Рішення виконавчого комітету № 113 від 06.10.2020р.”Про виключення зі списків позачергового одержання житла Петрів Оксани Федорівни”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06   жовтня 2020 року           № 113
 
Про виключення зі списків позачергового
одержання житла Петрів Оксани Федорівни

            Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР, п.27 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, враховуючи лист КНП «Трускавецька міська лікарня» від 28.09.2020р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Виключити зі сприсків позачергового одержання житла Петрів Оксану Федорівну у зв’язку з втратою трудових відносин з КНП «Трускавецька міська лікарня». На квартирному обліку перебуває складом сім’ї дві особи (вона, дочка) з 20.08.1987р. в загальній черзі під № 49 та в списках позачергового одержання житла під № 4.
  2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О. Балицького. 

           Міський голова                                                                  А. Кульчинський