Про надання дозволу Гладкій Ірині Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюються права сервітуту по вул. Шевченка

 

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(___________ СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

 

                 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

 

Від  __ _______    _____ року                ____

 

Про надання дозволу Гладкій Ірині Іванівні 
на виготовлення 
технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
частини  земельної  ділянки,  на  яку поширюються
права
сервітуту по вул. Шевченка

 

Розглянувши заяву Гладкої Ірини Іванівни керуючись   ст.ст. 12, 99,100,101  Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А :

1. Дати дозвіл Гладкій Ірині Іванівні на виготовлення технічної документації із землеустрою  щодо встановлення меж частини земельної ділянки на яку поширюються права сервітуту орієнтовною  площею 0. 0200га вул. Шевченка  для встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ведення будівельних робіт на сусідній  земельній ділянці, що перебуває у власності Гладкої І.І ;

2. Фізичній особі, якій надано дозвіл на виготовлення технічної документації  із землеустрою, звернутись в землевпорядну організацію щодо виготовлення технічної документації із землеустрою,  у відповідності до вимог земельного законодавства.

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

                                 Міський  голова                                                                А.Кульчинський