Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Трускавця, затверджене рішенням Трускавецької міс

ПРОЕКТ

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(                                    СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

від                       2016  року                  №  
Про внесення змін до Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової
участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної
та соціальної інфраструктури м.Трускавця, затверджене рішенням Трускавецької міської ради від 26 липня 2011 року №176

    

Відповідно до ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні» та  ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», керуючись Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою встановлення величини пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Трускавця  міська рада

 

В  И  Р  І  Ш  И  Л  А  :

 

1. Внести зміни в п.2.2.1 та п.2.2.2 Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м.Трускавця» (із змінами та доповненнями), що затверджене рішенням Трускавецької міської ради від 26 липня 2011 року №176 та викласти їх  у новій редакції:

«2.2.1. 10 (десять) відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта містобудування – для нежитлових будівель та/або споруд (крім будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення);

2.2.2.  4  (чотири) відсотки  загальної вартості будівництва об’єкта містобудування – для багатоквартирних житлових будинків, індивідуальних житлових будинків загальною площею більше 300,0 кв.м., будівель закладів культури та освіти, медичного і оздоровчого призначення».

2. Рішення набуває чинності  з дня його оприлюднення в засобах масової інформації.

3. Відділу інформаційної політики та зв’язків з громадськістюміської ради опублікувати це рішення в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії  міської ради з питань  житлово-комунального господарства транспорту, будівництва та інженерних комунікацій;  з питань бюджету, фінансів,  розвитку курортів, підприємництва та комунальної власності, майна.

                    Міський  голова                                                           А. Кульчинський