Про продаж земельної ділянки площею 0,4899 га, по вул. Суховоля,20 ПрАТ «Трускавецькурорт»

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

( _______СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від ___ ____________20____ р.              № ____

 

 

Про продаж земельної ділянки

площею 0,4899 га,  по вул. Суховоля,20

ПрАТ «Трускавецькурорт»           

             

              Розглянувши клопотання юридичної особи ПрАТ «Трускавецькурорт», керуючись ст.12, главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна» затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради № 22 від 03.12.2015 року «Про продаж земельних ділянок», міська рада

 

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :     

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки              (кадастровий номер – 4611500000:01:004:0002 по вул. Суховоля,20, площею 0,4899 га  у м. Трускавець.

1.1. Затвердити вартість земельної ділянки по вул. Суховоля,20, площею 0,4899 га  м. Трускавець у  розмірі 3 780 945 грн. ( три мільйони сімсот вісімдесят тисяч дев’ятсот сорок п’ять гривень 00 коп. ) / 771.78 грн. кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 08.04.2016 року).

1.2. Продати Приватному акціонерному товариству «Трусавецькурорт» земельну ділянку (кадастровий номер – 4611500000:01:004:0002 по вул. Суховоля,20, площею 0,4899 га  у м. Трускавець, для  обслуговування та функціонування торгово-побутового центру ОКПіДВ (для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови), категорія земель – землі житлової та громадської забудови.

       2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).


          Міський  голова                                                           А.Кульчинський