РІШЕННЯ № 294 від 15 вересня 2016 року Про затвердження Положення про проведення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Тр

УКРАЇНА

                                                                                                                                             ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(шістнадцята сесія сьомого демократичного скликання)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від    15 вересня  2016 року                          №  294                              

Про затвердження Положення про проведення

конкурсу з надання суб’єктам підприємницької

діяльності права користування земельною ділянкою,

спеціально визначеною для забезпечення паркування

транспортних засобів у м.Трускавці

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 266 Податкового кодексу України, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 року № 1342,                                                          та на виконання рішення адміністративної колегії Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету,  міська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Провести конкурс з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці.

2.  Затвердити склад конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавець, згідно додатку № 1.

3. Затвердити Положення про проведення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавця, згідно додатку № 2.

4. Результати проведеного конкурсу подати на затвердження виконавчого комітету Трускавецької міської ради.    

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, будівництва, інженерних комунікацій та екології (Мицько М.І.)

         Міський голова                                                                          А.Кульчинський

 

                                                                                                      ДОДАТОК 1

                                                                                              до рішення міської ради

                                                                                             від 15.09.2016 року  № 294

CКЛАД

 конкурсного комітету з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці

 

 

 

 

Балицький Олексій Михайлович заступник міського голови, голова конкурсного комітету
Максимич Сергій Васильович начальник управління житлово-комунального господарства і будівництва, заступник голови конкурсного комітету
Сегер Ольга Ярославівна начальник управління комунальної власності секретар конкурсного комітету
Члени конкурсного комітету
Савченко Олена Григорівна

завідувач юридичного відділу міської ради

 

Корж Руслан Дмитрович заступник начальника Дрогобицької ОДПІ Львівської області ДФС України, начальник Трускавецького відділення (за згодою)

Заверюха Марія Романівна

завідувач відділу планування та інвестицій управління розвитку міста  міської ради
Лобос Орест Карольович

заступник  начальника УЖКГ іБ

Плахтій Оксана Петрівна начальник управління містобудування, архітектури та землекористування
Грабовський Святослав Мирославович голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, законності, етики, регламенту, місцевого самоврядування і ЗМІ (за згодою)

 

 

 

 

Секретар міської ради Пономаренко Н.А.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 ДОДАТОК  № 2

                                                                                                                            до рішення  міської ради

                                                                                                                           від 15.09.2016 року № 294

ПОЛОЖЕННЯ

про проведення конкурсу з  надання суб’єктам підприємницької діяльності

права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для

забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці

1. Загальні положення

1.1. Положення про проведення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці (надалі – Положення), розроблене відповідно до Податкового кодексу України, Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою К М У від 03.12.2009 року № 1342 (зі змінами).

1.2. Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів підприємницької діяльності, яким надаються у строкове користування земельні ділянки, спеціально визначені для забезпечення паркування транспортних засобів згідно з планом майданчика для паркування.

1.3.  Поняття, що використовуються у Положенні, мають таке значення:

конкурс– конкурентний спосіб отримання права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів згідно з планом майданчика для паркування;

конкурсний комітет – група осіб, які проводять конкурсну процедуру;

майданчик для паркування – це відведені або спеціально обладнані місця для паркування транспортних засобів на території міста, які обладнані відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 №1342 (зі змінами) та Правил дорожнього руху (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306);

місце для паркування – місце стоянки одного транспортного засобу на майданчику для паркування, позначене дорожньою розміткою відповідно до Правил дорожнього руху;

об’єкт конкурсу – земельна ділянка, спеціально визначена для забезпечення паркування транспортних засобів згідно з планом майданчика для паркування;

претендент – юридична або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка офіційно подала свої пропозиції для участі у конкурсі;

організатор – виконавчий комітет Трускавецької міської ради; 

1.4. Це Положення не поширюється на гостьові майданчики для паркування, які організовуються для безкоштовного паркування автотранспорту працівників та/або відвідувачів підприємств, організацій, закладів культури та торгівлі, на прилеглих та спеціально облаштованих біля них територіях.

1.5. Метою проведення конкурсів є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг з обслуговування майданчиків для паркування та вибір на конкурсних засадах юридичних або фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які спроможні впровадити новітні технології у систему організації паркування та забезпечити належну якість обслуговування юридичних осіб та громадян.

1.6. У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи, які зареєстровані,  як суб’єкти підприємницької діяльності у встановленому порядку.

1.7. До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які:

1.7.1. визнані банкрутами, або щодо яких порушено справу про банкрутство чи ліквідацію як суб’єкта підприємницької діяльності;

1.7.2. не подали усі передбачені у пункті 2.2. цього Положення документи.

1.7.3. подали неправильно оформлені документи або недостовірну інформацію.

2. Підготовка конкурсу

2.1. Конкурсний комітет опубліковує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити таку інформацію: 

2.1.1. найменування  та місцезнаходження організатора;

2.1.2. порядковий номер та основні характеристики кожного об’єкта конкурсу: місцезнаходження, загальна площа, технічне облаштування, кількість місць для паркування транспортних засобів;

2.1.3.  умови конкурсу;

2.1.4. кінцевий термін подання документів на адресу, за якою подаються документи на конкурс;

2.1.5.  місце, дата та час початку проведення конкурсу;

2.1.6. порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу, телефон для довідок, електронна адреса;

2.1.7.  розмір плати за участь у конкурсі.

2.2.  Для участі у конкурсі претендент на кожний об’єкт конкурсу подає окремо заяву за формою, визначеною організатором згідно з додатком до Положення, конкурсні пропозиції та наступні документи:

2.2.1. Виписку або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.2.2.  Копію Статуту (для юридичних осіб).

2.2.3. Документ, що посвідчує особу претендента (для фізичних осіб – підприємців).

2.2.4. Документ на право представлення інтересів претендента, якщо документи  подає уповноважена особа.

2.2.5. Довідка з Державної податкової інспекції за місцем реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності про відсутність заборгованості щодо платежів до бюджету (для юридичних осіб) або довідку форми № 4-ОПП про взяття на облік платника податків (для фізичних осіб – підприємців).

2.2.6. Пропозиції щодо обладнання майданчиків для паркування технічними пристроями та інформаційними системами.

2.3. Неправильно оформлені документи та документи, що подаються на конкурс після встановленого терміну, не приймаються.

2.4. За недостовірність наданих документів претенденти несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

 Конкурсні пропозиції повинні містити інформацію про:

– досвід роботи з організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів;

– пропозиції розміру вартості послуг з утримання майданчиків для паркування (для одного автомобіля за одну годину);

– пропозиції щодо обладнання майданчиків для паркування згідно постанови Кабінету міністрів України від 03.12.2009 № 1342, строки та якість виконання робіт по їх обладнанню;

– інвестиційні пропозиції суб’єкта господарювання. 

2.5. Документи для участі в конкурсі подаються претендентом особисто або надсилається поштою організатору у закритому конверті (пакеті), на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження претендента та перелік об’єктів конкурсу, щодо яких подається конкурсна пропозиція. На конверті з конкурсною пропозицією повинно бути написано великими буквами «КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ».

2.6. Конверт, який містить конкурсні пропозиції, відкривається під час засідання конкурсного комітету. Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

 2.7. Прийняття документів для участі у конкурсі припиняється за 1(один) робочий день до дати проведення конкурсу.

2.8. З метою отримання додаткової інформації конкурсний комітет має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення учасників конкурсу.

2.9. На відкритому засіданні конкурсного комітету розглядаються подані документи,  розпечатуються конверти претендентів з пропозиціями,  перевіряється відповідність документів та конкурсних пропозицій кожного претендента вимогам даного положення.

2.10. За роз’ясненнями щодо оформлення документів для участі в конкурсі претендент має право звернутися до організатора, який зобов’язаний надати їх в усній чи письмовій формі (за вибором претендента) протягом трьох робочих днів.

2.11. Інформація про будь-яку зміну умов конкурсу повинна бути доведена до відома всіх претендентів не менш як за 20 днів до дати проведення конкурсу шляхом опублікування у засобах масової інформації, в яких було розміщено оголошення про конкурс.

2.12. Претендент має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни до закінчення строку подання документів.

2.13. Подані на конкурс документи реєструються організатором у журналі обліку. Документи, які надійшли до організатора після закінчення строку їх подання, не реєструються і повертаються претенденту

2.14. Організатор конкурсу приймає рішення про відмову в участі у конкурсі в разі:

 – ліквідації учасника конкурсу, визнання його банкрутом або порушення проти нього справи про банкрутство;

 – установлення факту подання недостовірної інформації, яка впливає на прийняття рішення. 

3. Критерії визначення переможця

3.1.  розмір вартості послуг паркування за одну годину;

3.2. технічне облаштування майданчиків для платного паркування відповідно до затверджених Правил паркування транспортних засобів;

3.3. інвестиційні пропозиції суб’єкта господарювання.

 

4. Організація діяльності конкурсного комітету

4.1. Конкурсний комітет утворюється у складі голови конкурсного комітету, заступника голови конкурсного комітету, секретаря конкурсного комітету та членів конкурсного комітету.

4.2. Голова конкурсного комітету керує діяльністю та організовує роботу конкурсного комітету.

4.3.  Голова конкурсного комітету у межах своєї компетенції:

4.3.1. скликає засідання конкурсного комітету;

4.3.2. головує на його засіданнях;

4.3.3. має право надавати доручення членам конкурсного комітету;

4.3.4. організовує підготовку матеріалів на розгляд конкурсного комітету;

4.4.   Основними завданнями конкурсного комітету є:

4.4.1. визначення умов та терміну проведення конкурсу;

4.4.2. забезпечення оприлюднення інформації про проведення конкурсу із зазначенням необхідних даних у засобах масової інформації;

4.4.3. розгляд пропозицій учасників конкурсу;

4.4.4. визначення переможця конкурсу;

4.4.5. складання протоколів конкурсу.

4.5.  Рішення конкурсного комітету є правомірним за умови участі у ньому більше половини її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів від присутніх на засіданні конкурсного комітету.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсного комітету (або за його відсутності голос заступника голови конкурсного комітету).

5. Порядок оформлення результатів конкурсу

5.1. Рішення про результати проведення конкурсу приймається конкурсним комітетом на закритому засіданні.

5.2. Рішення конкурсного комітету щодо вибору переможця конкурсу, а також претендента, який за результатом розгляду посів друге місце, оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, що брали участь у конкурсі.

5.3. За результатами проведення конкурсу складається протокол із зазаначенням:

5.3.1. відомостей про учасників;

5.3.2. пропозицій і зобов’язаннь учасників;

5.3.3. обгрунтування рішення про визначення переможця.

5.4. Витяг з протоколу засідання конкурсного комітету про результати проведення конкурсу підписується головою та секретарем конкурсного комітету і надсилається протягом трьох календарних днів усім учасникам конкурсу.

5.5. Переможець конкурсу оголошується на відкритому засіданні конкурсного комітету із запрошенням на нього усіх претендентів.

5.6. Протокол конкурсного комітету щодо визначення переможця конкурсу затверджується організатором.

6. Порядок укладення договору на використання земельної ділянки, спеціально визначеної для забезпечення паркування транспортних засобів

6.1. Після прийняття рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради про затвердження протоколу конкурсної комісії,  переможець конкурсу зобов’язаний у місячний термін від дати затвердження укласти з виконавчим комітетом Трускавецької міської ради договір про використання земельної ділянки, спеціально визначеної для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці.

6.2. У разі  відмови претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з організатором договору укладається договір з претендентом, який посів друге місце.

6.3. Договір на використання земельної ділянки, спеціально визначеної для   забезпечення паркування транспортних засобів, підписує міський голова.

6.4.  Строк дії договору, який укладається за результатами конкурсу, становить 1 (один) рік.

   

 

 

 

                                                                                                                                                                                        ДОДАТОК

                                                                                             до Положення про проведення

                                                                                             конкурсу з надання суб’єктам

                                                                                             підприємницької діяльності

                                                                                             права користування земельною

                                                                                             ділянкою, спеціально визначеною

                                                                                             для забезпечення паркування

                                                                                             транспортних засобів у м. Трускавці

ЗАЯВА

на участь в конкурсі з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці

            Відповідно до оголошення__________________________________________

                                                                                                                      (найменування замовника)

про проведення конкурсу з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м.Трускавці _____________________________

________________________________________________________________

                                                                          (номер та назва друкованого видання)

я,___________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, ПІБ керівника, телефон)

претендую на одержання права  користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці за адресою(ами):_________________________________________________________________________________________________________________________

(місця розташування парковки (ок))

             Перелік документів, що додаються до заяви:

а).   ___________________________________________________________________

б).   ____________________________________________________________________

в).   ____________________________________________________________________

г).    ____________________________________________________________________

д).   ____________________________________________________________________

У зв’язку з участю в конкурсі підтверджую, що:

  1. З порядком надання пропозицій щодо забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці  ознайомлений.
    1. Всі дані, викладені у поданих мною документах, відповідають дійсності.

___ _________ 20___р.   ________________      ______________________________

                                                                                         (підпис заявника)                                                             (прізвище, ім’я та по батькові  заявника )

Заяву прийнято ___ _________ 20___р. 

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, посада та підпис особи, яка прийняла документи)

та внесено за № _______ до журналу обліку заяв на участь в конкурсі з надання суб’єктам підприємницької діяльності права користування земельною ділянкою, спеціально визначеною для забезпечення паркування транспортних засобів у м. Трускавці

 

                                            Секретар міської ради                                                                                                                                    Н.Пономаренко

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *