РІШЕННЯ виконавчого комітету № 243 від 28.12.2021р. “Про розмір допомоги на поховання деяких категорій громадян на 2022 рік”

УКРАЇНА

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т 

Р І Ш Е Н Н Я 

Від 28 грудня 2022 року           № 243 

Про розмір допомоги на поховання
деяких категорій громадян на 2022 рік

          На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого”, Програми соціальної підтримки окремих категорій мешканців Трускавецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки та рішення Трускавецької міської ради від 09.12.2021р. № 1879 “Про бюджет Трускавецької міської територіальної громади на 2022 рік”, виконавчий комітет Трускавецької міської ради

В И Р І Ш И В :

  1. Встановити на 2022 рік розмір одноразової грошової допомоги на поховання в  розмірі 2000,00 грн. наступних категорій громадян, останнім місцем проживання яких була Трускавецька міська територіальна громада,:

 1) аспіранта, докторанта, клінічного ординатора, студента вищого навчального закладу I-IV рівня акредитації, що навчається за денною формою, учня професійно-технічного навчального закладу, якщо померлий не утримувався особою, застрахованою в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; особи, яка перебувала на утриманні зазначених осіб;      

2) дитини, на яку один з батьків (опікун, піклувальник, усиновитель), що не застрахований в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, отримував допомогу відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям   з   дітьми”;      

3) особи, не застрахованої в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, яка отримувала на дитину допомогу відповідно до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” або Закону України “Про державну соціальну допомогу   інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”;          

4) особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у центрі зайнятості як безробітна;     

5) особи, яка не має права на отримання пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”;      

6) особи, яка мала право на призначення пенсії або державної соціальної допомоги відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”, але за життя таким правом не скористалася.

  1. Управлінню праці та соціального захисту населення (В.Ільницька) забезпечити надання та виплату допомоги на поховання особі, яка здійснила поховання.
  2. Фінансовому управлінню (М.Федоричак) проводити фінансування управління праці та соціального захисту населення за рахунок коштів, передбачених в бюджеті на соціальний захист по КПКВК МБ 0813242.
  3. Рішення виконавчого комітету Трускавецької міської ради № 33 від 12 січня 2021 року «Про розмір допомоги на поховання деяких категорій громадян на 2021 рік» вважати таким, що втратило чинність.
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря ради п.Н. Пономаренко.
  5. Рішення набуває чинності з 01 січня 2022р. 
Міський голова                                                                      Андрій КУЛЬЧННСЬКИЙ