РІШЕННЯ виконавчого комітету № 162 від 06.09.2021р. “Про розроблення змін до детального плану території земельної ділянки”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 06 вересня 2021 року         № 162

Про розроблення змін до детального
плану території земельної ділянки         

            Керуючись статтями 10, 19, 21 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”, статтями 12, 17 Закону України “Про основи містобудування”, статті 31 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань, щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», ДБН Б.1.1-4:2012 “Склад та зміст детального плану території” та розглянувши заяву ПП ЯНА «БУД» від 02.09.2021р., виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

  1. Дозволити розроблення містобудівної документації, а саме внесення змін в  затверджений рішенням Трускавецької міської ради №972 від 01.07 2021р. «Детальний план території земельної ділянки (кадастровий номер 4621284900:02:000:0307) площею 0,74га для будівництва та обслуговуванню апарт готелю, яка знаходиться на території Модрицької сільської ради, Дрогобицького району, Львівської області(за межами населеного пункту)» на будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з розміщенням в нижніх поверхах об’єктів громадського призначення.
  2. Замовником детального плану території визначити Трускавецьку міську раду.
  3. Землекористувачу ПП ЯНА «БУД» забезпечити фінансування проведення робіт з розробки детального плану та оприлюднення в місцевому друкованому засобі масової інформації повідомлення про проведення процедури громадських слухань проекту детального плану території.
  4. Управлінню містобудування, архітектури та землекористування (О.Плахтій) забезпечити виконання:
          4.1. оприлюднення цього рішення на офіційному сайті міської ради з прогнозованими правовими, економічними наслідками та наслідками для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
         4.2. оприлюднення проекту містобудівної документації та   пояснювальної записки, розділу “Охорона навколишнього природного середовища” або звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному сайті, а також вільний доступ до такої інформації громадськості;
            4.3. реєстрацію, розгляд і врахування пропозицій громадськості до проекту містобудівної документації;
            4.4. проведення громадських слухань щодо проекту містобудівної
документації;
            4.5. оприлюднення результатів розгляду пропозицій громадськості до
проекту містобудівної документації.
            4.6. після проведення процедури громадських слухань детальний план території подати на затвердження Трускавецькою міською радою.
  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                         Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ