Тризуб

Україна
Трускавецька міська рада
Львівської області
Виконавчий комітет

Про продаж земельної ділянки площею 0,0032 га. по вул. Стебницькій, 72А Лисунів Є.М.

                                           УКРАЇНА                                             

ТРУСКАВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

(_________________________СЕСІЯ  СЬОМОГО  ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ)

Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я

Від ___ ____________20____ р.              № ____

   Про продаж земельної  ділянки

   площею 0,0032 га. по вул. Стебницькій, 72А

  Лисунів Є.М.

             

            Розглянувши клопотання  Лисунів Євстахія Михайловича, звіт про експертну грошову оцінку земельної діляки та висновок від 15.12.2016 року, керуючись ст.12 главою 20 Земельного кодексу України, національним стандартом №2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України №1442 від 28.10.2004р., п.34 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», рішенням міської ради № 358 від 01.12.2016 року «Про дозвіл на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки площею 0,0032 га по вул. Стебницькій, 72А  Лисунів Є.М.» , міська рада

В  И  Р  I  Ш  И  Л  А: 

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки (кадастровий номер – 4611500000:08:001:0125 по вул. Стебницькій ,72А площею 0,00329 га  у                 м. Трускавець.

1.1. Затвердити   вартість  земельної ділянки  по вул. Стебницькій,72А, площею  0,0032  га  в м. Трускавець у  розмірі 20 973,00 грн. (двадцять тисяч девятсот сімдесят три гривні 00 коп. ) / 655.41 грн. кв.м.  на підставі експертної грошової оцінки (висновок про ринкову вартість земельної ділянки від 15.12.2016 року).

1.2. Продати Лисунів Євстахію Михайловичу земельну ділянку (кадастровий номер –  4611500000:08:001:0125) по вул. Стебницькій,72А площею 0,0032 га  у                     м. Трускавець для  будівництва та обслуговування кіоску (для будівництва та обслуговування будівель торгівлі), категорія  земель – землі житлової та громадської забудови.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з  питань землекористування, містобудування та благоустрою (голова комісії А.Стародуб).

Міський голова                                                      А.Кульчинський

Перейти до вмісту