РІШЕННЯ виконавчого комітету № 95 від 13.05.2021р. “Про зарахування на квартирний облік Петрів Надію Денисівну”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області 

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

від 13 травня 2021 року             № 95
 
Про зарахування на квартирний
облік Петрів Надію Денисівну

           Керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.34 Житловим кодексом УРСР, п.п.1,7 Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими Постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984р. № 470, розглянувши клопотання служби у справах дітей № 4/2-108 від 19.03.2021 року, заяву гр.Петрів Надії Денисівни, беручи до уваги інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №№ 250696182, 250696482 від 31.03.2021р. та пропозиції громадської комісії по житлових питаннях, виконком міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Зарахувати на квартирний облік Петрів Надію Денисівну, особу з числа дітей, позбавлених батьківського піклування, складом сім’ї одна особа (вона) у зв’язку з забезпеченістю жилою площею нижче встановленого рівня та проживанням в одній кімнаті по дві і більше сім’ї.

            Проживає с.Орів, вул.____________ в будинку, який складається з однієї кімнати, кухні та комори. Загальна площа будинку – 50,8м2, житлова площа – 20,7м2. В будинку зареєстровано шість осіб, фактично проживає сім осіб.

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                         А. Кульчинський