РІШЕННЯ виконавчого комітету № 242 від 28.12.2021р. “Про затвердження списків черговиків, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання та за місцем-праці на 2022 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

Р І Ш Е Н Н Я

Від 28 грудня 2021 року    № 242

Про затвердження списків черговиків,
які перебувають на квартирному
обліку за місцем проживання та за
місцем-праці на 2022 рік   

     Керуючись ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Житловим кодексом УРСР та п.25 «Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Україні» № 470 від 11.12.1984р., розглянувши спільні рішення адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік, та пропозиції громадської комісії з житлових питань при міськвиконкомі, виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Затвердити списки громадян, які перебувають на квартирному обліку і потребують поліпшення житлових умов за місцем проживання при виконавчому комітеті Трускавецької міської ради згідно додатків № 1,2,3,4.
  2. Затвердити пропозиції адміністрацій та профспілкових комітетів установ та організацій міста, які самостійно ведуть квартирний облік та списки громадян, які перебувають на квартирному обліку за місцем праці, згідно з додатком № 5.
  3. Затвердити контрольні списки пільгових категорій черговиків, згідно додатків №№ 6, 7, 8, 9, 10.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови О.Балицького.

Міський голова                                                                        Андрій КУЛЬЧИНСЬКИЙ