РІШЕННЯ № 291 від 15 вересня 2016 року Про внесення змін до рішення міської ради №73 від 04.02.2016р.«Про затвердження програми придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації системи відеонагляду м.Трускавець на 2016 рік»

УКРАЇНА

 

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

(ШІСТНАДЦЯТА СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від  15 вересня 2016  року                  №  291

 

 

Про внесення змін до рішення міської ради №73 від 04.02.2016р.«Про затвердження програми придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації системи відеонагляду  м.Трускавець на 2016 рік»                                                                     

Керуючись п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 1. Внести змінидо рішення міської ради №73 від 04.02.2016р.  «Про затвердження програми придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації системи відеонаглядум.Трускавець на 2016 рік»                                                                 та викласти в новій редакції, згідно додатку.

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва та комунальної власності, майна (п. О.Карпин).

                        Міський  голова                                                 А.Кульчинський

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                               Додаток

                                                                                                                                                                           до рішення міської ради № 291

                                                                                                                                                                                від  15 вересня 2016 року

ПРОГРАМА

Придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації  системи відеонагляду м. Трускавець на 2016 рік

                                                              Вступ

Трускавець – перлина західної України, місто-курорт яке відвідує з метою відпочинку та оздоровлення до півмільйону громадян України, Польщі, Німеччини, Росії та інших країн Європи на рік.  Місто знаходиться в мальовничому куточку Прикарпаття на відстані 70 км від кордону з Польщею.

У Трускавці ведеться послідовна, цілеспрямована робота по попередженню соціальних конфліктів за рахунок обмеження зростання безробіття, надання соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам, забезпечення населення безкоштовною медичною допомогою гарантованого об’єму і якості, підтримки на доступному рівні вартості проїзду на суспільному транспорті та ін. Ефективніше стала діяти система оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

 Разом з тим зберігається загроза зниження загального рівня безпеки міста Трускавець, розширення спектру внутрішніх і зовнішніх загроз, які  переживається країною в даний період. Тенденція до посилення криміналізації, у тому числі і сфери бізнесу, негативно позначається на суспільно-соціальній і економічній обстановці в місті, на забезпеченні особистої безпеки громадян..

Зміни в соціальній, економічній, етнічній і інших сферах, різке розмежування людей по рівню доходів і якості життя, прояв в політичних, духовно-етичних, міжнаціональних областях ускладнюють ситуацію в місті і формують передумови, ігнорування яких може привести до надзвичайних ситуацій.

Все вищеперераховане вимагає розробки і вживання комплексних, скоординованих заходів по вдосконаленню забезпечення безпеки міста Трускавець, оскільки питання безпечного перебування на курорті є найбільш актуальним для потенційного відпочивальника.

В ході розробки даної Програми був вивчений світовий досвід створення систем відео-нагляду міського масштабу. На вулицях практично всіх великих міст Європи і Америки встановлені відеокамери, які використовуються правоохоронними органами для підтримки порядку, для аналізу і розкриття злочинів. На сьогоднішній день лідером в цій області є Велика Британія, яка однією з перших у світі почала застосовувати відео-нагляд для забезпечення безпеки громадян і впроваджувати новітні технічні засоби для ефективнішої роботи своїх правоохоронних органів. Такі великі міста України як Київ, Одеса, Житомир  також перейняли позитивний європейський досвід і створили міські системи відео-нагляду. У місцях масового скупчення людей, на жвавих вулицях, автомобільних дорогах близько чотирьох років йде масове встановлення камер відео-нагляду, які передають інформацію в центри моніторингу, що переглядають відео зображення і у випадку необхідності інформують відповідні служби міста про необхідність прийняти рішення. В результаті функціонування системи відео-нагляду скоротилася кількість злочинів, підвищився відсоток їх розкриття. Впровадження систем відео-нагляду отримало широку підтримку з боку населення міст, які хочуть відчувати себе в безпеці.

 1. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ

Заходи, що приймаються місцевими виконавчими і правоохоронними органами   по посиленню боротьби із злочинністю, оперативна обстановка в місті Трускавець продовжує залишатися складною.

Одним з сучасних і ефективних методів забезпечення суспільного правопорядку, по передовому досвіду зарубіжних країн, є створення і використання системи відеонагляду на території міста.

       При бездротовій передачі зображення з відеокамер система працює нестабільно, що унеможливлює ефективний відео моніторинг міста.

Для підвищення ефективності системи відеонагляду необхідно побудувати мережу передачі даних на основі проводового оптоволоконного кабелю та збільшити кількість відеокамер, з метою безперервного цілодобового контролю  ситуації на вулицях міста в цілях запобігання і розкриття злочинів.

 1. ПРОГРАМА РОЗРОБЛЕНА З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧИТИ СУСПІЛЬНУ БЕЗПЕКУ МІСТА.

Головною метою програми є забезпечення суспільної безпеки міста Трускавець.

Програма розрахована на 1 рік і передбачає вирішення наступних завдань:

• забезпечення оперативного контролю криміногенної обстановки в місті Трускавець;

• забезпечення оперативного контролю безпеки жителів і гостей міста Трускавець;

• оперативний контроль безпеки руху;

• своєчасне виявлення, запобігання і припинення злочинів;

• формування бази даних правопорушень, інтегрованої з системою відео–нагляду;

• забезпечення можливості відновлення ходу подій на основі записаних відеоматеріалів при розслідуванні кримінальних злочинів, а також інших порушень громадського порядку;

• створення необхідних умов для запобігання в місті Трускавець нещасних випадків, дорожньо-транспортних і інших пригод, здатних спричинити шкоду здоров’ю людей, пошкодження або знищення майна;

• оснащення правоохоронних органів сучасними технічними засобами відео-нагляду і візуального контролю;

• забезпечення процесу безперервного моніторингу оперативної обстановки в місті Трускавець;

• оперативна інформаційна підтримка служб охорони правопорядку всіх рівнів;

• забезпечення оперативності інформування про виникнення надзвичайних ситуацій  відповідних служб і організацій міста;

• контроль за дотриманням чистоти на території міста (викид сміття не у встановлених місцях).

Виконання завдань програми забезпечить підвищення рівня суспільної безпеки, результативності розкриття злочинів, а також надійніший захист громадського порядку в місті.

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ І МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Забезпечення громадського порядку

Головна мета діяльності правоохоронних органів по забезпеченню громадського порядку на вулицях і в інших суспільних місцях полягає в створенні умов, що об’єктивно перешкоджають здійсненню правопорушень на певній території (об’єкті), проведенні комплексних заходів щодо профілактичної дії на значимі криміногенні чинники, розвитку і підвищенні технічного рівня різних видів, форм і методів контролю оперативної ситуації.

Для досягнення цієї мети пропонується здійснювати в рамках даної програми наступні заходи:

• організувати систему безперервного моніторингу відеоінформації, виявлення порушень громадського порядку, інших правопорушень і надзвичайних ситуацій;

• оперативно інформувати правоохоронні органи про порушення громадського порядку, інші правопорушення і надзвичайні ситуації.

 

Підвищення ефективності розкриття і розслідування

злочинів та правопорушень

Головною метою діяльності правоохоронних органів, направленій на підвищення ефективності розкриття і розслідування злочинів і правопорушень, є попередження злочинів, забезпечення покарання за злочини, максимально можливе відшкодування шкоди, заподіяної громадянам в результаті злочинних посягань.

Основні зусилля в цій сфері будуть зосереджені на вирішення наступних пріоритетних завдань:

• підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів по розкриттю і розслідуванню  злочинів і правопорушень за допомогою використання бази даних випадків, інтегрованої з архівом відеоінформації системи відео-нагляду за ділянками міста з підвищеним криміногенним показником,  перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями масового скупчення громадян;

• впровадження в практику діяльності правоохоронних органів сучасних інформаційних технологій, програмно – технічних засобів, комунікаційних засобів прийому – передачі інформації.

 Забезпечення потреб міської служби порятунку і комунальних служб

Окрім використання в цілях підвищення ефективності роботи правоохоронних органів, Автоматизована Інформаційна система «Безпечне місто» буде задіяна для потреб міських комунальних служб і міської служби порятунку в частині підвищення оперативності інформації про поточну ситуацію на вулицях міста. Зокрема, за допомогою даної системи можуть оперативно присікатися факти незаконної вирубки зелених насаджень, організації звалищ сміття і інших порушень правил благоустрою міста, а також виявлятися різні надзвичайні ситуації, такі як пожежі, підтоплення, обриви лінії електроживлення тощо.

Механізм реалізації програми

Реалізація програми здійснюватиметься за допомогою послідовного виконання запланованих заходів:

 • визначення ділянок міста, де доцільна додаткова установка відеокамер;
 • закупівля необхідного устаткування, його монтаж, прокладка оптоволоконних кабелів, тестування  системи;
 • відпрацювання взаємодії відповідних служб по використанню Автоматизованої Інформаційної Системи «Безпечне місто». 

Для досягнення мети програми планується установка 100 відеокамер на ділянках міста з підвищеним криміногенним показником, на  перехрестях, ділянках автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також в місцях масового скупчення громадян:

 1. НЕОБХІДНІ РЕСУРСИ І ДЖЕРЕЛА ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

Джерело фінансування: кошти міського бюджету. Загальний об’єм фінансування 389,3 тис. грн.

 1. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Передбачається, що реалізація програми дозволить:

 • Підвищити ефективність роботи мережі відео спостереження для потреб правоохоронних органів та комунального господарства міста;
 • істотно скоротити кількість злочинів і правопорушень і поліпшити кримінальну обстановку в найбільш складних в цьому відношенні районах міста;
 • істотно скоротити кількість порушень правил дорожнього руху на ділянках доріг, обладнаних системою відео-нагляду;
 • підвищити ефективність роботи по розкриттю і розслідуванню злочинів і правопорушень, збільшити кількість розкритих злочинів «по гарячих слідах»;
 • поліпшити роботу міських комунальних служб і підвищити якість благоустрою міста;
 • скоротити час реакції на НС, що дозволить значно зменшити наслідки надзвичайних ситуацій.

VI.   ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

Заходи Форма закінчення Відповідальний за виконання Терміни виконання Передбачувані витрати тис. грн. Джерело фінансування
1 Проведення системного – аналітичного обстеження криміногенного показника на різних ділянках міста для наступного розширення системи відео нагляду. Аналітичний звіт Трускавецької міської ради Трускавецьке ВП ГУНП у Львівській області 2016 Фінансування не потрібне
2 Обробка результатів обстеження, створення проектно-кошторисної документації по закупівлі та монтажу обладнання. Інформація в Трускавецьку міську раду Підрядна організація 2016 Фінансування не потрібне  
3

 Придбання та монтаж комплексу технічних засобів, у тому числі оптоволоконного комплексу передачі даних для системи відео спостереження

та модернізація існуючого відеосерверу

Інформація в Трускавецьку міську раду Підрядна організація 2016 374,9тис. грн. бюджет міста
4 Техобслуговування системи відео нагляду Інформація в Трускавецьку міську раду Підрядна організація 2016 14,4 бюджет міста

Примітка: В ході реалізації даної програми в міру необхідності, можуть бути внесені додаткові заходи, які затверджуватимуться Трускавецької міською радою.   

                    VII. КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛІЗАЦІЄЮ ДАНОЇ ПРОГРАМИ

Безпосередній контроль за виконанням Програми, а також за цільовим та ефективним використанням коштів здійснює виконавчий комітет Трускавецької міської ради.

 

            

 

 

Паспорт
(загальна характеристика міської (бюджетної) цільової програми)

    __ Придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації  системи відеонагляду м. Трускавець на 2016 рік

                                         (назва програми)

 1. Ініціатор розроблення програми _Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Дата, номер документа

про затвердження програми ______________________________________

 1. Розробник програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 2. Співрозробники програми________________________________________
 3. Відповідальний виконавець програми Виконавчий комітет Трускавецької міської ради
 4. Учасники програмиПідрядна організація
 5. Термін реалізації програми                  2016 рік
  1. Етапи виконання програми

                       (для довгострокових програм)_________________________________

 1. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації

програми, тис.грн, всього               389,3 тис.грн.

у тому числі:

 1. Коштів міського бюджету          389,3 тис.грн.
 2. Коштів інших джерел (вказати)__________________________________

Міський голова                          Кульчинський А.Б.                ______________

                                                                (П.І.Б.)                                        (підпис)

 

 

 

             Сегер А.П.                               ________________

Головний спеціаліст                    (П.І.Б.)                                            (підпис)

відділу  організаційного забезпечення

діяльності виконкому              

Тел.:5-12-53

 

 

 

 

   

Затверджено

   Міський голова

________________ ______

«__» __________ 2016 року

ПРОГРАМА

Придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації  системи відеонагляду м. Трускавець на 2016 рік

Погоджено

Голова комісії з питань бюджету, фінансів, розвитку курорту, підприємництва, комунальної власності і майна Трускавецької міської ради

_______________        Карпин О.Р.

«__»__________2016року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління Трускавецької

міської ради

_________________     Федоричак М.М.

«__» ________ 2016 року

МП

Погоджено

Заступник міського голови до компетенції якого належить программа

____________ Ткаченко О.О.

«__» ________ 2016 року

 

Погоджено

Начальник відділу планування та інвестицій виконавчого комітету

_________________ Заверюха М.Р.

«__» ________ 2016 року

МП

Головний спеціаліст відділу організаційного забезпечення діяльності виконкому – розробник програми  (повна назва)

_______________    Сегер А.П.

«__» __________ 2016 року

МП

   

м. Трускавець
     2016 рік

 

 

 

 

 


Ресурсне забезпечення міської (бюджетної) цільової програми*

Придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації

системи відеонагляду

на 2016 роки

 (назва програми)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2016рік

Усього витрат на виконання програми

тис.грн.

Усього, 389,3 389,3
у тому числі    
міський бюджет 389,3 389,3
кошти небюджетних джерел**    

*якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця оформляється на кожний з них окремо.

**кожний бюджет та кожне джерело вказується окремо

Міський голова                                           Кульчинський А.Б.                                 ___________________                                                                                                                                                                                           (П. І. Б.)                                                                (підпис)

 

 

Головний спеціаліст відділу

Організаційного забезпечення

Діяльності виконкому                                     Сегер А.П.                                                    ____________________

                                                                                    (П. І. Б.)                                                                   (підпис)

 

 

 

 

 

Перелік завдань, заходів та показників міської (бюджетної) цільової програми

Придбання, обслуговування та монтажу обладнання для модернізації  системи відеонагляду м. Трускавець на 2016 рік

 (назва програми)

 з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, один. виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис. грн.
2016р
1. Проведення системного – аналітичного обстеження криміногенного показника на різних ділянках міста для наступного розширення системи відео нагляду.

1. Придбання та монтаж комплексу технічних засобів, у тому числі оптоволоконного комплексу передачі даних для системи відео спостереження

та модернізація існуючого відеосерверу

затрат

кошторис

( витрати на придбання)

Міський бюджет 374,9

Покращення рівня безпеки у місті,

скорочення кількості злочинів та підвищення  відсотків їх розкриття

продукту кількість обладнання Міський бюджет 34  
ефективності середні витрати на придбання  1 одиниці обладнання Міський бюджет 11,2  
Якості відсоток покращення обстеження криміногенного показника Міський бюджет

 

100%

2.Техобслуговування системи відео нагляду затрат Кошторисні витрати на тех. обслуговування Міський бюджет 14,4 100%
продукту кількість послуг Міський бюджет 12  
ефективності середні витрати на 1 послугу Міський бюджет 1,2  
Якості відсоток покращення відеосигналу 100%
Усього на етап або на програму: 389,3  

* якщо строк виконання програми 5 і більше років, вона поділяється на етапи і таблиця заповнюється на кожний з них окремо.

** вказується кожне джерело окремо.

*** завдання, заходи та показники вказуються на кожний рік програми.

 

Міський голова                                                      Кульчинський А.Б.                                                      ____________

                                                                                             (П. І. Б.)                                                                     (підпис)

                                                                                    Сегер А.П.                                                                         ____________

Головний спеціаліст                                                      (П. І. Б.)                                                                                   (підпис)

відділу  організаційного забезпечення

діяльності виконкому     

 

 

                                                              Секретар міської ради                                                                            Н.Пономаренко                

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *