційно – просвітницькі заходи за принципом «рівний -рівному» силами слухачів «Правової школи»

Відділ освіти Трускавецької міської ради, Трускавецька міська дитяча бібліотека, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Вересень, а далі 1 раз у квартал

18

Започаткувати діяльність «правового вікна» у ЗОШ № 2                           м. Трускавця

Відділ освіти Трускавецької міської ради,

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги

До кінця вересня

Провести ряд інформаційно –просвітницьких заходів «Правові основи відповідальності за вчиненя насильства» для різної категорії осіб, зокрема: учнів шкіл, їхніх батьків, безробітних громадян, оіб літнього віку

Відділ освіти Трускавецької міської ради,

Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги,

Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, Служба у справах дітей

До кінця листопада

а далі 1 раз у квартал

19

Поовести заходи у рамках Всеукраїнського тижня права

Відділ освіти Трускавецької міської ради, Трускавецька міська дитяча бібліотека, Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, Служба у справах дітей

Грудень

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

 

Людський ресурс – фахівців забезпечують усі виконавці Програми, в тому числі і Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Важливими інформаційними ресурсами для реалізації цієї Програми будуть: офіційний сайт Трускавецької міської ради, газета «Джерела Трускавця», газета «Франкова криниця», радіо Трускавця, газета «Гомін Галичини».

VІІ. Термін виконання програми

 

Початок: квітень 2018 рік, закінчення: грудень 2019 рік.

 

VІІІ. Координація та контроль за реалізацією Програми

Координація роботи з виконання Програми покладається на керуючого Трускавецької міської ради.

Організаційне супроводження виконання Програми здійснюватиме Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який є основним розробником Програми.

Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію Трускавецької міської ради з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту.

Основні форми контролю за реалізацією заходів та досягненням показників Програми: щороку в січні інформувати Трускавецьку міську раду про хід виконання Програми за попередній рік.

ІХ. Виконавці

Виконавцями програми: є Стрийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, служба у справах дітей виконавчого комітету Трускавецької міської ради, Трускавецький міський центр соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти Трускавецької міської ради, відділ інформаційної політики та зв`язків із громадськістю, Трускавецький міський центр зайнятості, сектор ювенальної превенції Дрогобицького МВ ГУНП у Львівській області, відділення кримінально –виконавчої інспекції, лідери громадських організацій міста, інші юридичні особи.

Х. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

поширити інформацію про право осіб на отримання безоплатної правової допомоги;

здійснити комплекс навчальних правопросвітницьких заходів для різних категорій осіб;

забезпечити вільний доступ громадян до джерел правової інформації.

Індикатори

Кількісні: кількість виданих буклетів, проведених семінарів для учнів, лекторіїв, круглих столів, тематичних правових книжкових виставок, правових вікторин, фестивалів, надрукованих консультативних статей, виступів на радіо, тощо.

Якісні: скільки громадян прийшло до бюро внаслідок отримання буклета, скільки громадян після прослуханої лекції змогли організувати своїх односельчан та допомогти вирішити проблему мікрорайону міста, скільки учнів взяли участь у право просвітницьких заходах, які проведені їхніми ровесниками.

                                                                             Секретар міської ради                                                  Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Перейти до вмісту